Ktl-icon-tai-lieu

Vai trò nhiệm vụ của nhà quản lý kinh doanh

Được đăng lên bởi vothequyen9292
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Vai trò nhiệm vụ của nhà quản lý kinh doanh
(Tamnhin.net) – Quan hệ hợp tác giữa người quản lý kinh doanh và ông chủ hiện đang là vấn đề
cấp bách đối với một số doanh nghiệp, đặc biệt là các danh nghiệp vừa và nhỏ.

Quản lý kinh doanh nhân vật quan trọng trong sự phát triển của công ty (Ảnh minh họa)

Trước khi đi sâu vào vấn đề này, cần phải làm rõ một số vấn đề sau đây:
Quản lý kinh doanh làm gì?
Nhà quản lý kinh doanh là người truyền đạt có năng lực làm việc cao đồng thời có
năng lực điều hành, hoạch định kế hoạch và quản lý tốt. Lãnh đạo trực tiếp của các
nhà quản lý kinh doanh là giám đốc doanh nghiệp và thuộc cấp của họ là các nhân
viên kinh doanh. Vì thế, họ vừa là cánh tay phải của ông chủ doanh nghiệp vừa là
người bạn tri tâm của các nhân viên.
Trách nhiệm của nhà quản lý kinh doanh
- Xác định kế hoạch kinh doanh, mục tiêu kinh doanh
- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và doanh thu mà công ty đề ra
- Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, xác định sản phẩm cần tiêu thụ và sách lược
tiêu thụ sản phẩm.

- Quản lý và bồi dưỡng các nhân viên dưới quyền. Xác định, sắp xếp, giám sát các
chế độ có liên quan
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để truyền đạt, sắp xếp các nhiệm vụ công việc đến
các nhân viên dưới quyền. Động viên tinh thần làm việc của nhân viên, giúp nhân
viên vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc
Quản lý kinh doanh cần có các năng lực gì?
Một nhà quản lý kinh doanh tốt cần có những năng lực sau:
- Năng lực khống chế, điều phối sản phẩm và thị trường
- Năng lực bồi dưỡng, quản lý thuộc cấp
- Năng lực phối hợp, giao tiếp với chủ công ty, nhân viên dưới quyền và khách hàng
- Năng lực chấp hành, chỉ huy công việc; tích cực học tập cầu tiến
- Đạo đức nghề nghiệp tốt.
Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và hợp tác tốt với chủ doanh nghiệp, các
nhà quản lý kinh doanh cần có những tố chất sau:
Hiểu ý chủ doanh nghiệp: Là người gần chủ doanh nghiệp nhất, nhà quản lý kinh
doanh cần phải hiểu ngụ ý của từng ánh mắt, từng câu nói bâng quơ của cấp trên.
Khả năng truyền đạt tốt: Nhà quản lý kinh doanh không phải là cái loa chỉ biết lặp
lại những gì ông chủ nói. Họ phải biết cách biểu đạt và diễn giải một số điều mà
chủ doanh nghiệp không thể trực tiếp nói ra.
Năng lực cao, sắp xếp công việc thỏa đáng: Cán bộ quản lý kinh doanh giỏi cần
có năng lực làm việc cao, hoàn thành tốt công việc được giao. Đồng thời, họ phải
sắp xếp nhân sự một cách hợp lý, xử lý công việc có đầu có cuối. Có rất nhiều nhà
quản lý kinh doanh thời kỳ đầu làm rất tốt nhưng sau đ...
Vai trò nhiệm vụ của nhà quản lý kinh doanh
(Tamnhin.net) Quan hệ hợp tác giữa người quản kinh doanh ông chủ hiện đang vấn đề
cấp bách đối với một số doanh nghiệp, đặc biệt là các danh nghiệp vừa và nhỏ.
Quản lý kinh doanh nhân vật quan trọng trong sự phát triển của công ty (Ảnh minh họa)
Trước khi đi sâu vào vấn đề này, cần phải làm rõ một số vấn đề sau đây:
Quản lý kinh doanh làm gì?
Nhà quản kinh doanh người truyền đạt năng lực làm việc cao đồng thời
năng lực điều nh, hoạch định kế hoạch và quảntốt. Lãnh đạo trực tiếp của các
nhà quản kinh doanh giám đốc doanh nghiệpthuộc cấp của họ các nhân
viên kinh doanh. thế, họ vừa cánh tay phải của ông chủ doanh nghiệp vừa
người bạn tri tâm của các nhân viên.
Trách nhiệm của nhà quản lý kinh doanh
- Xác định kế hoạch kinh doanh, mục tiêu kinh doanh
- Hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh và doanh thu mà công ty đề ra
- Phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, xác định sản phẩm cần tiêu thụ và sách lược
tiêu thụ sản phẩm.
Vai trò nhiệm vụ của nhà quản lý kinh doanh - Trang 2
Vai trò nhiệm vụ của nhà quản lý kinh doanh - Người đăng: vothequyen9292
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Vai trò nhiệm vụ của nhà quản lý kinh doanh 9 10 585