Ktl-icon-tai-lieu

20 cách ứng xử với người khó chịu

Được đăng lên bởi nguyenhoangba99
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 C Á CH Ú NG XỬ VỚI N G Ư Ờ I K H Ó C H ỊU

m

\
Chúng ta không thể tránh khỏi việc gặp phủi những người quá quắt tụi nơi làm
việc. Sau đây lù 20 giai pháp giúp bạn x ử lý với những kẻ hay than vãn, chuyên
ta hét hoặc thích "choi bẩn "...

1. Tránh cách nói khiến trách
Thông thường, ngôn ngừ gián tiếp có hiệu quả hơn bới nó tập trung vào công việc
hơn là bản thân người đó. Thay vì nói" "Anh cần phải nộp báo cáo cho tôi", thì
hãy nhắc nhở: "Báo cáo cần phải nộp vào ngày...". Bằng cách đó mọi người sẽ ít
cảm thấy bị buộc tội hoặc truy nã.

2. Cho mọi người biết kết quả hành động của họ
Khi đồng nghiệp không hoàn thành đúng thời hạn, cho họ biết hậu quả: "Nếu anh
không nộp kịp cho tôi vào ngày mai, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không có thời
gian đề kiểm tra trước khi giao cho khách hàng". Đảm bảo rằng hậu quả liên quan
tới họ, chứ không phải mình bạn.

3. Nói chuyện trực tiếp hoặc qua điện thoại
Sẽ dễ dàng bị hiểu lầm hoặc mang tiếng coi thường khi bạn trao đổi qua e-mail
mặc dù bạn không cố ý. Sử dụng điện thoại hoặc ghé qua bàn họ đế nói thắng thắn
về những vấn đề nhạy cảm.

4. Ngắn gọn
Khi ihảo luận ván đề, hãy nói đưn giản và trực liếp. Nó sẽ giảm thiếu sự căng
thẳng cho cả hai.

5. Đối xử vói kẻ ca thán bằng sự khôn khéo
Bạn sẽ không thế chữa được bệnh cho người này, nhưng có thể phòng tránh.
Đừng hỏi những câu hỏi mở, kế cả "Anh thế nào?". Hạn chế bằng một lời chào
ngắn gọn: "Chào buối sáng", hoặc "Tạm biệt". Và luôn tỏ ra bận rộn. Câu nói:
"Xin lỗi. Tôi không có thời gian đế nói chuyện với anh vào lúc này" sẽ rất có ích
cho bạn.

6. Chuấn bị sẵn sàng mọi thứ
Khi bạn đi gặp sếp để trình bày về một vấn đề, lên danh sách những thứ cụ thể mà
bạn muốn đề cập đến, nghiên cửu trước vấn đề để có những thông tin đúng đắn.
Khi đã sẵn sàng mọi thứ, lên một cuộc hẹn, tỏ thái độ chuyên nghiệp, lịch sự.

7. Không phàn nàn
Đẻ ý tới những gì bạn nói với mọi người ở công sở. Lý do duy nhất để khơi ra
những vấn đề tiêu cực là lập kế hoạch sứa đối chúng. Than phiền chỉ đế thỏa mãn
nhu cầu có thế gây ảnh hưởng không tốt tới người khác và tạo ra môi trường xấu.

8. Giải phóng con giận dữ
Đôi khi rất khó đế vượt qua cảm giác giận dữ hoặc bị tổn thương và khó kiềm chế
nhu cầu giải tỏa nó. Viết ra nhũng gì mình cảm thấy và tự gửi e-rnail cho minh,
hoặc giữ tại nhà. Rồi dẹp mọi cơn giận dữ sang một bên. Neu bạn tò mò, vài tháng
sau hãy đọc lại lá thư. Bạn sẽ ngạc nhiên thấy những cảm giác này đã thay đối thế
nào.

9. Không câu nệ mọi chuyện
Nhận ra rang lời chỉ trích về...
20 CÁCH ÚNG X VI NGƯI KHÓ CHU
m
\
Chúng ta không th tránh khi việc gặp phi nhng ngưi quá qut tụi nơi làm
việc. Sau đây lù 20 giai pháp giúp bn x với nhng k hay than vãn, chuyên
ta hét hoc thích "choi bn " ...
1. Tnh cách i khiến trách
Tng thưng, ngôn ng gn tiếp có hiệu quhơn bới nó tập trung o công vic
hơn bn thân ni đó. Thay vì i" "Anh cần phải nộp báo cáo cho i", thì
hãy nhắc nhở: "Báo cáo cần phải np o ngày...". Bằng cách đó mọi nời sẽ ít
cm thy bbuộc tội hoặc truy nã.
20 cách ứng xử với người khó chịu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 cách ứng xử với người khó chịu - Người đăng: nguyenhoangba99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
20 cách ứng xử với người khó chịu 9 10 810