Ktl-icon-tai-lieu

Văn Hóa nhật bản

Được đăng lên bởi Hue Nguyen
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1473 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Môn : QUẢN TRỊ KINH
DOANH QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI: Văn Hóa Nhật Bản
Lớp :K15 NT002
GVHD:TS. Đinh Thị Thu Oanh
Đặng Thị Thúy Ngân
Đặng Thị Diễm Chi
Tống Thị Thanh Vân
Ngô Kim Oanh
Nguyễn Thị Huệ
Lư Bội Chân
Thái Thị Minh Hằng
Lê Quốc Tuấn

Tổng quan về Nhật Bản
• Quốc kỳ:

• Quốc huy:

•
•
•
•
•

Quốc ca:
Quốc hoa:
Thủ đô:
Diện tích:
Dân số:

Kimi Ga Yo
Hoa anh đào
Tokyo
379.954 km²
127,368,088 người (7/2012)

Tổng quan về Nhật Bản

Tổng quan về Nhật Bản
Dân số
Cơ cấu tuổi

127,368,088
0-14 tuổi:  13.5%
15-24 tuổi: 
9.8%
25-54 tuổi: 
38.5%
55-64 tuổi: 
14.4%
Từ 65 tuổi trở lên: 
23.9%

Tỷ lệ tăng trưởng dân - 0.077%
số
Tỷ lệ sinh
1.39 trẻ / phụ nữ
Tuổi thọ trung bình
Tổng: 
83.91 tuổi 
Nam: 
80.57 tuổi 
Nữ:  8.43 tuổi

Môi trường kinh tế Nhật Bản
Các chỉ tiêu kinh tế
- Chỉ tiêu GNP và GDP/người :GNP của Nhật Bản trong 5 năm gần đây
(từ 2007 – 2012) xấp xỉ 4500 – 5500 triệu USD, cho đến năm 2012 là
5960 triệu USD.

Biểu đồ 2.1 :GDP của Nhật Bản

Môi trường kinh tế Nhật Bản
Tỷ giá hối đoái:tỷ giá đồng yên so với đô la Mỹ có chiều hướng
giảm trong giai đoạn 2007-2012. Trải qua những biến động kinh
tế cho đến nay, đồng yên vẫn liên tục xuống giá
Tình hình lạm phát:

Nguồn: Woldbank

Môi trường kinh tế Nhật Bản

Môi trường kinh tế Nhật Bản
• Cán cân thương mại - Xuất khẩu
Tổng: 792.9 tỷ USD (2012)
Các mặt hàng chính: xe, chất bán dẫn,
Sắt thép, phụ tùng ô tô, nguyên liệu nhựa,
Các thị trường chính: Trung Quốc, Hoa
Kỳ, Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan.

Môi trường kinh tế Nhật Bản
• Cán cân thương mại - Nhập khẩu
Tổng: 856.9 tỷ USD (2012)
Các mặt hàng chính: xăng dầu, khí lỏng tự
nhiên, quần áo, chất bán dẫn, than.
Các thị trường chính: Trung Quốc, Ả Rập,
UAE, Hàn Quốc.

Môi trường kinh tế Nhật Bản

Chính sách kinh tế Nhật Bản
Nhật Bản thực hiện chính sách Abenomics – 3
cái nỏ liên châu:
• Tăng chi để nâng mức đầu tư xây dựng
• Chính sách tài chính tiền tệ nới lõng đẩy lùi
giảm phát
• Cải tổ cơ chế kinh tế xã hội

Những Ưu đãi và Hạn chế cho
nhà đầu tư nước ngoài
Ưu Đãi:
•Xuất khẩu được ưu đãi từ đồng Yên mất giá
•Khả năng tiếp cận vốn dể dàng.
•Cơ hội đầu tư từ việc tăng chi tiêu của Chính
Phủ

Những Ưu đãi và Hạn chế cho
nhà đầu tư nước ngoài
Ưu Đãi:
•Chính phủ nới lõng các quy định và khuyến khích
đầu tư
•Nới lỏng bảo hộ trong lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp
•Chưa tăng lương tối thiểu và tái cơ cấu lực lượng lao
động

Những Ưu đãi và Hạn chế cho
nhà đầu tư nước ngoài
Hạn chế:
•Nhập khẩu mất lợi thế khi đồng Yên mất giá.
•Chính sách dân tộc của Nhật Bản
•Tăng t...
Môn : QUẢN TRỊ KINH
DOANH QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI: Văn Hóa Nhật Bản
Lớp :K15 NT002
GVHD:TS. Đinh Thị Thu Oanh
Đặng Thị Thúy Ngân
Đặng Thị Diễm Chi
Tống Thị Thanh Vân
Ngô Kim Oanh
Nguyễn Thị Huệ
Lư Bội Chân
Thái Thị Minh Hằng
Lê Quốc Tuấn
Văn Hóa nhật bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Văn Hóa nhật bản - Người đăng: Hue Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Văn Hóa nhật bản 9 10 615