Ktl-icon-tai-lieu

vay vồn tín chấp

Được đăng lên bởi gà ri
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00

*MB-CVTC*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----o0o---GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ
(Áp dụng cho khách hàng Thể nhân vay theo Sản phẩm cho vay tín chấp)

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh ......................................................................................................
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Mã khách hàng
 
 
 
 
 

 

 

 

HĐ tín dụng số

 

 

 

 

 

 

 

 

User email CVKH

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TK CVKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đề nghị được vay vốn theo chương trình*:
Cho vay tiêu dùng trả góp

Cho vay học phí

Cho vay trả góp mua hàng hóa

Cho vay ứng trước tài khoản cá nhân không có TSBĐ (F2)
Phần có dấu (*) là những thông tin bắt buộc khai báo

Với các nội dung cụ thể như sau:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên*:
Giới tính*:

 

 

 

Nam

 

 

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày sinh*:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CMND/Hộ chiếu*:
Nơi cấp:
Ngày cấp:
Hộ khẩu thường trú*: .........................................................................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú: ...................................................................................................................................................................................
Thời gian tạm trú: ...............................................................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc*: ................................................................................................................................................................................
Điện thoại nhà riêng: .
Điện thoại di động: ....................
Email: ............................
Độc thân
Đã lập gia đình
Tình trạng hôn nhân*:
Ly hôn
Goá
PTTH
Trung cấp
Cao đẳng
Trình độ học vấn*:
Đại học
Trên đại học
Khác:
Nhà riêng có diện tích sàn =>100m2
Nhà riêng có diện tích sàn < 100 m2
Hình thức sở hữu nhà ở*:
Ở cùng bố mẹ
Đi thuê, ở nhà bạn bè, họ hàng
Ô tô
Xe gắn máy
Loại phương tiện đi lại*:
Phương tiện giao thông công cộng
B. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
1. Tên đơn vị công tác hiện tại*: ...........................................................................................................................................................
Nghề nghi...
Lần ban hành/sửa đổi: 02/00
*MB-CVTC*
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----o0o----
GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN TRẢ NỢ
(Áp dụng cho khách hàng Thể nhân vay theo Sản phẩm cho vay tín chấp)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh ......................................................................................................
PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Mã khách hàng
Số TK CVKH
HĐ tín dụng số
User email CVKH
Tôi đề nghị được vay vốn theo chương trình*:
Cho vay tiêu dùng trả góp Cho vay học phí
Cho vay trả góp mua hàng hóa Cho vay ứng trước tài khoản cá nhân không có TSBĐ (F2)
Với các nội dung cụ thể như sau:
Phần có dấu (*) là những thông tin bắt buộc khai báo
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên*:
Giới tính*: Nam Nữ Ngày sinh*:
CMND/Hộ chiếu*:
Nơi cấp: Ngày cấp:
Hộ khẩu thường trú*: .........................................................................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú: ...................................................................................................................................................................................
Thời gian tạm trú: ...............................................................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc*: ................................................................................................................................................................................
Điện thoại nhà riêng: . Điện thoại di động: .................... Email: ............................
Tình trạng hôn nhân*:
Độc thân
Ly hôn
Đã lập gia đình
Goá
Trình độ học vấn*:
PTTH
Đại học
Trung cấp
Trên đại học
Cao đẳng
Khác:
Hình thức sở hữu nhà ở*:
Nhà riêng có diện tích sàn =>100m2
Ở cùng bố mẹ
Nhà riêng có diện tích sàn < 100 m2
Đi thuê, ở nhà bạn bè, họ hàng
Loại phương tiện đi lại*:
Ô tô Xe gắn máy
Phương tiện giao thông công cộng
B. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
1. Tên đơn vị công tác hiện tại*: ...........................................................................................................................................................
Nghề nghiệp: ......................................................... Chức vụ hiện tại*: .................................................................
Thời gian đã làm việc tại cơ quan*: ............................................. tháng (từ ngày .......................đến ................................
Techcombank- Đề nghị vay vốn tín chấp
1/7
vay vồn tín chấp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vay vồn tín chấp - Người đăng: gà ri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
vay vồn tín chấp 9 10 716