Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Hanh Phan
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1003 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
 C. Vì đây là loại hối fiếu vô danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi mà chỉ ghi
“trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
C. Vì CK là dạng tài trợ ngắn hạn của NH cho người thụ hưởng, theo đó người thụ
hưởng chuyển nhượng giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho NH để nhận số tiền bằng mệnh
giá trừ fần lãi và hoa hồng fí. Vì vậy khi CK chính là việc kiểm tra chứng từ để xem chứng
tù có đủ đk để Ck hay ko và khi đủ đk CK thì sẽ đc CK và việc đc CK chính là việc thanh
toán các giấy tờ có giá trước khi đáo hạn.
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là
ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
B. Vì việc lựa chọn đồng tiền tính tóan và đồng tiền thanh toán trog HĐTM là do 2 bên
XK và NK thỏa thuận, nó có thể là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, nó có thể là đồng nội tệ
của nước đó or đồng tiền của 1 nước thứ 3.
Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn giản
linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ
D. Vì khi sử dụng thẻ thì ko fải sử dụng nhiều tiền mặt tiết kiệm đc CF in ấn, bảo quản,
vận chuyển, gửi 1 nơi có thể rút đc nhiều nơi và vào bất cứ thời gian nào. Mặt khác các
loại thẻ đc làm bằng công nghệ cao, mã hóa nên rất an tòan. Khi sử dụng thẻ còn giúp
khách hàng điều chỉnh các khoản chi tiêu 1 cách hợp lí trong 1 khoảng thời gian nhất định
với HMTD vì vậy nó cũng rất linh hoạt
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
SvnhForum.com - Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân hàng

Page 1

b)Red clause credit
c)Revolving credit
d)Irrevocable transferable credit
B. Vì đây là loại tín dụng ứng trước, nó cho fép NH thông báo hay NH xác nhận ứng tiền
trước cho người thự hưởng trước khi họ xuất trình chứng từ hàng hóa thường đc sử
dụng như 1 phương tiện cấp vốn cho bên bán trước khi giao hàng
Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)
A. Vì giá FOB rẻ Người nhập khẩu tiết kiệm chi trả ngoại tệ, người nhập khẩu là người
chịu trách nhiệm thuê tầu và mua bảo hiểm: trả bằng nội tệ, mặt khác vì thuê ở trong nước
nên nơi nào thuận tiện thì mua...
Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:
a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình
C. đây loại hối fiếu danh. Trên hối fiếu ko ghi tên người hưởng lợi chỉ ghi
“trả cho người cầm fiếu” ai cầm đc hối fiếu thì người đó đc hưởng lợi, ko cần kí hậu
Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn
C. CK dạng tài trợ ngắn hạn của NH cho người thụ hưởng, theo đó người thụ
hưởng chuyển nhượng giấy tờ giá chưa đáo hạn cho NH để nhận số tiền bằng mệnh
giá trừ fần lãi hoa hồng fí. vậy khi CK chính việc kiểm tra chứng từ để xem chứng
đủ đk để Ck hay ko khi đủ đk CK thì sẽ đc CK việc đc CK chính việc thanh
toán các giấy tờ có giá trước khi đáo hạn.
Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải
ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai
B. việc lựa chọn đồng tiền tính an đồng tiền thanh toán trog HĐTM do 2 bên
XK và NK thỏa thuận, nó có thể là đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi, nó có thể là đồng nội tệ
của nước đó or đồng tiền của 1 nước thứ 3.
Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn giản
linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ
D. Vì khi sử dụng thẻ thì ko fải sử dụng nhiều tiền mặt tiết kiệm đc CF in ấn, bảo quản,
vận chuyển, gửi 1 nơi th rút đc nhiều nơi vào bất cứ thời gian nào. Mặt khác c
loại thẻ đc làm bng công nghệ cao, hóa n rất an tòan. Khi sử dụng thẻ n giúp
khách hàng điều chỉnh các khoản chi tiêu 1 cách hợptrong 1 khoảng thời gian nhất định
với HMTD vì vậy nó cũng rất linh hoạt
Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
SvnhForum.com - Diễn đàn sinh viên Học viện Ngân hàng Page 1
trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trắc nghiệm thanh toán quốc tế - Người đăng: Hanh Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
trắc nghiệm thanh toán quốc tế 9 10 215