Ktl-icon-tai-lieu

10 Bí mật của người diễn thuyết thành công

Được đăng lên bởi Anh Mèo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 BÍ MẬT CỦA NGƯỜI DIỄN THUYẾT
THÀNH CÔNG
Trước khi diễn thuyết bạn cảm thấy hơi căng thẳng cũng là lẽ tự nhiên
và đôi khi cũng có lợi. Điều này chứng tỏ là bạn đang mong muốn và cố
gắng

hết

mình

để

hoàn

thành

tốt

công

việc

của

mình.

Song, căng thẳng quá sẽ gây ra tác dụng ngược lại. Những bí quyết dưới đây
sẽ giúp bạn biết làm thế nào khống chế tinh thần căng thẳng để buổi diễn
thuyết đạt hiệu quả như mong đợi.
Dưới đây là 10 bí mật:
1. Làm quen với hoàn cảnh: Tranh thủ thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh bạn
cần diễn thuyết. Đến sớm một chút và làm quen với sân khấu.

2. Làm quen với người nghe: Khi người nghe đi vào hội trường hãy tỏ ý
chào và làm quen với họ. Diễn thuyết trước những người quen sẽ tốt hơn
nhiều

khi

diễn

thuyết

trước

những

người

xa

lạ.

3. Thuộc bản thảo: Nếu bạn không thuộc bản thảo hoặc không hài lòng với
bản thảo của mình thì cảm giác căng thẳng sẽ càng năng hơn. Hãy tập diễn
thuyết bản thảo của mình và sửa chữa những chỗ cần sửa.

4. Thả lỏng bản thân: Làm một vài động tác để thả lỏng thần kinh đang
căng

thẳng.

5. Thiết tưởng mình đang trong cảnh diễn thuyết: Hãy tưởng tượng ra
cảnh mình đang diễn thuyết say sưa, tiếng nói thanh thoát, rõ ràng, lòng đầy
tự tin. Nếu có thể tưởng tượng ra thành công của mình thì bạn nhất định sẽ
thành

công.

6. Cần ý thức được những người ngồi dưới lắng nghe bạn đang rất mong
bạn sẽ thành công: Người nghe hy vọng lời nói của bạn lời nói của bạn tự
nhiên,

có

hồn,

thúc

giục

người

ta

phải

chú

ý

lắng

nghe.

7. Không nên xin lỗi: Nếu bạn xin lỗi người nghe vì sự căng thẳng của bạn
hay vì bất kỳ một lỗi nào trong bài diễn thuyết thì có thể bạn đã vô tình thu
hút sự chú ý của người nghe vào khuyết điểm đó, vô tình nhắc nhở người
nghe chú ý đến những cái mà thực chất họ không ý thức đến. Đối với việc
này

bạn

tuyệt

đối

không

nên.

8. Tập trung sự chú ý vào nội dung chứ không phải là hình thức. Hãy
đem sự chú ý của bạn từ nội tâm giải thoát ra ngoài, và đặt chúng vào nội
dung diễn thuyết và người nghe. Nhờ đó cảm giác căng thẳng của bạn sẽ dần
dần

biến

mất.

9. Biến sự căng thẳng trở thành động lực tích cực: Cần khống chế tâm
trạng căng thẳng của mình và biến nó thành sinh lực và lòng nhiệt tình.

10. Tích lũy kinh nghiệm: Kinh nghiệm sẽ mang lại sự tự tin, tự tin là mấu
chốt để nhận được thành công. Hãy tham gia câu lạc bộ những người chủ trì,
bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm cần thiết

...
10 BÍ MẬT CỦA NGƯỜI DIỄN THUYẾT
THÀNH CÔNG
Trước khi diễn thuyết bạn cảm thấy hơi căng thẳng cũng là ltự nhiên
đôi khi cũng có lợi. Điều này chứng tlà bn đang mong muốn và c
gng hết mình để hoàn thành tt công việc của mình.
Song, căng thẳng q sy ra tác dụng ngược lại. Những bí quyết dưới đây
sgiúp bạn biết làm thế nào khống chế tinh thần căng thẳng để buổi din
thuyết đạt hiệu quả như mong đợi.
Dưới đây là 10 bí mật:
1. Làm quen với hoàn cnh: Tranh thủ thời gian để tìm hiu hoàn cnh bạn
cần din thuyết. Đến sớm một chút và làm quen vi n khấu.
2. Làm quen với người nghe: Khi người nghe đi vào hội trường hãy tý
chào làm quen vi họ. Diễn thuyết trước những người quen sẽ tốt n
nhiều khi diễn thuyết trước những người xa lạ.
3. Thuộc bản thảo: Nếu bạn kng thuộc bản thảo hoặc kng hài lòng với
bản thảo của mình thì cm giác ng thẳng sẽ ng năng hơn. Hãy tập diễn
thuyết bản thảo ca mình sửa chữa những chỗ cần sửa.
4. Thlỏng bản tn: Làm một vài động tác để thả lỏng thần kinh đang
căng thẳng.
10 Bí mật của người diễn thuyết thành công - Trang 2
10 Bí mật của người diễn thuyết thành công - Người đăng: Anh Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
10 Bí mật của người diễn thuyết thành công 9 10 422