Ktl-icon-tai-lieu

WTO và sự hội nhập thương mại của Việt Nam

Được đăng lên bởi phamnha2110-gmail-com
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 3429 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT MIỀN NAM
KHOA KINH TẾ


TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI: WTO VÀ SỰ HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT
NAM

Giáo Viên : TS. Hà Văn Minh
Lớp : 05CDQT1,2

TP.HỒ CHÍ MINH, ngày 22 tháng 03 năm 2014

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài

WTO & Sự Hội Nhập Thương Mại Của Việt Nam
Toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Đó là
quy luật tất yếu và khách quan. Ngày nay, hầu hết các quốc gia
trên thế giới đều thiết lập mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với
nhau trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế…Để
cùng chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp, giải quyết những
vấn đề chung của trái đất mà từng quốc gia riêng lẻ thì không
thực hiện được. Đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế thì sự hợp tác này
ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết. Nó giúp cho các nước có
thể lưu thông hàng hóa một cách thuận lợi, có thể trao đổi kinh
nghiệm, khoa học kĩ thuật, công nghệ sản xuất hiện đại để
nâng cao năng suất lao động và tạo ra những sản phẩm có chất
lượng cao hơn, giúp cho việc lưu thông nguồn vốn một cách dễ
dàng. Trong thời gian qua thực hiện chính sách đa phương hoá,
đa dạng hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh
tế quốc tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng
trong hợp tác đa phương và song phương. Nước ta đã trở thành
thành viên của nhiều Tổ chức quốc tế như: Khu vực mậu dịch tự
do ASEAN (AFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình
Dương (APEC), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Tổ chức thương
mại quốc tế (WTO),Liên minh Châu Âu (EU)…Trong đó WTO là tổ
chức thương mại trên thế giới thu hút nhiều quốc gia gia nhập
vào tổ chức này. WTO ra đời nhằm thúc đẩy tự do thương mại
trên toàn cầu. Các nước tham gia WTO sẽ nhận được nhiều
thuận lợi và cơ hội. Đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó
khăn và thách thức. Lợi ích của việc gia nhập WTO là các nước
thành viên được mở rộng cơ hội thương mại, được hưởng các
quyền lợi có trong các hiệp định WTO…Với Việt Nam, thì việc
mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia trong khu vực nói
Page 2

WTO & Sự Hội Nhập Thương Mại Của Việt Nam
riêng và trên thế giới nói chung là việc làm vô cùng cấp bách
để phát triển vững chắc nền kinh tế nước nhà. Đặc biệt, việc
tham gia WTO sẽ tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội và trải nghiệm
mới, tiếp xúc với môi trường làm việc mới để mở rộng thị
trường, từng bước gây dựng nền kinh tế ổn định và phát triển.
Đó cũng chính là lí do mà chúng tôi chọn WTO là đề tài làm tiểu
luận.
2. Mục đích chọn đề tài
Vi...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ -KỸ THUẬT MIỀN NAM
KHOA KINH TẾ
TIỂU LUẬN
MÔN: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI: WTO VÀ SỰ HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT
NAM
Giáo Viên : TS. Hà Văn Minh
Lớp : 05CDQT1,2
TP.HỒ CHÍ MINH, ngày 22 tháng 03 năm 2014

1.Lí do chọn đề tài
WTO và sự hội nhập thương mại của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WTO và sự hội nhập thương mại của Việt Nam - Người đăng: phamnha2110-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
WTO và sự hội nhập thương mại của Việt Nam 9 10 311