Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Thương mại Hà Tâm

Được đăng lên bởi kawasai
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 4283 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TÓM LƯỢC
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng trở lên khốc liệt
“Thương trường là chiến trường”. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững trên
thị trường cần phải vạch ra cho mình những chiến lược phát triển phù hợp với xu thế phát
triển chung. Một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển bền
vững của doanh nghiệp là văn hóa doanh nghiệp. Ngày nay, để đánh giá một doanh
nghiệp, ngoài thị trường, cơ cấu tổ chức..., người ta còn quan tâm đến giá trị cốt lõi của
nó, đó chính là văn hoá doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xây dựng thành công văn hoá
của mình tức là đã sở hữu một tài sản đặc trưng, điều làm nên sự khác biệt với đối thủ và
giúp cho nó trường tồn.
Khi văn hoá doanh nghiệp là một tài sản, một nguồn lực thì nó cũng rất cần khả
năng sử dụng để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cũng như cho mỗi thành viên trong đó.
Doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng văn hóa mạnh sẽ tạo ra sự gắn kết giữa các
thành viên, khơi dậy niềm tự hào doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tinh thần phát huy tối
đa khả năng sáng tạo của nhân viên, giúp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong
doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này, ngoài sự cố gắng của bản thân, em đã
nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các thầy cô và Ban lãnh đạo cùng toàn thể
các cán bộ công nhân viên trong công ty nơi em thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Quản trị Doanh nghiệp. Đặc biệt
là PGS.TS. Trần Hùng, thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong quá trình
thực tập để em có thể hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này.
Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty
TNHH MTV Thương mại Hà Tâm, cán bộ nhân viên phòng hành chính tổ chức, phòng
kế hoạch kinh doanh,…đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại công ty và thực hiện đề
tài nghiên cứu này.
Do đề tài còn khá mới mẻ, có nhiều ý kiến và những cách tiếp cận khác nhau, thời
gian thực tập, kinh nghiệm và kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế nên trong luân văn
không thể tránh khỏi những thiết sót. Vì vậy, em rất mong nhận được sự giúp đỡ và ý
kiến đóng góp của các thầy cô giáo và ban lãnh đạo công ty Hà Tâm, để em hoàn thành
đề tài nghiên cứu của mình một cách xất sắc. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn
PGS. TS Trần Hùng và Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ nhân viên công ty Hà Tâm
đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 nă...
TÓM LƯỢC
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, s cạnh tranh ngày càng trở lên khốc liệt
“Thương trường là chiến trường”. Doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững trên
thị trường cần phải vạch ra cho mình những chiến lược phát triển phù hợp với xu thế phát
triển chung. Một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự tồn tại phát triển bền
vững của doanh nghiệp văn hóa doanh nghiệp. Ngày nay, để đánh giá một doanh
nghiệp, ngoài thị trường, cấu tổ chức..., người ta còn quan tâm đến g trị cốt lõi của
nó, đó chính văn hoá doanh nghiệp. Một doanh nghiệp xây dựng thành công văn hoá
của mình tức là đã sở hữu một tài sản đặc trưng, điều làm nên sự khác biệt với đối thủ
giúp cho nó trường tồn.
Khi văn h doanh nghiệp là một tài sản, một nguồn lực t cũng rất cần khả
năng sử dụng để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, cũng như cho mỗi thành viên trong đó.
Doanh nghiệp xây dựng được một nền tảng văn hóa mạnh sẽ tạo ra sự gắn kết giữa các
thành viên, khơi dậy niềm tự hào doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tinh thần phát huy tối
đa khả năng sáng tạo của nhân viên, giúp cho các hoạt động sn xuất kinh doanh trong
doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Thương mại Hà Tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Thương mại Hà Tâm - Người đăng: kawasai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH MTV Thương mại Hà Tâm 9 10 228