Ktl-icon-tai-lieu

50 điều nên ghi nhớ

Được đăng lên bởi Vu Kim Thoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1. Trước khi bạn nói điều gì đó với ai đó, hãy tự hỏi mình 3 câu:
- Điều đó có đúng đắn không?
- Điều đó có tử tế không?
- Điều đó có cần thiết không?
2. Hãy tiết kiệm lời hứa, nhưng một khi đã hứa thì hãy chắc chắn giữ lời.
3. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được
nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.
4. Với những gì bạn không thích, đừng làm điều đó với người khác, đặc biệt là
những người bạn yêu quý.
5. Đừng để lỡ một cơ hội nào động viên người khác.
6. Không nói xấu người khác, đừng ngồi lê đôi mách và đừng nghe những chuyện
ngồi lê đôi mách.
7. Biết tha thứ. Bạn hãy tin rằng hầu hết mọi người đã cố hết sức rồi.
8. Giữ cho đầu óc “mở” và thật tỉnh. Thảo luận và bàn bạc nhưng đừng cãi cọ.
9. Đừng đếm tới 10 mà hãy đếm tới 10.000 trước khi làm gì đó hoặc nói gì đó mà
bạn nghĩ có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
10. Không phải kể về những ưu điểm hay tính tốt của bạn, hãy để chúng tự thể
hiện.
11. Nếu ai đó phê phán bạn, hãy xem trong đó có gì là đúng, là sự thật không.
Nếu có, hãy biết thay đổi cái sai của mình. Nếu không có gì là sự thật, hãy lờ đi và
sống sao cho chẳng ai tin vào lời phê phán đó.
12. Nuôi nấng và chăm sóc khả năng hài hước của bạn. Nụ cười là khoảng cách
ngắn nhất giữa những con người.
13. Đừng đòi hỏi phải được an ủi như là mình đã an ủi người khác, đừng đòi hỏi
được hiểu như là mình đã hiểu người khác, và đừng đòi hỏi được yêu thương như
là mình đã yêu thương người khác.
14. Cuộc sống là tất cả những gì sòng phẳng nhất, cho đi và nhận lại.
15. Hãy sống có ước mơ và phấn đấu thực hiện những ước mơ đó, có vậy cuộc
sống của bạn mới thật sự có ý nghĩa.
16. Sống vì người khác là một điều rất tốt đẹp nhưng bạn cũng phải dành một giờ
để nghĩ đến bản thân.
17. Bạn hãy cho đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận được những cái tốt đẹp hơn.
18. Cuộc sống là những dòng xoáy, hãy sống làm sao đừng để dòng xoáy cuộc
đời cuốn trôi bạn.
19. Bạn có thể thích giống người này, bắt chước người nọ, nhưng thật chất bạn
vẫn chỉ là bạn, không phải một ai khác.
50 cách ứng xử hay phụ nữ hiện đại chớ quên
20. Bạn hãy sống thật có nghĩa , để ,khi bạn nằm xuống, những việc bạn làm mọi
người sẽ gìn giữ.
21. Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ tới, và hiện tại là tất cả.
22. Trong cuộc sống, buồn vui là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an
ủi và vượt qua.

23. Bạn đừng hỏi bất cứ ai một việc gì khi trong lòng bạn đã quyết định, hãy làm
theo những gì bạn bạn nghĩ và đừng bao giờ hối hận vì nó.
24. Đ...
1. Trước khi bạn nói điều gì đó với ai đó, hãy tự hỏi mình 3 câu:
- Điều đó có đúng đắn không?
- Điều đó có tử tế không?
- Điều đó có cần thiết không?
2. Hãy tiết kiệm lời hứa, nhưng một khi đã hứa thì hãy chắc chắn giữ lời.
3. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được
nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.
4. Với những gì bạn không thích, đừng làm điều đó với người khác, đặc biệt là
những người bạn yêu quý.
5. Đừng để lỡ một cơ hội nào động viên người khác.
6. Không nói xấu người khác, đừng ngồi lê đôi mách và đừng nghe những chuyện
ngồi lê đôi mách.
7. Biết tha thứ. Bạn hãy tin rằng hầu hết mọi người đã cố hết sức rồi.
8. Giữ cho đầu óc “mở” và thật tỉnh. Thảo luận và bàn bạc nhưng đừng cãi cọ.
9. Đừng đếm tới 10 mà hãy đếm tới 10.000 trước khi làm gì đó hoặc nói gì đó mà
bạn nghĩ có thể làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
10. Không phải kể về những ưu điểm hay tính tốt của bạn, hãy để chúng tự thể
hiện.
11. Nếu ai đó phê phán bạn, hãy xem trong đó có gì là đúng, là sự thật không.
Nếu có, hãy biết thay đổi cái sai của mình. Nếu không có gì là sự thật, hãy lờ đi và
sống sao cho chẳng ai tin vào lời phê phán đó.
12. Nuôi nấng và chăm sóc khả năng hài hước của bạn. Nụ cười là khoảng cách
ngắn nhất giữa những con người.
13. Đừng đòi hỏi phải được an ủi như là mình đã an ủi người khác, đừng đòi hỏi
được hiểu như là mình đã hiểu người khác, và đừng đòi hỏi được yêu thương như
là mình đã yêu thương người khác.
14. Cuộc sống là tất cả những gì sòng phẳng nhất, cho đi và nhận lại.
15. Hãy sống có ước mơ và phấn đấu thực hiện những ước mơ đó, có vậy cuộc
sống của bạn mới thật sự có ý nghĩa.
16. Sống vì người khác là một điều rất tốt đẹp nhưng bạn cũng phải dành một giờ
để nghĩ đến bản thân.
17. Bạn hãy cho đi những điều tốt đẹp, bạn sẽ nhận được những cái tốt đẹp hơn.
18. Cuộc sống là những dòng xoáy, hãy sống làm sao đừng để dòng xoáy cuộc
đời cuốn trôi bạn.
19. Bạn có thể thích giống người này, bắt chước người nọ, nhưng thật chất bạn
vẫn chỉ là bạn, không phải một ai khác.
50 cách ứng xử hay phụ nữ hiện đại chớ quên
20. Bạn hãy sống thật có nghĩa , để ,khi bạn nằm xuống, những việc bạn làm mọi
người sẽ gìn giữ.
21. Quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì sẽ tới, và hiện tại là tất cả.
22. Trong cuộc sống, buồn vui là điều tất yếu, quan trọng là bạn biết cách tự an
ủi và vượt qua.
50 điều nên ghi nhớ - Trang 2
50 điều nên ghi nhớ - Người đăng: Vu Kim Thoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
50 điều nên ghi nhớ 9 10 674