Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Logistic

Được đăng lên bởi aihtn14411
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1233 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẠM LỘC BLOG - BLOG CHIA SẺ TÀI LIỆU HỌC TẬP

TRẮC NGHIỆM QUẢN
TRỊ CUNG ỨNG
Được biên soạn bởi Phạm Lộc BlogCâu 1. RFID là công nghệ tiên tiến cho phép định vị và nhận dạng từ xa khoảng

/

cách từ ………….., bộ nhớ của nó cho phép chứa tất cả các dữ liệu liên quan đến

om

hàng hóa: từ việc xác định vị trí sản phẩm đến ghi nhận thông tin về ngày nhập
hàng, ngày hết hạn sử dụng, nhiệt độ dự trữ hàng.

ot.
c

A. 100cm đến 100m
B. 100cm đến 10m

sp

C. 10cm đến 100m

Câu 2. BOQ là mô hình dự trữ nào?

B. Khấu trừ theo số lượng
C. Dự trữ tốt nhất
D. Dự trữ tối ưu
Câu 3. BOQ là viết tắt của:
A. Back Order Quantity
B. Best Order Quantity

am
loc

C. Before Order Quality

12
08
93
.b

A. Dự trữ thiếu

log

D. 10cm đến 10m

D. Best Order Quality

Câu 4. Incoterms 2000 do ICC ban hành, ICC là viết tắt của?
A. International Chamber of Commerce
B. Internal Chamber of Complete

/ph

C. International Commerce of Chamber
D. Internal Commerce of Chamber

p:/

Câu 5. Nhóm C trong Incoterms mang ý nghĩa:

htt

A. Nơi đi

B. Nơi đến
C. Phí vận chuyển đã trả
D. Phí vận chuyển chưa trả

Câu 6. Incoterms có chức năng:

/

A. Chuyển giao sở hữu hàng hóa

om

B. Đưa ra các quy định về chuyển giao hàng hóa
C. Xử lý các vi phạm hợp đồng

ot.
c

D. Tất cả các ý trên

Câu 7. Xét theo công dụng của kho thì hệ thống kho trong một tổ chức có thể

sp

phân loại thành?

A. Kho nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng … và kho thành phẩm

C. Kho bán thành phẩm và kho thành phẩm

12
08
93
.b

D. Kho thành phẩm và kho trung chuyển

log

B. Kho nguyên, nhiên vật liệu, phụ tùng … và kho bán thành phẩm

Câu 8. Bước thứ tư trong chu trình đặt hàng là:
A. Chuẩn bị đơn hàng và chuyển đi

B. Đơn đặt hàng được chấp nhận và nhập vào hệ thống
C. Giải quyết đơn hàng

D. Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu

am
loc

Câu 9. Yếu tố nào sau đây không thuộc nhóm “yếu tố trong giao dịch” trong
dịch vụ khách hàng?

A. Tính ổn định của quá trình thực hiện đơn hàng
B. Thanh toán với khách hàng
C. Thông tin về hàng hóa

/ph

D. Sản phẩm thay thế

Câu 10. Dịch vụ khách hàng không bao gồm hoạt động:

p:/

A. Giải quyết đơn hàng (phân loại, kiểm tra, thu gom, tách hàng, dán nhã….)

htt

B. Các dịch vụ hậu mãi khác
C. Vận chuyển hàng hóa
D. Lưu kho hàng hóa

Câu 11. FMCG Logistics là:

A. Logistics hàng tiêu dùng nhanh

/

B. Logistics hàng sản xuất

om

C. Logistics hàng tiêu dùng
D. Logistics hàng sản xuất nhanh

ot.
c

Câu 12. Mối quan hệ giữa chiến lược dịch vụ khách hàng với chiến lược...
http://phamloc120893.blogspot.com
PHM LC BLOG - BLOG CHIA S TÀI LIU HC TP
Đưc biên son bi Phm Lc Blog
TRC NGHIM QUN
TR CUNG NG
Trắc nghiệm Logistic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Logistic - Người đăng: aihtn14411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Trắc nghiệm Logistic 9 10 25