Ktl-icon-tai-lieu

15 câu hỏi xoáy trong phỏng vấn việc làm và cách để vượt qua chúng

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tri thức việt.

15 câu hỏi xoáy trong
phỏng vấn việc làm và
cách để vượt qua
chúng
Trong quá trình phỏng vấn việc làm, đôi khi sẽ có
một vài câu hỏi phỏng vấn xoáy mà bạn không muốn
hỏi hoặc không muốn trả lời.
Tuy nhiên trong tình huống này bạn không thể tránh hỏi
hay trả lời quá nhiều câu hỏi, hãy tận dụng những câu hỏi
này để làm cho câu trả lời của bạn trong buổi phỏng vấn
việc làm này trở nên có lợi thế hơn.

Tri thức việt.

Chúng tôi đã tham khảo những chuyên gia tuyển
dụng và biên soạn nên những câu hỏi và câu trả lời
thường gặp trong trường hợp này:
1.Tôi có thể được tăng lương không?
Bạn có thể hỏi ngược lại và để người hỏi câu hỏi này nêu
rõ lý do vì sao nên có sự tăng lương đối với họ.
2.Tại sao bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng được tăng
lương?
Thay vì trực tiếp yêu cầu tăng lương, hãy nói rằng bạn
nghĩ thù lao của bạn nên được xem xét lại dựa trên những
hoạt động và đóng góp của bạn.
3.Bạn có muốn có một khiếu nại chính thức nào hay
không?

Tri thức việt.

Để có được sự hỗ trợ từ nhân viên, hãy đề xuất những
điều tương tự như “Điều đó sẽ đươc đánh giá cao nếu
khiếu nại của tôi được xử lý một cách chuyên nghiệp theo
chính sách của công ty?”
4.Bạn có sử dụng facebook trong giờ làm việc không?
Nếu bạn có sử dụng và nó đi ngược lại với nội quy của
công ty thi đừng làm cho vấn đề thêm phức tạp. Nếu điều
đó được chấp nhận, hãy hạn chế sử dụng và để dành việc
đó trong những giờ giải lao nhé!
5.Bạn có nghĩ khối lượng công việc như vậy là công
bằng không?
Bất kể việc bạn thấy hay không thấy khối lượng công việc
là công bằng, thì câu trả lời cho câu hỏi này cũng đòi hỏi
một câu trả lời mang tính ngoại giao. Vì vậy hãy suy nghĩ
kỹ trước khi trả lời nếu bạn không muốn có rắc rối xảy ra.
6.Bạn có thể làm điều gì đó cho tôi không? (ngay cả
khi bạn đang bù đầu với công việc)
Ưu tiên là quan trọng nhưng hãy thể hiện điều đó sao cho
không gây bất cứ tổn hại nào để làm cho nhà tuyển dụng
cảm thấy đó là do khối lượng công việc của bạn chứ
không phải giống như bạn đang khiếu nại điều gì.
7.Bạn biết điều gì về công ty của chúng ta?

Tri thức việt.

Bạn nến biết vè những sản phẩm, quy mô thị trường, uy
tín, lịch sử và những chi nhánh. Kiểm tra thông tin trên
internet, website công ty và những báo cáo hàng năm.
8.Tại sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?
Hãy thể hiện điều đó thông qua những gì bạn đã nghiên
cứu về cong ty, những hoạt động hay vấn đề được liệt kê
để cho thấy bạn muốn có một cơ hội để cống hiến kinh
nghiệm và kỹ năng của mình cho công ty này.
9.Bạn có cảm...
Tri thức việt.
15 câu hỏi xoáy trong
phỏng vấn việc làm và
cách để vượt qua
chúng
Trong quá trình phỏng vấn việc làm, đôi khi sẽ
một vài câu hỏi phỏng vấn xoáy bạn không muốn
hỏi hoặc không muốn trả lời.
Tuy nhiên trong tình huống này bạn không thể tránh hỏi
hay trả lời quá nhiều câu hỏi, hãy tận dụng những câu hỏi
này để làm cho câu tr lời của bạn trong buổi phỏng vấn
việc làm này trở nên có lợi thế hơn.
15 câu hỏi xoáy trong phỏng vấn việc làm và cách để vượt qua chúng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
15 câu hỏi xoáy trong phỏng vấn việc làm và cách để vượt qua chúng - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
15 câu hỏi xoáy trong phỏng vấn việc làm và cách để vượt qua chúng 9 10 194