Ktl-icon-tai-lieu

36 chước thuyết phục người khác

Được đăng lên bởi napoleng023
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2062 lần   |   Lượt tải: 10 lần
__________ N o a h

Goldstein, Steve Martin, Robert Cialdini

Yes!
36+14 chước thuyết phục bất kỳ ai

1

36

+14

“CHƯỚC” THUYẾT PHỤC BẤT KỲ AI

 
 
 
 
 
 
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả
để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

Góp ý về sách, liên hệ về bản thảo và bản dịch: publication@alphabooks.vn
Liên hệ về dịch vụ bản quyền: copyright@alphabooks.vn
 
 
 
 
 
 
 

YES!: 50 Secrets from the science of Persuasion
Copyright © 2008 by Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B. Cialdini.
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
YES!: 36+14 CHƯỚC THUYẾT PHỤC BẤT KỲ AI
Bản quyền tiếng Việt © 2010 Công ty Sách Alpha
Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép
hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào
mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Sách Alpha.
Bìa: Nguyễn Ngọc Thùy
Biên tập viên Alpha Books: Trần Thị Khuyên
 

2

__________ N o a h

Goldstein, Steve Martin, Robert Cialdini

Noah J. Goldstein, Steve J. Martin

Robert B. Cialdini

Yes!
36+14 chước thuyết phục bất kỳ ai
Hoàng Thị Minh Hiếu dịch 

NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI

3

Yes! 36

+14

chước thuyết phục bất kỳ ai _________________________

Trân trọng giới thiệu các cuốn sách thuộc dòng
ĐÀM PHÁN & THUYẾT PHỤC

4

1.

Nghệ thuật giao tiếp để thành công, tác giả: Leil Lowndes,
số trang: 375, giá bìa: 64.000 đ

2.

Những cuộc đàm phán quyết định, tác giả: Kerry
Patterson, Joseph Grenny,
Ron McMillan, Al Switzler, số trang: 316, giá bìa: 64.000 đ

3.

Những cuộc đối đầu quyết định, tác giả: Kerry Patterson,
Joseph Grenny,
Ron McMillan, Al Switzler, số trang: 386, giá bìa: 74.000 đ

4.

Sức mạnh thuyết phục, tác giả: Kurt W. Mortensen, số
trang: 400, giá bìa: 59.000 đ

5.

Thuyết phục bằng tâm lý, tác giả: Robert B. Cialdini, số
trang: 392, giá bìa: 74.000 đ

6.

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì, tác giả: Herb Cohen,
số trang: 336,
giá bìa: 64.000 đ

7.

Không thể => có thể, tác giả: Dave Lakhani, số trang: 248,
giá bìa: 45.000 đ

8.

Tác nhân xoay chuyển, tác giả: Kerry Patterson, Joseph
Grenny, Ron McMillan,
Al Switzler, David Maxfiel, số trang: 332, giá bìa: 59.000 đ

9.

Không thể bị lừa dối, tác giả: David J. Lieberman, số trang:
252, giá bìa: 49.000 đ

__________ N o a h

Goldstein, Steve Martin, Robert Cialdini

MỤC LỤC

Lời giới thiệu ...................................................................... 11

1. Bạn có thể tăng hiệu quả thuyết phục của mìn...
__________
Noah Goldstein, Steve Martin, Robert Cialdini
1
Yes!
36
+14
chước thuyết phc bt k ai
36 chước thuyết phục người khác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
36 chước thuyết phục người khác - Người đăng: napoleng023
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
36 chước thuyết phục người khác 9 10 513