Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá công ty cổ phần BIBICA

Được đăng lên bởi quoctrungtran
Số trang: 91 trang   |   Lượt xem: 2233 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến
đáng kể, tốc độ tăng GDP luôn ở mức cao. Giai đoạn 2005-2010 theo dự đoán,
GDP sẽ dao động trong khoảng 8 – 8,5%. Theo xu hướng toàn cầu hóa, Việt
Nam đã gia nhập WTO hứa hẹn một thời kỳ phát triển thịnh vượng.
Đây cũng là thời điểm bùng nổ của thị trường chứng khoán, nhiều công ty
đã niêm yết hoặc có cổ phiếu giao dịch trên các sàn giao dịch, thị trường chứng
khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Cùng
với sự phát triển của thị trường chứng khoán, nhu cầu cổ phần hóa các doanh
nghiệp nhà nước (DNNN), nhu cầu mua bán, sáp nhập, nhu cầu định giá cổ
phiếu… đang tăng lên khiến nhu cầu định giá doanh nghiệp trở thành vấn đề cấp
thiết.
Hiện nay, định giá doanh nghiệp ở Việt Nam được áp dụng chủ yếu hai
phương pháp: tài sản ròng và chiết khấu dòng tiền. Trong đó, phương pháp tài
sản ròng được sử dụng phổ biến hơn, mặc dù phương pháp chiết khấu dòng tiền
(DCF) được đánh giá là phương pháp có nhiều ưu điểm nổi trội hơn do tính đến
những giá trị kì vọng trong tương lai doanh nghiệp sẽ tạo ra. Thị trường Việt
Nam còn thiếu cơ sở dữ liệu, thiếu những điều kiện cần thiết để phương pháp
chiết khấu dòng tiền được áp dụng hiệu quả.
Phương pháp chiết khấu dòng tiền đã được sử dụng phổ biến ở các nước
có nền kinh tế phát triển. Do vậy, phương pháp này trong tương lai chắc chắn sẽ
được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.

Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

2

Chính vì sự cần thiết đó, em đã lựa chọn đề tài:
“ Ứng dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá công ty
cổ phần BIBICA”.
Đề tài đã trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp chiết khấu dòng tiền,
đồng thời minh họa phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp qua ví dụ về
công ty cổ phần BIBICA – là một công ty đã niêm yết trên thị trường chứng
khoán. Thông qua đó, chuyên đề chỉ ra những hạn chế khi áp dụng phương pháp
này ở thị trường Việt Nam và một số giải pháp, cũng như kiến nghị để khắc
phục, để phương pháp DCF sớm được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn.
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp bao gồm 3 phần:
Chương 1 – Cơ sở lý thuyết của phương pháp chiết khấu dòng tiền
Chương 2 – Áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá công ty
cổ phần BIBICA
Chương 3 – Các hạn chế khi áp dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền ở Việt
Nam và giải pháp khắc phục.

Nguyễn Thị Diệp Quỳnh

3

CHƯƠNG 1 – CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU
DÒNG TIỀN
1.1. Giá trị doanh nghiệp
Trong nền kinh tế, doanh nghiệp là chủ thể q...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những m vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã những bước tiến
đáng kể, tốc đtăng GDP luôn mức cao. Giai đoạn 2005-2010 theo dự đoán,
GDP sẽ dao động trong khoảng 8 8,5%. Theo xu hướng toàn cầu hóa, Việt
Nam đã gia nhập WTO hứa hẹn một thời kỳ phát triển thịnh vượng.
Đây cũngthời điểm bùng nổ của thị trường chứng khoán, nhiều công ty
đã niêm yết hoặc cổ phiếu giao dịch trên các sàn giao dịch, thị trường chứng
khoán thực sự trở thành kênh huy động vốn hấp dẫn cho các doanh nghiệp. Cùng
với sự phát triển của thị trường chứng khoán, nhu cầu cổ phần hóa các doanh
nghiệp nhà nước (DNNN), nhu cầu mua bán, sáp nhập, nhu cầu định giá cổ
phiếu… đang tăng n khiến nhu cầu định giá doanh nghiệp trở thành vấn đề cấp
thiết.
Hiện nay, định giá doanh nghiệp Việt Nam được áp dụng chủ yếu hai
phương pháp: tài sản ròng chiết khấu dòng tiền. Trong đó, phương pháp tài
sản ròng được sử dụng phổ biến hơn, mặc phương pháp chiết khấu dòng tiền
(DCF) được đánh giá phương pháp nhiều ưu điểm nổi trội hơn do tính đến
những giá trị vọng trong tương lai doanh nghiệp sẽ tạo ra. Thị trường Việt
Nam còn thiếu sở dữ liệu, thiếu những điều kiện cần thiết để phương pháp
chiết khấu dòng tiền được áp dụng hiệu quả.
Phương pháp chiết khấu dòng tiền đã được sử dụng phổ biến các nước
nền kinh tế phát triển. Do vậy, phương pháp này trong tương lai chắc chắn sẽ
được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.
Nguyễn Thị Diệp Quỳnh
1
Ứng dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá công ty cổ phần BIBICA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá công ty cổ phần BIBICA - Người đăng: quoctrungtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
91 Vietnamese
Ứng dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong định giá công ty cổ phần BIBICA 9 10 299