Ktl-icon-tai-lieu

10 bí quyết giao tiếp phi ngôn ngữ

Được đăng lên bởi thu-thu-duong
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1086 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 bí quyết giao tiếp phi ngôn ngữ

Có kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc
sống cũng như trong sự nghiệp. Trong khi kỹ năng giao tiếp nói và viết đều được xem là
quan trọng thì một cuộc nghiên cứu lại chỉ ra rằng cử chỉ phi ngôn ngữ chiếm một lượng
phần trăm rất lớn trong giao tiếp hàng ngày của chúng ta. Vậy thì làm thế nào để chúng ta
cải thiện được kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ của mình? 10 bí quyết sau đây sẽ giúp bạn
hiểu được các dấu hiệu phi ngôn ngữ của người khác để giao tiếp hiệu quả hơn.

1. Chú ý tới các dấu hiệu phi ngôn ngữ

Con người có thể có nhiều cách để diễn đạt thông tin như giao tiếp bằng mắt, cử chỉ,
dáng điệu, chuyển động cơ thể và âm lượng của giọng nói. Ngoài ý nghĩa của ngôn từ, tất
cả những tín hiệu trên đều có thể phát đi những thông tin quan trọng. Chú ý kỹ tới những
hành động phi ngôn ngữ của người khác sẽ giúp bạn cải thiện được kỹ năng giao tiếp của
mình.

2. Chú ý tới những hành động mâu thuẫn

Bạn nên chú ý kỹ khi ngôn ngữ của một người không ăn khớp với hành động phi ngôn
ngữ của họ. Ví dụ: một ai đó nói với bạn rằng họ cảm thấy vui vẻ trong khi nét mặt của
họ cau có và mắt nhìn xuống đất. Các nhà nghiên cứu đã nói rằng khi ngôn ngữ không ăn
khớp với các tín hiệu khi ngôn ngữ thì người ta sẽ bỏ qua những lời bạn nói và chỉ chú ý
tới các biểu hiện phi ngôn ngữ bao gồm tính khí, suy nghĩ và cảm xúc.

3. Chú ý tới âm lượng của giọng nói

Âm lượng giọng nói của bạn có thể truyền đạt được một lượng lớn thông tin, thể hiện sự
nhiệt tình hay thờ ơ của bạn. Hãy chú ý xem âm lượng giọng nói của bạn tác động thế
nào tới phản ứng của người khác đối với bạn và cố gắng sử dụng âm lượng của giọng nói
để nhấn mạnh những ý tưởng mà bạn muốn diễn đạt. Ví dụ nếu bạn muốn bày tỏ sự thích
thú tới một điều gì đó, hãy sử dụng một giọng nói sôi nổi.

4. Sử dụng phương thức giao tiếp bằng mắt

Khi một người không nhìn vào mắt người khác trong khi giao tiếp thì anh ta có vẻ như
đang muốn lảng tránh hoặc cố tình che giấu một điều gì đó. Mặt khác, giao tiếp bằng mắt
quá nhiều có thể bị xem là một sự đối đầu và dọa nạt. Giao tiếp bằng mắt là một phận
quan trọng của quá trình giao tiếp nhưng bạn cũng nên nhớ rằng đừng nhìn chằm chằm
vào mắt người khác. Giao tiếp bằng mắt bao nhiêu là đủ? Một số chuyên gia về giao tiếp
khuyên rằng khoảng thời gian cho mỗi lần giao tiếp bằng mắt nên kéo dài 4-5 giây.

5. Hỏi những câu hỏi về dấu hiệu phi ngôn ngữ

Nếu bạn đang phân vân về các dấu hiệu phi ngôn ngữ của một ai đó, hãy đặt câu hỏi ch...
10 bí quyết giao tiếp phi ngôn ng
Có k năng giao tiếp tt s giúp bn rt nhiu trong cuc
sng cũng như trong s nghip. Trong khi k năng giao tiếp nói và viết đều được xem là
quan trng thì mt cuc nghiên cu li ch ra rng c ch phi ngôn ng chiếm mt lượng
phn trăm rt ln trong giao tiếp hàng ngày ca chúng ta. Vy thì làm thế nào để chúng ta
ci thin được k năng giao tiếp phi ngôn ng ca mình? 10 bí quyết sau đây s giúp bn
hiu được các du hiu phi ngôn ng ca người khác để giao tiếp hiu qu hơn.
1. Chú ý ti các du hiu phi ngôn ng
Con người có th có nhiu cách để din đạt thông tin như giao tiếp bng mt, c ch,
dáng điu, chuyn động cơ th và âm lượng ca ging nói. Ngoài ý nghĩa ca ngôn t, tt
c nhng tín hiu trên đều có th phát đi nhng thông tin quan trng. Chú ý k ti nhng
hành động phi ngôn ng ca người khác s giúp bn ci thin được k năng giao tiếp ca
mình.
2. Chú ý ti nhng hành động mâu thun
10 bí quyết giao tiếp phi ngôn ngữ - Trang 2
10 bí quyết giao tiếp phi ngôn ngữ - Người đăng: thu-thu-duong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
10 bí quyết giao tiếp phi ngôn ngữ 9 10 466