Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi loanthanh.lengoc
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐÁP ÁN BÀI THI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng:
a)Nếu chỉ có sự khác biệt về thị hiếu TD giữa các quốc gia
thì TM vẫn xảy ra và các bên cùng có lợi.
b) Khi chưa có TM xảy ra, tiêu dùng cao nhất đạt tới những
đường bàng quan nằm ngoài PPF.
c) Theo mô hình H-O, cung yếu tố SX quyết định mô hình
TM của quốc gia.
d) Theo mô hình H-O-S(S-S), giá lao động ở Nhật bản sẽ
giảm xuống khi giao thương với VN.
Đáp án đúng:b
Câu 2: Tỷ lệ TM (mậu dịch) của quốc gia tăng 40%, thì tỷ lệ
TM của quốc gia đối tác:
a) Tăng 40% b) giảm 40% c) giảm gần 25%, d) a,b,c sai
Đáp án: c

Câu 3: Người lao động ở các nước TB đấu tranh chống xu
hướng đầu tư ra nước ngoài vì:
a) Giá cả lao động giảm b) Có nhiều nguy cơ thất nghiệp
c) Thu nhập của chủ sở hữu vốn tăng d) a,b,c đúng
Đáp án: d
Câu 4: Môn KTQT nghiên cứu:
a) Lịch sử KT các nước b) Các lý thuyết về TMQT
c) Giải quyết tranh chấp TMQT d) a,b,c đúng
Đáp án: b
Câu 5: Người tiêu dùng Mỹ thích TD hàng của NBản thì tại
Mỹ:
a) Giá trị USD giảm b) giá trị USD tăng c) Giá trị JPY giảm
d) a,b,c đúng
Đáp án: a

Câu 6: Tại VN khi USD tăng giá, VND giảm giá:
a) XK của Mỹ vào VN tăng b) Khách DL Mỹ vào VN tăng
c) Đầu tư của Mỹ vào VN tăng
Đáp án: b
Câu 7: toàn cầu hóa và hôi nhập là:
a) Xu hướng tất yếu của các quốc gia
b) Làm phân hóa giữa các nước giàu và nghèo
c) a,b đúng d) a,b sai
Đáp án: a
Câu 8: Chi phí cơ hội không đổi là:
a) Lượng sản phẩm khác quốc gia giảm đi ngày càng l ớn
b) Phù hợp với quy luật nguồn tài nguyên khan hiếm và có
hạn.
c) Lượng sản phẩm khác quốc gia giảm đi không đổi
d) a,b,c sai
Đáp án: c

Câu 9 Trong các câu sau câu nào sai:
a) Tỷ lệ TM của các nước LDCs giảm là do cơ cấu SP XNK.
b) Liên hiệp thuế quan tạo lập TM cho phép TG sử d ụng
nguồn lực SX có hiệu quả hơn
c) Các lý thuyết TM là cơ sở của TMQT
d) SP thâm dụng lao động là SP sử dụng số lượng lao động
nhiều hơn SP khác.
Đáp án: d
Câu 11: Chi phí cơ hội tăng là do:
a) Nguồn tài nguyên của các quốc gia khan hiếm và có hạn
b) Mỗi SP chỉ phù hợp với một loại tài nguyên
c) a, b đúng d) a,b sai
Đáp án: d
Câu 12: Các câu nào sai:
a) Quốc gia lớn sử dụng thuế để bảo hộ SX nội địa không
bị thiệt hại như quốc gia nhỏ
b) Quốc gia nhỏ không thể sử dụng thuế tối ưu

c) Thuế quan danh nghĩa là thuế tính trên giá tr ị SP cu ối
cùng
d) quốc gia nhỏ cũng dùng thuế nhập khẩu để trả đũa
Đáp án: d
Câu 13: Một trong những đặc điểm cơ bản của TMQT là:
a) Chi phí vận chuyển lớn b) Phức tạp hơn nội thương
c) Sử dụng ngoại tệ d) a,b,c đúng
Đáp án: c
Câu 14: ...
ĐÁP ÁN BÀI THI TR C NGHI M
Trắc nghiệm kinh tế quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm kinh tế quốc tế - Người đăng: loanthanh.lengoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Trắc nghiệm kinh tế quốc tế 9 10 817