Ktl-icon-tai-lieu

Văn hóa doanh nghiệp starbucks

Được đăng lên bởi Imgastsa SU
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

TIỂU LUẬN

ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA
STARBUCKS DỰA TRÊN MÔ HÌNH
5 CHIỀU KÍCH CỦA
Đề Tài:

ERIC GLAMHOLTZ VÀ
YVONNE RANDLE
Giảng viên hướng dẫn:
Nhóm thực hiện:

TS. PHAN ĐÌNH QUYỀN
NHÓM 1

TP. HỒ CHÍ MINH, 5/2015

2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

TIỂU LUẬN

ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA
STARBUCKS DỰA TRÊN
Đề Tài:

MÔ HÌNH 5 CHIỀU KÍCH CỦA
ERIC GLAMHOLTZ VÀ
YVONNE RANDLE
Giảng viên hướng dẫn:
Danh sách nhóm thực hiện:
1. Trần Thị Mỹ Ánh
2. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
3. Phạm Thị Như Hoa
4. Phan Ngọc Yến Nhi
5. Nguyễn Thị Ái Nữ

TS. PHAN ĐÌNH QUYỀN
NHÓM 1
K124020130 (Nhóm trưởng)
K124020131
K124020160
K124020192
K124020201

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

3

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

MỤC LỤC

1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu về Starbucks
“Mỗi công ty đều phải đại diện cho một cái gì đó.
Starbucks không đơn thuần đại diện cho cà phê ngon, nó
đại diện cụ thể cho hương vị cà phê rang sẫm màu mà
những người sáng lập ra nó yêu thích. Đó là điều khiến
Starbucks trở nên khác biệt và tạo nên bản sắc cho nó.” Đó
là những gì mà CEO của Starbucks – Howard Schultz đã
khẳng định trong quyển sách Dốc Hết Trái Tim của mình.
Starbucks cho đến nay vẫn làm đúng như vậy, và hơn 40 năm qua, Starbucks đã
trở thành thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới với hơn 17.400 cửa hàng ở 60 quốc gia
trên thế giới.
Những người sáng lập đầu tiên của hãng cà phê nổi tiếng thế giới này là Gerald
Baldwin và Gordon Bowker. Tuy nhiên, người đã tạo nên sự thành...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
TP. HỒ CHÍ MINH, 5/2015
TIỂU LUẬN
Đề Tài: ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA
STARBUCKS DỰA TRÊN MÔ HÌNH
5 CHIỀU KÍCH CỦA
ERIC GLAMHOLTZ VÀ
YVONNE RANDLE
Giảng viên hướng dẫn: TS. PHAN ĐÌNH QUYỀN
Nhóm thực hiện: NHÓM 1
Văn hóa doanh nghiệp starbucks - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn hóa doanh nghiệp starbucks - Người đăng: Imgastsa SU
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Văn hóa doanh nghiệp starbucks 9 10 707