Ktl-icon-tai-lieu

Trách nhiệm pháp lý của KTV

Được đăng lên bởi nguyenvanquy03011993
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ ÁN MÔN HỌC

Nguyễn Thanh Tuấn A - Kiểm toán 40B
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, sự ra đời của
nhiều loại hình kinh doanh mới đa dạng, phong phú, hoạt động kiểm toán với
chức năng xác minh và bày trò ý kiến nhằm tăng cường công tác kiểm tra,
kiểm soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng có
vai trò quan trọng. Đồng thời, nền kinh tế thị trường phát triển kéo theo sự
phức tạp, rắc rối, đan xen của thực trạng tài chính và của các nghiệp vụ kế
toán. Thực tế này đòi hỏi các kiểm toán viên phải có đủ trình độ chuyên môn,
bản lĩnh nghiệp vụ tương ứng để thực hiện được chức năng của mình. Việc
xác minh các thông tin tài chính khó khăn hơn dẫn đến sự gia tăng của rủi ro
kiểm toán.
Trong những năm gần đây, những vụ kiện các Công ty kiểm toán ngày
càng tăng lên cả về quy mô, số lượng, số tiền bào chữa, có vụ kiện mà số tiền
để giải quyết hậu quả lên đến hàng trăm triệu đô la. Điều này đã gây ra thiệt
hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành nghề kiểm toán.
Ở Việt Nam, sự phá sản của một số doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp
Nhà nước) trong mấy năm trở lại đây đã đặt ra một vấn đề: Trách nhiệm của
kiểm toán viên (KTV) và Công ty kiểm toán đối với báo cáo kiểm toán đã
được phát hành như thế nào? Trong những trường hợp nào KTV và Công ty
kiểm toán phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng và cho bên thứ ba bị tổn
thất do sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, KTV và
Công ty kiểm toán phải làm gì để tự bảo vệ trong trường hợp phải ra hầu
toà?...
Nghiên cứu trách nhiệm pháp lý của kiểm toán độc lập (KTĐL) là một
vấn đề hết sức quan trọng nhằm nâng cao uy tín nghề nghiệp kiểm toán, củng

1

ĐỀ ÁN MÔN HỌC

Nguyễn Thanh Tuấn A - Kiểm toán 40B
cố niềm tin cho những người sử dụng báo cáo kiểm toán, tạo ra sự yên tâm
cho các kiểm toán viên và Công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện công
việc kiểm toán, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại, tổn thất không
đáng có do những vụ kiện cáo gây ra.
Do tầm quan trọng của việc nghiên cứu trách nhiệm pháp lý của KTĐL
nên em đã chọn đề tài "Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên và Công
ty kiểm toán đối với báo cáo kiểm toán" làm đề án môn học. Với tầm hiểu
biết còn hạn hẹp, nguồn tài liệu chưa được phong phú, đa dạng nên chắc chắn
đề án của em còn rất nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến
đóng góp của các thầy cô giáo trong khoa kế toán kiểm toán trường ĐHKTQD
để đề án của em được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giá...
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Nguyễn Thanh Tuấn A - Kiểm toán 40B
Lời mở đầu
Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt, sự ra đời của
nhiều loại hình kinh doanh mới đa dạng, phong phú, hoạt động kiểm toán với
chức năng xác minh bày trò ý kiến nhằm tăng cường công tác kiểm tra,
kiểm soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của c doanh nghiệp ngày càng
vai trò quan trọng. Đồng thời, nền kinh tế thị trường phát triển kéo theo sự
phức tạp, rắc rối, đan xen của thực trạng tài chính của các nghiệp v kế
toán. Thực tếy đòi hỏi các kiểm toán viên phải đtrình độ chuyên môn,
bản nh nghiệp vụ tương ứng để thực hiện được chức năng của nh. Việc
xác minh các thông tin tài chính khó khăn hơn dẫn đến sự gia tăng của rủi ro
kiểm toán.
Trong những năm gần đây, những vụ kiện các Công ty kiểm toán ngày
càng tăng lên cả về quy mô, số lượng, số tiền bào chữa, vụ kiện số tiền
để giải quyết hậu quả lên đến hàng trăm triệu đô la. Điều này đã y ra thiệt
hại nghiêm trọng đến uy tín của ngành nghề kiểm toán.
Việt Nam, sự phá sản của một số doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp
Nhà nước) trong mấy năm trở lại đây đã đặt ra một vấn đề: Trách nhiệm của
kiểm toán viên (KTV) Công ty kiểm toán đối với báo cáo kiểm toán đã
được phát hành như thế nào? Trong những trường hợp nào KTV Công ty
kiểm toán phải bồi thường thiệt hại cho khách hàng cho bên thứ ba bị tổn
thất do sử dụng thông tin trên báo cáo i chính đã được kiểm toán, KTV
Công ty kiểm toán phải làm để tự bảo vệ trong trường hợp phải ra hầu
toà?...
Nghiên cứu trách nhiệm pháp của kiểm toán độc lập (KTĐL) một
vấn đề hết sức quan trọng nhằm nâng cao uy tín nghề nghiệp kiểm toán, củng
1
Trách nhiệm pháp lý của KTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trách nhiệm pháp lý của KTV - Người đăng: nguyenvanquy03011993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Trách nhiệm pháp lý của KTV 9 10 534