Ktl-icon-tai-lieu

trái phiếu

Được đăng lên bởi thuhanoi2610
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Định giá trái phiếu
Posted on October 30, 2010 by ducmanh

Công thức tính giá trái phiếu:

Độ co giãn của giá trái phiếu theo lãi suất:

Bài tập ví dụ:
Trái phiếu coupon A mệnh giá 1000 USD, lãi suất 9,5%, trái phiếu B trả theo niên kim cố định mệnh giá 1000
USD, lãi suất 8,5%; 2 trái phiếu phát hành đầu năm 2005, đáo hạn cuối năm 2014. Thời điểm hiện tại là đầu
năm 2009.
1.
2.
3.

NĐT cho rằng với tỷ lệ lợi tức trái phiếu A và B lần lượt là 8,1% và 7,5% là đủ bù đắp rủi ro trái
phiếu. Tính giá trái phiếu?
Tại trung tâm GDCK, trái phiếu A và B được niêm yết với giá lần lượt là 102,5% và 70% mệnh giá.
Tính tỷ lệ lợi tức yêu cầu?
Dự báo lãi suất thị trường thời gian tới giảm 0,5%. Đánh giá ảnh hưởng thông tin trên tới giá trái
phiếu?

Giải: Dễ có: Trái phiếu A: coupon 95 USD; Trái phiếu B: niên kim 152,4 USD
1.
+Trái phiếu A:
+Trái phiếu B:
2.
+Trái phiếu A:
và

+Trái phiếu B:
và

3.
+Trái phiếu A:

Lãi suất giảm 0.5% thì PV tăng và

+Trái phiếu B:

Lãi suất giảm 0.5% thì PV tăng và

...
Định giá trái phiếu
Posted on October 30, 2010 by ducmanh
Công thức tính giá trái phiếu:
Độ co giãn của giá trái phiếu theo lãi suất:
Bài tập ví dụ:
Trái phiếu coupon A mệnh giá 1000 USD, lãi suất 9,5%, trái phiếu B trả theo niên kim cố định mệnh giá 1000
USD, lãi suất 8,5%; 2 trái phiếu phát hành đầu năm 2005, đáo hạn cuối năm 2014. Thời điểm hiện tại là đầu
năm 2009.
1. NĐT cho rằng với tỷ lệ lợi tức trái phiếu A và B lần lượt là 8,1% và 7,5% là đủ bù đắp rủi ro trái
phiếu. Tính giá trái phiếu?
2. Tại trung tâm GDCK, trái phiếu A và B được niêm yết với giá lần lượt là 102,5% và 70% mệnh giá.
Tính tỷ lệ lợi tức yêu cầu?
3. Dự báo lãi suất thị trường thời gian tới giảm 0,5%. Đánh giá ảnh hưởng thông tin trên tới giá trái
phiếu?
Giải: Dễ có: Trái phiếu A: coupon 95 USD; Trái phiếu B: niên kim 152,4 USD
1.
+Trái phiếu A:
+Trái phiếu B:
2.
+Trái phiếu A:
+Trái phiếu B:
3.
+Trái phiếu A:
Lãi suất giảm 0.5% thì PV tăng và
+Trái phiếu B:
Lãi suất giảm 0.5% thì PV tăng và
trái phiếu - Trang 2
trái phiếu - Người đăng: thuhanoi2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
trái phiếu 9 10 600