Ktl-icon-tai-lieu

Trình bày những rủi ro trên thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Tú Linh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Trình bày những rủi ro trên thị trường chứng khoán.
Mục lục
Trang

Phần I: Lý thuyết rủi ro trên thị trường chứng khoán
1.Khái niệm thị trường chứng khoán
2.Rủi ro trên thị trường chứng khoán
2.1.Khái niệm
2.2.Các loại rủi ro
2.2.1.Rủi ro hệ thống

1
1
1
1
1
1

a) Rủi ro thị trường
b) Rủi ro lãi suất
c) Rủi ro sức mua
d) Rủi ro tỷ giá (hối đoái)

1
1
1
2

2.2.2.Rủi ro phi hệ thống

2

a) Rủi ro kinh doanh

3

b) Rủi ro tài chính

3

c) Rủi ro quản lý

3

Phần II: Thực tiễn trên thị trường Việt Nam
1.Rủi ro từ tâm lý “bầy đàn”
2.Rủi ro do tính thanh khoản thấp
3.Rủi ro từ thông tin
4.Rủi ro từ các quy định và chất lượng của sàn giao dịch, trung tâm giao dịch
và công ty chứng khoán.
5.Rủi ro từ các chấn động thị trường
6.Sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư
Kết luận

4
4
4
4
4
4
5
5

Nhận xét của giảng viên.

Phần I Lý thuyết rủi ro trên thị trường chứng khoán
1. Khái niệm thị trường chứng khoán (TTCK)
TTCK là thị trường diễn ra hoạt động mua bán, trao đổi, chuyển nhượng các loại chứng khoán giữa
các doanh nghiệp phát hành với nhà đầu tư hoặc giữa các nhà đầu tư với nhau, thông qua đó một lượng
vốn chủ yếu là vốn dài hạn được huy động và luân chuyển trong nghành kinh tế.
2. Rủi ro trên thị trường chứng khoán
2.1. Khái niệm
Rủi ro được định nghĩa là khả năng (hay xác suất) xảy ra những kết quả đầu tư ngoài dự kiến, hay cụ
thể hơn là khả năng làm cho mức sinh lời thực tế nhận được trong tương lai sai khác với mức sinh lời
dự kiến ban đầu.Trong đầu tư chứng khoán, rủi ro được hiểu là những gì không nhận biết được, những
gì không chắc chắn của tiền lãi đầu tư.
Nguyên nhân của rủi ro: Sự dao động của thu nhập, dao động của giá chứng khoán hay cổ tức lãi suất
là những yếu tố gây ra rủi ro. Một số rủi ro nằm ngoài sự kiểm soát của công ty phát hành và ảnh hưởng
đến một số lượng lớn chứng khoán. Một số rủi ro phát sinh từ nội tại của công ty, công ty có thể kiểm
soát ở mức tương đối.
2.2 Các loại rủi ro
Có rất nhiều loại rủi ro là nguồn gốc khiến mức sinh lời trong đầu tư chứng khoán không xảy ra
đúng như dự đoán của nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong đầu tư chứng khoán người ta thường phân rủi ro
thành rủi ro có hệ thống và rủi ro không có hệ thống.
2.2.1 Rủi ro hệ thống (systematic risk)
Rủi ro hệ thống là rủi ro tác động đến toàn bộ hoặc hầu hết chứng khoán. Sự bấp bênh của môi
trường kinh tế nói chung như GDP sụt giảm, lãi suất biến động, tốc độ lạm phát thay đổi... Rủi ro này
ảnh hưởng đến tất cả các công ty bất kể tình trạng tài chính hoặc quản lý của công...
Đề tài: Trình bày những rủi ro trên thị trường chứng khoán.
Mục lục
Trang
Phần I: Lý thuyết rủi ro trên thị trường chứng khoán 1
1.Khái niệm thị trường chứng khoán 1
2.Rủi ro trên thị trường chứng khoán 1
2.1.Khái niệm 1
2.2.Các loại rủi ro 1
2.2.1.Rủi ro hệ thống 1
a) Rủi ro thị trường 1
b) Rủi ro lãi suất 1
c) Rủi ro sức mua 1
d)Rủi ro tỷ giá (hối đoái) 2
2.2.2.Rủi ro phi hệ thống 2
a) Rủi ro kinh doanh 3
b) Rủi ro tài chính 3
c) Rủi ro quản lý 3
Phần II: Thực tiễn trên thị trường Việt Nam 4
1.Rủi ro từ tâm lý “bầy đàn 4
2.Rủi ro do tính thanh khoản thấp 4
3.Rủi ro từ thông tin 4
4.Rủi ro từ các quy định và chất lượng của sàn giao dịch, trung tâm giao dịch
và công ty chứng khoán. 4
5.Rủi ro từ các chấn động thị trường 4
6.Sự thiếu hiểu biết của các nhà đầu tư 5
Kết luận 5
Trình bày những rủi ro trên thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình bày những rủi ro trên thị trường chứng khoán - Người đăng: Tú Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Trình bày những rủi ro trên thị trường chứng khoán 9 10 979