Ktl-icon-tai-lieu

vấn đề Bẫy thu nhập trung bình

Được đăng lên bởi Virginia Nguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1: Đặt vấn đề
Kể từ lúc Việt Nam chính thức trở thành Quốc gia có mức thu nhập trung bình vào
năm 2010 thì cụm từ “Bẫy thu nhập trung bình” trở nên ngày càng phổ biến và là
mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ cũng như các chuyên gia kinh tế.
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 44 được tổ chức ở Hà Nội, Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) đã công bố Bản dự thảo báo cáo “Châu Á 2050 - Xây dựng một thế
kỷ châu Á”. Theo đó, ADB nhận định, sự nổi lên về mặt kinh tế của châu Á trong
4-5 thập niên qua có thể được xem như những kinh nghiệm phát triển kinh tế thành
công nhất thời nay. Trong lúc này, chính châu Á chứ không phải một châu lục nào
khác đang ra sức lôi thế giới ra khỏi suy thoái. Sự phát triển của châu Á đã đóng
góp không nhỏ vào thị phần GDP toàn cầu và phần đóng góp này tăng ổn định
trong vòng 30 năm qua: 7,5% vào năm 1980, 10,5% trong năm 1990, 14,5% năm
2000 và 27% năm 2013.
Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế Châu Á đối với nền kinh tế
chung toàn thế giới, Bản dự thảo đã xây dựng 2 kịch bản cho kinh tế Châu Á 2050:
+) Một thế kỷ châu Á: GDP của khu vực sẽ đạt 148 ngàn tỷ USD, chiếm
51% sản lượng toàn cầu. Theo cơ sở sức mua tương đương, GDP theo đầu
người tại châu Á sẽ lên tới 38.600 USD, so với mức dự kiến trung bình năm
2050 của thế giới là 36.600 USD.
+) Bẫy thu nhập trung bình: Những nền kinh tế lớn của châu Á như Trung
Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình khi
mức tăng trưởng chậm lại và sự trì trệ trong thu nhập của 5 hay 10 năm tới.
GDP châu Á sẽ chỉ đạt 61 tỷ USD, chiếm 32% sản lượng toàn cầu vào năm
2050. Theo cơ sở sức mua tương đương, GDP đầu người của khu vực sẽ đạt
20.300 USD – chỉ bằng hơn một nửa của kịch bản “Một thế kỷ Châu Á”
Theo Chủ tịch ADB Kuroda : “Hai kết quả dự kiến ở hai kịch bản là khác nhau; vì
vậy, chi phí cơ hội nếu không thực hiện kịch bản một thế kỷ châu Á là rất lớn, đặc
biệt là trên khía cạnh con người”. Theo kịch bản một thế kỷ châu Á, sẽ có thêm 3
tỷ người châu Á có thể tận hưởng thành quả của sự thịnh vượng ít nhất cũng sớm
hơn 1 thế hệ so với kịch bản bẫy thu nhập. Chính vì chi phí cơ hội lớn như vậy,
vấn đề Bẫy thu nhập trung bình đã trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu của
các Quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Vậy,

-

“Bẫy thu nhập trung bình” thực chất là gì? Tại sao nó lại là vấn đề được
quan tâm nhiều đến như vậy?
Việc đối phó với “Bẫy thu nhập trung bình” liệu có dễ dàng cho các Quốc
gia không, khi mà theo báo cáo đánh giá về 124 nền kinh tế trên ...
Phần 1: Đặt vấn đề
Kể từ lúc Việt Nam chính thức trở thành Quốc gia mức thu nhập trung bình vào
năm 2010 thì cụm từBẫy thu nhập trung bình” trở nên ngày càng phổ biến
mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ cũng như các chuyên gia kinh tế.
Tại Hội nghị thường niên lần thứ 44 được tổ chức Nội, Ngân hàng Phát triển
châu Á (ADB) đã công bố Bản dự thảo báo cáo Châu Á 2050 - Xây dựng một thế
kỷ châu Á”. Theo đó, ADB nhận định, sự nổi lên về mặt kinh tế của châu Á trong
4-5 thập niên qua có thể được xem như những kinh nghiệm phát triển kinh tế thành
công nhất thời nay. Trong lúc này, chính châu Á chứ không phải một châu lục nào
khác đang ra sức lôi thế giới ra khỏi suy thoái. Sự phát triển của châu Á đã đóng
góp không nhỏ vào thị phần GDP toàn cầu phần đóng góp này tăng ổn định
trong vòng 30 năm qua: 7,5% vào năm 1980, 10,5% trong năm 1990, 14,5% năm
2000 và 27% năm 2013.
Trên sở nhận thức được tầm quan trọng của kinh tế Châu Á đối với nền kinh tế
chung toàn thế giới, Bản dự thảo đã xây dựng 2 kịch bản cho kinh tế Châu Á 2050:
+) Một thế k châu Á: GDP của khu vực sẽ đạt 148 ngàn tỷ USD, chiếm
51% sản lượng toàn cầu. Theo s sức mua tương đương, GDP theo đầu
người tại châu Á sẽ lên tới 38.600 USD, so với mức dự kiến trung bìnhm
2050 của thế giới là 36.600 USD.
+) Bẫy thu nhập trung bình: Những nền kinh tế lớn của châu Á như Trung
Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình khi
mức tăng trưởng chậm lại sự trì trệ trong thu nhập của 5 hay 10 năm tới.
GDP châu Á sẽ ch đạt 61 tỷ USD, chiếm 32% sản lượng toàn cầu vào năm
2050. Theo sở sức mua tương đương, GDP đầu người của khu vực sẽ đạt
20.300 USD – chỉ bằng hơn một nửa của kịch bản “Một thế kỷ Châu Á
Theo Chủ tịch ADB Kuroda :Hai kết quả dự kiến ở hai kịch bản là khác nhau;
vậy, chi phí hội nếu không thực hiện kịch bản một thế kỷ châu Á rất lớn, đặc
biệt trên khía cạnh con người”. Theo kịch bản một thế kỷ châu Á, sẽ thêm 3
tỷ người châu Á thể tận hưởng thành quả của sự thịnh vượng ít nhất cũng sớm
hơn 1 thế hệ so với kịch bản bẫy thu nhập. Chính chi phí hội lớn như vậy,
vấn đề Bẫy thu nhập trung bình đã trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu của
các Quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam.
Vậy,
vấn đề Bẫy thu nhập trung bình - Trang 2
vấn đề Bẫy thu nhập trung bình - Người đăng: Virginia Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
vấn đề Bẫy thu nhập trung bình 9 10 175