Ktl-icon-tai-lieu

15 đức tính của một nhà đầu tư thành công.doc

Được đăng lên bởi nguyentanto
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
15 đức tính của một nhà đầu tư thành công
Bạn đã bao giờ ước mình trở thành nhà đầu tư thiên tài như Warren
Buffett, Peter Lynch hay George Soros? Điều gì họ đã làm để có được
thành công? Dưới đây là những điều cần thực hiện.
1. Ham học hỏi
Các nhà đầu tư thành công thường học hỏi không ngừng. Họ dành nhiều thời
gian để nghiên cứu hơn các nhà đầu tư bình thường. Họ biết rằng kiến thức
của mình sẽ không bao giờ là đủ, và do vậy luôn giữ đầu óc thông thoáng để
có thể học bất kỳ lúc nào. Họ năng đọc sách, báo, tạp chí và tham gia các
buổi hội thảo để tự hoàn thiện chính mình.
2. Luôn chuẩn bị kế hoạch rút lui
Các nhà đầu tư thành công biết rằng việc đầu tư luôn có hai mặt. Tương lai
là không thể đoán được và vì vậy họ luôn chuẩn bị trước cho nó. Nhà đầu tư
bình thường luôn cố gắng đoán kết quả đầu tư. Nhưng nhà đầu tư thông
minh thì làm điều ngược lại, họ chuẩn bị cho cả trường hợp tốt đẹp nhất và
tồi tệ nhất.
Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư thành công luôn kiếm được tiền khi thị
trường đi lên và thậm chí còn kiếm được nhiều hơn khi thị trường đi xuống.
Vì vậy, nếu bạn muốn thành công, hãy chuẩn bị kế hoạch rút lui trước khi
đầu tư vào bất cứ thứ gì.
3. Kiên nhẫn
Các nhà đầu tư tài ba rất kiên nhẫn. Một khi đã tính toán về vụ đầu tư nào
đó, họ luôn sẵn sàng chờ đợi để chắc chắn rằng kế hoạch đó sẽ thành sự
thực. Warren Buffet nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định kiếm tiền từ thị trường
chứng khoán. Tôi chỉ mua vì suy nghĩ rằng họ sẽ đóng cửa thị trường ngay
ngày mai và phải đến 5 năm sau mới mở lại”.
4. Kiểm soát cảm xúc tốt
Các nhà đầu tư thực thụ đều biết rằng thị trường lên và xuống chủ yếu do hai
yếu tố tình cảm là sự sợ hãi và lòng tham. Các nhà đầu tư bình thường đầu
tư dựa vào cảm giác. Nhưng những người thành công thì luôn biết cách kiểm

soát tốt cảm xúc của mình. Họ không cho phép những lời nói của các chuyên
gia hay nhà tư vấn tài chính ảnh hưởng đến sự lựa chọn và phương pháp đầu
tư của họ.
Các nhà đầu tư thành công thường có phản ứng trung lập dù họ được hay
mất. Họ không từ bỏ chiến lược đầu tư của mình chỉ vì một vài thất bại và
cũng không quá tự tin khi là người chiến thắng. Dù thị trường có như thế
nào, thì họ cũng luôn nghĩ cơ hội thắng thua là 50-50.
5. Có chiến lược đầu tư rõ ràng
Mỗi nhà đầu tư đều phải phát triển một chiến lược đầu tư rõ ràng để gắn chặt
với nó. Một vài người thành công với chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu
tư. Còn một số khác như Warren Buffet lại chỉ thích đầu tư tập trung vào
một số ít cổ phiếu. Ông nói: “Đa dạng hó...
15 đức tính của một nhà đầu tư thành công
Bạn đã bao giờ ước mình trở thành nhà đầu tư thiên tài như Warren
Buffett, Peter Lynch hay George Soros? Điều gì họ đã làm để có được
thành công? Dưới đây là những điều cần thực hiện.
1. Ham học hỏi
Các nhà đầu tư thành công thường học hỏi không ngừng. Họ dành nhiều thời
gian để nghiên cứu hơn các nhà đầu tư bình thường. Họ biết rằng kiến thức
của mình sẽ không bao giờ là đủ, và do vậy luôn giữ đầu óc thông thoáng để
có thể học bất kỳ lúc nào. Họ năng đọc sách, báo, tạp chí và tham gia các
buổi hội thảo để tự hoàn thiện chính mình.
2. Luôn chuẩn bị kế hoạch rút lui
Các nhà đầu tư thành công biết rằng việc đầu tư luôn có hai mặt. Tương lai
là không thể đoán được và vì vậy họ luôn chuẩn bị trước cho nó. Nhà đầu tư
bình thường luôn cố gắng đoán kết quả đầu tư. Nhưng nhà đầu tư thông
minh thì làm điều ngược lại, họ chuẩn bị cho cả trường hợp tốt đẹp nhất và
tồi tệ nhất.
Đó là lý do tại sao các nhà đầu tư thành công luôn kiếm được tiền khi thị
trường đi lên và thậm chí còn kiếm được nhiều hơn khi thị trường đi xuống.
Vì vậy, nếu bạn muốn thành công, hãy chuẩn bị kế hoạch rút lui trước khi
đầu tư vào bất cứ thứ gì.
3. Kiên nhẫn
Các nhà đầu tư tài ba rất kiên nhẫn. Một khi đã tính toán về vụ đầu tư nào
đó, họ luôn sẵn sàng chờ đợi để chắc chắn rằng kế hoạch đó sẽ thành sự
thực. Warren Buffet nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định kiếm tiền từ thị trường
chứng khoán. Tôi chỉ mua vì suy nghĩ rằng họ sẽ đóng cửa thị trường ngay
ngày mai và phải đến 5 năm sau mới mở lại”.
4. Kiểm soát cảm xúc tốt
Các nhà đầu tư thực thụ đều biết rằng thị trường lên và xuống chủ yếu do hai
yếu tố tình cảm là sự sợ hãi và lòng tham. Các nhà đầu tư bình thường đầu
tư dựa vào cảm giác. Nhưng những người thành công thì luôn biết cách kiểm
15 đức tính của một nhà đầu tư thành công.doc - Trang 2
15 đức tính của một nhà đầu tư thành công.doc - Người đăng: nguyentanto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
15 đức tính của một nhà đầu tư thành công.doc 9 10 962