Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng chiến lược cho công ty Sai Mai

Được đăng lên bởi hoanghiep53kd2ntu-gmail-com
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 3109 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------  ------------

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO

CÔNG TY XÂY DỰNG SAO MAI
GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Long Xuyên, tháng

ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------  -----------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO

CÔNG TY XÂY DỰNG SAO MAI
GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NN

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN
Lớp: ĐH3KN2 – Mã số sinh viên: DKN.021244

Người hướng dẫn: Thạc sĩ HUỲNH PHÚ THỊNH

Long Xuyên, tháng 05 năm 2006

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

Người hướng dẫn: Thạc sĩ HUỲNH PHÚ THỊNH

Người chấm, nhận xét 1:……………………………

Người chấm, nhận xét 2: ……………………………

Luận văn được bảo vệ tại Hồi đồng chấm bảo vệ luận văn

Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày……tháng……năm 2006

LỜI CẢM TẠ
Với vốn kiến thức quý báu được Thầy Cô truyền đạt trong suốt bốn
năm học tại trường Đại học An Giang cũng như sự nhiệt tình cung cấp những
thông tin cần thiết của các cô chú, anh chị sau ba tháng thực tập tại Công ty xây
dựng Sao Mai Tỉnh An Giang đã giúp em có thể hoàn thành khoá luận của mình
một cách thuận lợi.
Vì vậy, trước hết em xin được chân thành cảm ơn các Thầy Cô khoa
Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học An Giang đã trang bị vốn kiến
thức quý báu và cần thiết cho em trong suốt quá trình học tập.
Em xin được kính lời cảm ơn đến Thầy Huỳnh Phú Thịnh - Người Thầy
đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và tận tình giúp đỡ em trong thời gian thực hiện
luận văn này.
Em xin được chân thành cảm ơn:
- Bác Lê Thanh Thuấn – Giám đốc Công ty Xây Dựng Sao Mai
- Bác Phan Văn Đạt – Trưởng phòng Tổ chức hành chánh
- Anh Trương Vĩnh Thành - Trưởng phòng Marketing
- Chị Lê Thị Phượng và anh Nguyễn Gia Thuần – Phòng Kế toán – tài
vụ
Cùng các cô chú, anh chị trong Công ty Xây Dựng Sao Mai đã nhiệt
tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt cho em trong suốt thời gian thực tập tại đơn
vị.
Và sau cùng, em xin được cảm ơn đến những người thân và tất cả bạn
bè đã luôn quan tâm, ủng hộ em trong suốt thời gian qua.
Mặc dù đã hết sức cố gắng trong khi thể hiện khoá luận nhưng do kiến thức
và khả năng còn hạn chế nên luận văn của em khó có thể tránh khỏi thiếu sót.
Rất mong nhận được sự góp ý của Ban lãnh đạo Công ty Xây Dựng Sao Mai và
sự chỉ dẫn của Thầy Cô để em có thể vận dụng một cá...
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------  ------------
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
CÔNG TY XÂY DỰNG SAO MAI
GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, tháng
Xây dựng chiến lược cho công ty Sai Mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng chiến lược cho công ty Sai Mai - Người đăng: hoanghiep53kd2ntu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Xây dựng chiến lược cho công ty Sai Mai 9 10 733