Ktl-icon-tai-lieu

Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm

Được đăng lên bởi Đại Ca Kiến
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
XUẤT NHẬP KHẨU
I. Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu
Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu là các phương thức mà qua đó Nhà nước tác động có định
hướng theo những điều kiện nhất định vào các đối tượng tham gia hoạt động xuất nhập
khẩu nhằm đảm bảo sự vận động của hoạt động xuất nhập khẩu hướng đến các mục tiêu
kinh tế – xã hội đã định của Nhà nước.

II. Công cụ quản lý xuất nhập khẩu
a. Thuế quan
Bao gồm các loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế tính theo giá, thuế theo mùa, thuế tuyệt
đối, thuế lựa chọn, hạn ngạch thuế, thuế hỗn hợp…
b. Phi thuế quan
Là các biện pháp khác với thuế quan nhằm ngăn cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu hoặc
xuất khẩu các sản phẩm giữa hai hay nhiều quốc gia.

III. Các biện pháp phi thuế quan
•

Biện pháp hạn chế định lượng: hạn ngạch, cấm XNK, giấy phép XNK

•

Biện pháp quản lý về giá: giá tính thuế, giá phụ thu…

•

Quyền kinh doanh của doanh nghiệp

•

Các rào cản kỹ thuật

IV. Điều kiện để được kinh doanh XBP
Căn cứ vào khoản 2 Điều 38 Luật Xuất bản và Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày
09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2010)
a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định
của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư;
b) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng tốt
nghiệp đại học chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm; nếu tốt nghiệp đại học các

chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
c) Trường hợp kinh doanh nhập khẩu sách, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và
điểm b khoản này, còn phải có ít nhất 05 (năm) nhân viên thẩm định nội dung sách.
Nhân viên thẩm định nội dung sách phải có thâm niên công tác trong lĩnh vực xuất bản
từ 05 (năm) năm trở lên, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và có bằng đại học trở
lên chuyên ngành ngoại ngữ phù hợp với phần lớn số sách nhập khẩu.”

Hồ sơ và trình tự xin cấp giấy phép
Cách thức nộp

- Trực tiếp tại trụ sở của Cục Xuất bản
- Qua hệ thống bưu chính, chuyển phát

- Đơn xin phép hoạt động kinh doanh nhập
khẩu xuất bản phẩm; (mẫu)

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản sao kèm bản chính (để đối chiếu) giấy
phép đăng ký kinh doanh
- Bản sao và bản chính (để đối chiếu) văn
bằng chứng chỉ của người đứng đầu cơ sở
- Danh sách nhân viên thẩm định nội dung
sách + văn bằng chứng chỉ (mẫu)

Thời hạn giải quyết

- 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy phép hoạt động kinh doanh nhập k...
XUẤT NHẬP KHẨU
I. Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu
Cơ chế quản lý xuất nhập khẩu là các phương thức mà qua đó Nhà nước tác động có định
hướng theo những điều kiện nhất định vào các đối ợng tham gia hoạt động xuất nhập
khẩu nhằm đảm bảo sự vận động của hoạt động xuất nhập khẩu hướng đến các mục tiêu
kinh tế – xã hội đã định của Nhà nước.
II. Công cụ quản lý xuất nhập khẩu
a. Thuế quan
Bao gồm các loại thuế như thuế nhập khẩu, thuế tính theo giá, thuế theo mùa, thuế tuyệt
đối, thuế lựa chọn, hạn ngạch thuế, thuế hỗn hợp…
b. Phi thuế quan
các biện pháp khác với thuế quan nhằm ngăn cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu hoặc
xuất khẩu các sản phẩm giữa hai hay nhiều quốc gia.
III. Các biện pháp phi thuế quan
Biện pháp hạn chế định lượng: hạn ngạch, cấm XNK, giấy phép XNK
Biện pháp quản lý về giá: giá tính thuế, giá phụ thu…
Quyền kinh doanh của doanh nghiệp
Các rào cản kỹ thuật
IV. Điều kiện để được kinh doanh XBP
Căn cứ vào khoản 2 Điều 38 Luật Xuất bản Nghị định s110/2010/NĐ-CP ngày
09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2010)
a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư theo quy định
của pháp luật về doanh nghiệp, về đầu tư;
b) Người đứng đầu sở kinh doanh phải thường trú tại Việt Nam; văn bằng tốt
nghiệp đại học chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm; nếu tốt nghiệp đại học c
Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm - Người đăng: Đại Ca Kiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Xuất nhập khẩu xuất bản phẩm 9 10 586