Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý tình huống hành chính trong lĩnh vực văn hóa

Được đăng lên bởi Võ Quốc Thịnh
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2329 lần   |   Lượt tải: 18 lần
LỜI MỞ ĐẦU:
Phường Hải Đình là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của
thành phố Đồng Hới và của tỉnh Quảng Bình.
Thành lập từ năm 1992, được tách ra từ phường Đồng Phú và hình
thành trên cơ sở địa giới cũ của hai phường Đồng Đình và Đồng Hải (có từ
trước Cách mạng tháng Tám - 1945), phường Hải Đình có một bề dày về
lịch sử và văn hoá. Sau gần 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển,
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ phường, Hải Đình đã từng bước
phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khẳng định vững chắc vị thế
của một phường trung tâm. Trên địa bàn phường, tình hình an ninh chính
trị luôn đảm bảo ổn định; kinh tế tăng trưởng khá (trên 10%/năm) theo định
hướng nâng cao tỷ trọng về thương mại - dịch vụ; văn hoá - xã hội ngày
càng phát triển cả chiều sâu và chất lượng, các lễ hội truyền thống đang dần
được khôi phục; công tác quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây
dựng Đảng có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực trên cả ba mặt: chính
trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ và chính quyền địa phương nhiều năm
liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đời sống nhân dân trên
địa bàn ổn định và từng bước được nâng cao, toàn dân đoàn kết, tích cực
hưởng ứng và thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Với gần 4000 nhân khẩu, có vị trí địa lý hết sức thuận lợi, kinh tế ở
phường Hải Đình phát triển nhanh, tương xứng với vị thế. Trên xu thế đó,
nhu cầu phát triển nhanh về các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh là điều tất
yếu khách quan, đặc biệt là các loại hình dịch vụ - thương mại, hiện đã
chiếm tới 82% trong cơ cấu kinh tế. Thời gian qua, phấn đấu thực hiện
hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2005 -2010, phường
Hải Đình đã có những chính sách và tạo điều kiện cho các hộ gia đình đầu
tư, mở mang ngành nghề kinh doanh; bước đầu huy động được tiềm năng
và nguồn lực xã hội; mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ,
đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Đời sống phát
triển, lượng khách du lịch đến lưu trú trên địa bàn tăng cao, nhu cầu hưởng
thụ, sinh hoạt văn hoá đã kéo theo các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa
và ngành nghề nhạy cảm khác cũng nhanh chóng phát triển như: khách sạn,
nhà hàng, dịch vụ karaoke, quán bar bia rượu, café ca nhạc, cắt tóc nam nữ
phòng lạnh, massage xông hơi, xoa bóp…Cùng với quá trình hội nhập, đáp
ứng nhu cầu của một bộ phận người nhiều tiền, đua đòi ăn chơi thiếu lành
mạnh, một số các chủ kinh doanh vì “hám lợi” đã cạnh tranh không lành
mạnh, hoạt động...
LỜI MỞ ĐẦU:
Phường Hải Đình trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - hội của
thành phố Đồng Hới và của tỉnh Quảng Bình.
Thành lập từ năm 1992, được tách ra từ phường Đồng Phú hình
thành trên cơ sở địa giới cũ của hai phường Đồng Đình và Đồng Hải (có từ
trước Cách mạng tháng Tám - 1945), phường Hải Đình một bề dày về
lịch sử văn hoá. Sau gần 18 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển,
dưới s lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ phường, Hải Đình đã từng bước
phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, khẳng định vững chắc vị thế
của một phường trung tâm. Trên địa bàn phường, tình hình an ninh chính
trị luôn đảm bảo ổn định; kinh tế tăng trưởng khá (trên 10%/năm) theo định
hướng nâng cao tỷ trọng về thương mại - dịch vụ; văn hoá - hội ngày
càng phát triển cả chiều sâu và chất lượng, các lễ hội truyền thống đang dần
được khôi phục; công tác quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây
dựng Đảng nhiều đổi mới chuyển biến tích cực trên cả ba mặt: chính
trị, tưởng tổ chức. Đảng bộ chính quyền địa phương nhiều năm
liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đời sống nhân dân trên
địa bàn ổn định từng bước được nâng cao, toàn n đoàn kết, tích cực
hưởng ứng và thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Với gần 4000 nhân khẩu, vị t địa hết sức thuận lợi, kinh tế
phường Hải Đình phát triển nhanh, tương xứng với vị thế. Trên xu thế đó,
nhu cầu phát triển nhanh về các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh là điều tất
yếu khách quan, đặc biệt các loại hình dịch vụ - thương mại, hiện đã
chiếm tới 82% trong cấu kinh tế. Thời gian qua, phấn đu thực hiện
hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - hội 5 năm 2005 -2010, phường
Hải Đình đã những chính sách tạo điều kiện cho các hộ gia đình đầu
tư, mở mang ngành nghề kinh doanh; bước đầu huy động được tiềm năng
nguồn lực hội; mở rộng quy mô, đa dạng a các loại hình dịch vụ,
đáp ứng nhu cầu hội nâng cao đời sống nhân dân. Đời sống phát
triển, lượng khách du lịch đến lưu trú trên địa bàn tăng cao, nhu cầu hưởng
thụ, sinh hoạt văn hoá đã kéo theo các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa
và ngành nghề nhạy cảm khác cũng nhanh chóng phát triển như: khách sạn,
nhà hàng, dịch vụ karaoke, quán bar bia rưu, café ca nhạc, cắt tóc nam nữ
phòng lạnh, massage xông hơi, xoa bóp…Cùng với quá trình hội nhập, đáp
ứng nhu cầu của một bộ phận người nhiều tiền, đua đòi ăn chơi thiếu lành
mạnh, một số các chủ kinh doanh vì “hám lợi” đã cạnh tranh không lành
mạnh, hoạt động biến tướng dẫn đến nhiều tệ nạn hội xuất hiện trong
1
Xử lý tình huống hành chính trong lĩnh vực văn hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý tình huống hành chính trong lĩnh vực văn hóa - Người đăng: Võ Quốc Thịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Xử lý tình huống hành chính trong lĩnh vực văn hóa 9 10 704