Ktl-icon-tai-lieu

trục lợi bảo hiểm trong vận tải đường biển

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1504 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHOA KINH TẾ - LUẬT
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----OOO-----

TRỤC LỢI BẢO HIỂM TRONG
VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN
GVHD: Thạc sỹ Hoàng Lâm Cường
Nhóm thực hiện: Nhóm Hamburg
1. Đinh Ngọc Hiếu
2. Trần Khương Khánh
3. Dương Thị Bích Ngọc
4. Nguyễn Hoàng Mỹ Nguyên
5. Bùi Thị Hải Nhạn
6. Đỗ Thị Ngọc Thịnh
7. Nguyễn Bình Phương Uyên
8. Nguyễn Xuân

K07 402 0304
K07 402 0309
K07 402 0335
K07 402 0339
K07 402 0340
K07 402 0367
K07 402 0384
K07 402 0388

TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2010

Chương 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM VÀ TRỤC LỢI BẢO HIỂM
I.

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG BẢO HIỂM

1. Bảo hiểm (Insurance)
Có nhiều định nghĩa khác nhau về bảo hiểm nhưng định nghĩa sau được thừa nhận
một cách rộng rãi:
Bảo hiểm là sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm đối với người được bảo
hiểm về những tổn thất của đối tượng bảo hiểm do những rủi ro đã được thỏa thuận gây
ra với điều kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tượng đó và nộp một
khoản tiền gọi là phí bảo hiểm.
Như vậy, bản chất của bảo hiểm là sự phân chia rủi ro, tổn thất của một hay của
một số người cho cả cộng đồng tham gia bảo hiểm cùng gánh chịu.
2. Người bảo hiểm (Insurer)
Là người ký kết hợp đồng với người được bảo hiểm, nhận rủi ro tổn thất về phía
mình và được hưởng một khoản phí bảo hiểm.
3. Người được bảo hiểm (Insured)
Là người có quyền lợi bảo hiểm được một công ty bảo hiểm đảm bảo. Người có
quyền lợi bảo hiểm là người mà khi có sự cố bảo hiểm xảy ra thì dẫn họ đến một tổn thất,
một trách nhiệm pháp lý hay làm mất đi của họ những quyền lợi được pháp luật thừa
nhận.
4. Đối tượng bảo hiểm (Subject matter insured)
Là đối tượng mà vì nó người ta phải ký kết hợp đồng bảo hiểm. Đối tượng bảo
hiểm gồm ba nhóm chính: tài sản, con người và trách nhiệm dân sự.
Trong đề tài này, chúng ta chỉ nghiên cứu về bảo hiểm tài sản.
5. Trị giá bảo hiểm (Insurance value)
Là giá trị của tài sản và các chi phí hợp lý khác có liên quan như phí bảo hiểm,
cước phí vận tải, lãi dự tính.
6. Số tiền bảo hiểm (Insurance amount)
Là số tiền mà người được bảo hiểm kê khai và được người bảo hiểm chấp nhận.
Số tiền bảo hiểm có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn giá trị bảo hiểm. Nếu số tiền
bảo hiểm nhỏ hơn trị giá bảo hiểm thì gọi là bảo hiểm dưới giá trị, bằng trị giá bảo hiểm
thì gọi là bảo hiểm trên giá trị. Khi bảo hiểm lớn hơn giá trị thì phần lớn hơn đó vẫn có
thể phải nộp phí bảo hiểm nhưng không được bồi thường khi tổn thất xảy ra.
7. Phí bảo hiểm (Insurance Premium)

Là một tỷ lệ phần trăm nhất định của trị giá bả...
KHOA KINH TẾ - LUẬT
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----OOO-----
TRỤC LỢI BẢO HIỂM TRONG
VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN
GVHD: Thạc sỹ Hoàng Lâm Cường
Nhóm thực hiện: Nhóm Hamburg
1. Đinh Ngọc Hiếu K07 402 0304
2. Trần Khương Khánh K07 402 0309
3. Dương Thị Bích Ngọc K07 402 0335
4. Nguyễn Hoàng Mỹ Nguyên K07 402 0339
5. Bùi Thị Hải Nhạn K07 402 0340
6. Đỗ Thị Ngọc Thịnh K07 402 0367
7. Nguyễn Bình Phương Uyên K07 402 0384
8. Nguyễn Xuân K07 402 0388
TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2010
trục lợi bảo hiểm trong vận tải đường biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trục lợi bảo hiểm trong vận tải đường biển - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
trục lợi bảo hiểm trong vận tải đường biển 9 10 751