Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi duong123
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1563 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG

THUYẾT TRÌNH:

VẬT LIỆU XÂY DỰNG
GVHD: PHAN ĐỨC HÙNG

Nội Dung Thuyết Trình
I.

ĐỊNH NGHĨA CHUNG VỀ ĐÁ

II. PHÂN LOẠI ĐÁ
III. CHU TRÌNH

I. Định Nghĩa Chung Về Đá
Đá là sự tổ hợp có quy luật của các loại
khoáng vật.
Bao gồm nhiều khoáng vật vô khác
nhau
Khoáng vật là những thể về thành phần
hóa học,cấu trúc và tính chất vật lý

II. Phân loại đá.


Theo nguồn gốc hình thành :
1. Đá magma (Igneous rock)
2. Đá trầm tích (Sedimemtary rock)

3. Đá biến chất (Metamorphic rock)

2. Đá trầm tích.

Sơ đồ đá trầm tích.

 Đá trầm tích là 1 trong 3 nhóm đá
chính cấu
tạo nên vỏ trái đất và chiếm 75% bề mặt
trái đất.

2.1 Nguồn gốc và phân loại
a) Nguồn gốc.

Sản phẩm phá huỷ của đá có trước
(macma, biến chất, trầm tích)

Đá trầm tích là:

Sản phẩm hoạt động của
núi lửa
(cuội cát, tro bụi).

Kết quả của quá trình hoạt động của sinh vật
được vận chuyển hoặc ở ngay tại chỗ được
tích tụ trong môi trường nước hoặc trên cạn.

b) Phân loại.
Trầm tích hóa học: khoáng vật vô cơ
trầm lắng trong nước trong một thời
gian rất lâu.
Dựa vào
nguồn gốc

Trầm tích hữu cơ: động vật thực
vật trầm lắng trong nước.
Trầm tích cơ hóa: VL rời rạc
(sỏi,cát…) trầm lắng

Hóa thạch

Company Logo

• Click to edit Master text style
 Second level
 Third level
• Fourth level
– Fifth level

2.2 Sự hình thành đá trầm tích.

• Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
• Fourth level
– Fifth level

2.2 Khoáng vật có nguồn gốc từ hóa
học và sinh học.
a) Các khoáng vật của nhóm cacbonat phổ biến
trong các loại đá trầm tích:


Calcite(CaCO3): không màu hoặc màu trắng
khối lượng riêng 2,7kg/cm3 độ cứng 3-4

Manzehit(MgCO3 ) : màu xám, trắng
vàng, nâu, khối lượng riêng 3g/cm3 ,độ
cứng 3,5 – 4,5 .

 Đôlômit( CaMg(CO3)2 ): màu
trắng,xám,vàng sáng,xanh,khối lượng
riêng 2,8g/Cm3,độ cứng 6

b.Nhóm các khoáng vật sét.
 Caolinit:Al4[SiO10](OH)8 hay
Al2O3.2SiO2.2H2O màu trắng,xám hoặc
xanh, khối lượng riêng 2,8g/Cm3,độ
cứng 1

Môntmôrilônit : khoáng sét tạo thành
trong môi trường kiềm.
Mica ngậm nước: mica và silicat phân
hủy

c. Nhóm sunfat.

-Anhydrit(CaSO4): màu trắng hoặc màu xanh
da trời, khối lượng riêng 3g/Cm3,độ cứng 3-3.5

-Thạch Cao: CaSO4.2H2O,không màu
hoặc màu trắng,xám,xanh,tinh thể dạng
bản hoặc dạng sợi, , khối lượng riêng
2.3g/Cm3,độ cứng 2.Tạo thành do trầm
tích hóa học,thủy hóa anhydrit,chứa
H2SO4

d.Nhóm Oxyt silic
 Opan:SiO2.2H2O,không màu hoặc

màu trắng sữa,khối lượng riêng 1.92,...
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
THUYẾT TRÌNH:
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
KHOA XÂY DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG
GVHD: PHAN ĐỨC HÙNG
vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vật liệu xây dựng - Người đăng: duong123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
vật liệu xây dựng 9 10 832