Ktl-icon-tai-lieu

Ưu nhược điểm của kênh phân phối hiện đại

Được đăng lên bởi daimavuong66-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
------------   ------------

NGU

CÁC

N TH NGA

U TỐ ẢNH HƯ NG Đ N
T QUẢ
HỌC T
C A INH VI N

NGHI N C U T Ư NG HỢ TẠI T Ư NG
ĐẠI HỌC HẠM V N Đ NG)

LU N V N THẠC

Hà Nội - Năm 2013
1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
------------   ------------

NGU

CÁC

N TH NGA

U TỐ ẢNH HƯ NG Đ N
T QUẢ
HỌC T
C A INH VI N

NGHI N C U T Ư NG HỢ TẠI T Ư NG
ĐẠI HỌC HẠM V N Đ NG)
:Đ

àĐ

i

i
)

LU N V N THẠC

:G

H Nộ - ă
2

T

2013

L N

H

........................................................................................................ 1
L

cam đoan ..................................................................................................... 2
............................................................................................................. 3
................................................................................... 6
........................................................................................... 7

Danh m

c

hộp ............................................................................................. 9
đ

............................................................................ 9

............................................................................................................ 11
............................................................................................ 12
đ

......................................................................................... 12

đ

ủ đ

3. Đố ượ
4 Câ
4

k

ể

........................................................... 13

ỏ
Câ

y
ỏ

4
ư

6

i .................................................................. 13

................................................................................ 14
y

........................................................................... 14

p p

............................................................................ 14

ư

p p

ộ ............................................................. 14

ư

p p

..................................................... 15

ạ

.................................................................................... 15

7

ủ đ

.................................................................... 15

ƯƠ G 1. Ơ S
ổ

............................................ 14

q

đ

Ý

Ậ

ỦA VẤ

Ề G IÊ

Ứ

............ 17

................................................................. 17
5

ộ ố

ư

......................
1


------------ ------------




)

H N - 3
Ưu nhược điểm của kênh phân phối hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ưu nhược điểm của kênh phân phối hiện đại - Người đăng: daimavuong66-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Ưu nhược điểm của kênh phân phối hiện đại 9 10 535