Ktl-icon-tai-lieu

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II tiếp tục tăng trưởng nhờ tôm

Được đăng lên bởi Đoàn Thanh Tuấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II tiếp tục
tăng trưởng nhờ tôm
Thị trường : Việt Nam,
Sản phẩm: Thủy sản
(Ngày đăng: 14/05/2014)

(vasep.com.vn) Đúng như dự báo, quý I/2014, XK tôm Việt
Nam duy trì tăng trưởng cao nhờ sự gia tăng sản xuất và XK
tôm chân trắng sau khi đạt kết quả khả quan năm 2013, góp
phần đưa tổng XK thủy sản lên 1,65 tỷ USD, tăng 31% so
với cùng kỳ năm ngoái.
Tăng 212% so với cùng kỳ, tôm chân trắng đã chiếm tới 60% tổng giá trị XK tôm của Việt Nam, trong khi XK tôm
sú tăng 13% và chiếm 32%. Với gần 800 triệu USD giá trị XK trong quý I, chiếm 48% tổng XK thủy sản, mặt hàng
tôm đã bù đắp cho sự sụt giảm sâu và liên tục của các mặt hàng hải sản như cá ngừ (-26%), nhuyễn thể hai mảnh vỏ
(- 13%), trong khi XK cá tra và mực bạch tuộc chưa có dấu hiệu hồi phục lạc quan (chỉ tăng 5% và 5,7%)
Cũng nhờ mặt hàng tôm, XK sang tất cả các thị trường đều tăng trưởng khả quan (11 - 74%). Thuế CBPG tôm, cá
tra DOC Hoa Kỳ mới công bố và Luật Nông trại 2014 được thông qua, chưa ảnh hưởng đến kết quả XK trong quý I,
nên thị trường này vẫn đạt tăng trưởng cao nhất NK thủy sản Việt Nam, trong đó XK tôm tăng mạnh nhất trên
200%, cá tra tăng 16%, trong khi cá ngừ giảm trên
32%.
Nhu cầu NK thủy sản của EU cũng hồi phục trong
quý I, do vậy XK của Việt Nam sang thị trường
này cũng tăng 19%, trong khi XK sang Nhật Bản
tăng 10% mặc dù thị trường này giảm nhu cầu NK.
Tôm Việt Nam vẫn có lợi thế về giá và nguồn
cung trên các thị trường chính, trong khi cá ngừ bị
thu hẹp thị phần vì thiếu nguyên liệu cho phân
khúc sản phẩm giá cao như sashimi. Trong khi đó,
phân khúc sản phẩm cá ngừ chế biến năm nay bị
áp lực cạnh tranh với những nguồn cung cấp khác.
XK cá ngừ tươi/đông lạnh quý I tiếp tục giảm
33%, XK cá ngừ chế biến giảm 12%.
Với thực trạng sản xuất và XK hiện nay, Việt Nam đã và sẽ có những cơ hội gì để phát huy những mặt hàng thế
mạnh như tôm, cá tra và giành lại thị phần và khả năng cạnh tranh cho mặt hàng cá ngừ và hải sản khác?
Cùng với các dữ liệu thống kê chi tiết về từng mặt hàng XK sang từng thị trường trong quý I, cuốn “Báo cáo Xuất
khẩu thủy sản Việt Nam quý I” dành một dung lượng lớn cho phần cập nhật thống kê NK thủy sản của từng thị

trường trọng điểm và tiềm năng, phân tích xu hướng NK, giá NK, thị phần của các nguồn cung cấp chính, trong đó
có Việt Nam, vị thế và cơ hội của thủy sản Việt nam tại các thị trường này.
Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các nhà XK, Báo cáo còn dành ra 8 trang cho một chuyên đề đặc biệt “ Thị
trường cá ngừ Đức”, cu...
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II tiếp tục
tăng trưởng nhờ tôm
Thị trường : Việt Nam,
Sản phẩm: Thủy sản
(Ngày đăng: 14/05/2014)
(vasep.com.vn) Đúng như dự báo, quý I/2014, XK tôm Việt
Nam duy trì tăng trưởng cao nhờ sự gia tăng sản xuất và XK
tôm chân trắng sau khi đạt kết quả khả quan năm 2013, góp
phần đưa tổng XK thủy sản lên 1,65 tỷ USD, tăng 31% so
với cùng kỳ năm ngoái.
Tăng 212% so với cùng kỳ, tôm chân trắng đã chiếm tới 60% tổng giá trị XK tôm của Việt Nam, trong khi XK tôm
sú tăng 13% và chiếm 32%. Với gần 800 triệu USD giá trị XK trong quý I, chiếm 48% tổng XK thủy sản, mặt hàng
tôm đã bù đắp cho sự sụt giảm sâu và liên tục của các mặt hàng hải sản như cá ngừ (-26%), nhuyễn thể hai mảnh vỏ
(- 13%), trong khi XK cá tra và mực bạch tuộc chưa có dấu hiệu hồi phục lạc quan (chỉ tăng 5% và 5,7%)
Cũng nhờ mặt hàng tôm, XK sang tất cả các thị trường đều tăng trưởng khả quan (11 - 74%). Thuế CBPG tôm,
tra DOC Hoa Kỳ mới công bố và Luật Nông trại 2014 được thông qua, chưa ảnh hưởng đến kết quả XK trong quý I,
nên thị trường này vẫn đạt tăng trưởng cao nhất NK thủy sản Việt Nam, trong đó XK tôm tăng mạnh nhất trên
200%, cá tra tăng 16%, trong khingừ giảm trên
32%.
Nhu cầu NK thủy sản của EU cũng hồi phục trong
quý I, do vậy XK của Việt Nam sang thị trường
này cũng tăng 19%, trong khi XK sang Nhật Bản
tăng 10% mặc dù thị trường này giảm nhu cầu NK.
Tôm Việt Nam vẫn lợi thế về giá nguồn
cung trên các thị trường chính, trong khi ngừ bị
thu hẹp thị phần thiếu nguyên liệu cho phân
khúc sản phẩm giá cao như sashimi. Trong khi đó,
phân khúc sản phẩm ngừ chế biến năm nay bị
áp lực cạnh tranh với những nguồn cung cấp khác.
XK ngừ ơi/đông lạnh quý I tiếp tục giảm
33%, XK cá ngừ chế biến giảm 12%.
Với thực trạng sản xuất XK hiện nay, Việt Nam đã sẽ những hội để phát huy những mặt hàng thế
mạnh như tôm, cá tra và giành lại thị phần và khả năng cạnh tranh cho mặt hàng cá ngừ và hải sản khác?
Cùng với các dữ liệu thốngchi tiết về từng mặt hàng XK sang từng thị trường trong quý I, cuốn o cáo Xuất
khẩu thủy sản Việt Nam quý I dành một dung lượng lớn cho phần cập nhật thống NK thủy sản của từng thị
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II tiếp tục tăng trưởng nhờ tôm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II tiếp tục tăng trưởng nhờ tôm - Người đăng: Đoàn Thanh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý II tiếp tục tăng trưởng nhờ tôm 9 10 735