Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi quoctrungtran
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, dệt may luôn được coi là một trong những ngành
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giá trị xuất khẩu mà nó mang lại tăng liên
tục trong khoảng 20 - 25%/năm, chiếm 14 - 15% kim ngạch xuất khẩu, tạo
công ăn việc làm cho hơn 2 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu luôn đứng vị
trí thứ hai sau dầu thô và dự kiến sẽ đạt 5,183 tỷ USD vào năm 2005. Cùng
với thời gian, sản phẩm dệt may Việt Nam đã dần khẳng định được vị trí của
mình, đã thâm nhập được vào nhiều thị trường trên thế giới kể cả những thị
trường khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật Bản,….Chính từ những kết quả kinh
tế - xã hội to lớn mà ngành dệt may xuất khẩu mang lại cho đất nước mà việc
nghiên cứu, phân tích để nắm rõ và hiểu một cách cặn kẽ thực trạng trong hoạt
động xuất khẩu cũng như điểm mạnh, điểm yếu của ngành trở thành một yêu
cầu hết sức cần thiết trong việc đề ra các chính sách, giải pháp đúng đắn, phù
hợp nhằm đưa hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam lên những tầm
cao mới trong tương lai, đặc biệt kể từ khi chế độ chế độ hạn ngạch được xoá
bỏ dành cho các nước thành viên của WTO.
Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả đã lùa chọn đề tài: “Xuất khẩu hàng
dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương mại quốc tế” cho khoá
luận tốt nghiệp. Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, kết cấu của khoá
luận gồm 2 phần:
Phần 1: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước khi xoá bỏ hạn
ngạch.
Phần 2: Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương
mại quốc tế.

1

PHẦN 1 : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY
VIỆT Nam TRƯỚC KHI XOÁ BỎ HẠN NGẠCH
1.1. Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành dệt may Việt Nam
Ngành công nghiệp dệt may là ngành có truyền thống lâu đời đối với
cuộc sống của nhân dân ta. Nó không chỉ có vai trò quan trọng thoả mãn nhu
cầu trong nước mà còn tham gia xuất khẩu thu ngoại tệ để trang trải các nhu
cầu nhập khẩu trong nước. Ngành dệt may luôn là một trong các ngành kinh tế
quan trọng của đất nước và được nhà nước khuyến khích phát triển.
Ngành dệt may của nước ta ra đời từ những năm 1958 ở miền Bắc và
những năm 1970 ở miền Nam. Cho tới năm 1975 sau khi đất nước hoàn toàn
thống nhất, ngành dệt may nước ta có điều kiện phát triển và khẳng định mình.
Các nhà máy dệt được hình thành ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam thu hót hàng
ngàn lao động. Trong suốt thời gian dài các nhà máy gặp nhiều khó khăn trong
sản xuất hàng phục vụ thị trường nội địa do máy móc thiết bị còn lạc hậu,
trình độ sản xuất và q...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua, dệt may luôn được coi là một trong những ngành
xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giá trị xuất khẩu mang lại tăng liên
tục trong khoảng 20 - 25%/năm, chiếm 14 - 15% kim ngạch xuất khẩu, tạo
công ăn việc làm cho hơn 2 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu luôn đứng vị
trí thứ hai sau dầu thô dự kiến sẽ đạt 5,183 tỷ USD vào năm 2005. ng
với thời gian, sản phẩm dệt may Việt Nam đã dần khẳng định được vị t của
mình, đã thâm nhập được vào nhiều thị trường trên thế giới kể cả những thị
trường khó tính nhất như EU, Mỹ, Nhật Bản,….Chính từ những kết quả kinh
tế - xã hội to lớnngành dệt may xuất khẩu mang lại cho đất ớcviệc
nghiên cứu, phân tích để nắm rõ và hiểu một cách cặn kẽ thực trạng trong hoạt
động xuất khẩu cũng như điểm mạnh, điểm yếu của ngành trở thành một yêu
cầu hết sức cần thiết trong việc đề ra các chính sách, giải pháp đúng đắn, phù
hợp nhằm đưa hoạt động xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam lên những tầm
cao mới trong tương lai, đặc biệt kể từ khi chế độ chế độ hạn ngạch được xoá
bỏ dành cho các nước thành viên của WTO.
Xuất phát từ yêu cầu trên, tác gi đã a chọn đề tài: “Xuất khẩu hàng
dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương mại quốc tế” cho khoá
luận tốt nghiệp. Ngoài m đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, kết cấu của khoá
luận gồm 2 phần:
Phần 1: Thực trạng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước khi xoá bỏ hạn
ngạch.
Phần 2: Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương
mại quốc tế.
1
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương mại quốc tế - Người đăng: quoctrungtran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trước động thái mới của thương mại quốc tế 9 10 653