Ktl-icon-tai-lieu

Vinamilk 2012

Được đăng lên bởi Lan Hương Huỳnh Thị
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2077 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KẾ HOẠCH MARKETING CỦA VINAMILK NĂM
2012
Nhóm: LAVENDER
Lớp MK 3
Mục lục:
I. Giới thiệu chung về công ty Vinamilk.........................................................2
II. Tóm lược nội dung.......................................................................................3
III. Tình hình marketing hiện tại.
1. Tình hình thị trường.

...................................................3
...........................................................3

2. Danh mục sản phẩm và lợi ích..............................................................4
3. Tình hình cạnh tranh..............................................................................6
a. Mức cạnh tranh.................................................................................6
b. Đối tượng chủ yếu cạnh tranh với Vinamilk....................................6
IV. Phân tích cơ hội và vấn đề..........................................................................9
1. Phân tích môi trường vĩ mô..................................................................9
a.

Chính trị, pháp luật, chính sách....................................................9

b. Nền kinh tế......................................................................................10
c. Nhân khẩu học.................................................................................10
d. Công nghệ.......................................................................................11
e. Văn hóa-xã hội................................................................................12
2. Phân tích môi trường vi mô..................................................................12
a. Cạnh tranh nội bộ ngành...................................................................12
b. Áp lực từ nhà cung cấp.....................................................................13
c. Áp lực từ người mua.........................................................................14
d. Áp lực từ sản phẩm thay thế.............................................................15

1

e. Áp lực từ những đối thủ mới............................................................15
3. Phân tích SWOT của VNM...................................................................15
V. Mục tiêu....................................................................................................17
VI. Chiến lược marketing..................................................................................19
1. Chiếc lược sản phẩm.........................................
KẾ HOẠCH MARKETING CỦA VINAMILK NĂM
2012
Nhóm: LAVENDER
Lớp MK 3
Mục lục:
I. Giới thiệu chung về công ty Vinamilk.........................................................2
II. Tóm lược nội dung.......................................................................................3
III. Tình hình marketing hiện tại. ...................................................3
1. Tình hình thị trường. ...........................................................3
2. Danh mục sản phẩm và lợi ích..............................................................4
3. Tình hình cạnh tranh..............................................................................6
a. Mức cạnh tranh.................................................................................6
b. Đối tượng chủ yếu cạnh tranh với Vinamilk....................................6
IV. Phân tích cơ hội và vấn đề..........................................................................9
1. Phân tích môi trường vĩ mô..................................................................9
a. Chính trị, pháp luật, chính sách....................................................9
b. Nền kinh tế......................................................................................10
c. Nhân khẩu học.................................................................................10
d. Công nghệ.......................................................................................11
e. Văn hóa-xã hội................................................................................12
2. Phân tích môi trường vi mô..................................................................12
a. Cạnh tranh nội bộ ngành...................................................................12
b. Áp lực từ nhà cung cấp.....................................................................13
c. Áp lực từ người mua.........................................................................14
d. Áp lực từ sản phẩm thay thế.............................................................15
1
Vinamilk 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vinamilk 2012 - Người đăng: Lan Hương Huỳnh Thị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Vinamilk 2012 9 10 123