Ktl-icon-tai-lieu

9 kĩ năng mềm

Được đăng lên bởi sangtt04
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1035 lần   |   Lượt tải: 1 lần
9 KỸ NĂNG
"MỀM" ĐỂ THÀNH CÔNG
Thế nào là những kỹ năng “mềm”?
Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không
mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc
biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả,
nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa
trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-khả năng học vấn của bạn, kinh
nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.
Bạn có phải là một người dễ chịu? Tận tâm? Bạn giao tiếp có ấn tượng không?
Giải quyết các vấn đề có hiệu quả không? Đây chính là các dạng câu hỏi ưa
dùng để xác định được mức độ kỹ năng “mềm” của bạn.
Tại sao người sử dụng lao động lại quan tâm tới các kỹ năng này?
Những người sử dụng lao động coi trọng các kỹ năng “mềm”, bởi vì các nghiên
cứu cho thấy chúng là một nhân tố đánh giá rất hiệu quả bên cạnh những kỹ
năng công việc truyền thống hay còn gọi là kỹ năng “cứng”. Một cuộc nghiên
cứu mới đây cho thấy những tiêu chuẩn để đánh giá con người như sự tận tâm,
tính dễ chịu cũng là những nhân tố dự báo quan trọng đối với sự thành công
trong nghề nghiệp giống như khả năng về nhận thức và kinh nghiệm làm việc.
Các kỹ năng “mềm”
Vì vậy, làm thế nào để bạn khám phá ra các kỹ năng này và tận dụng chúng
một cách tối đa? Sau đây là danh sách những tính cách “mềm” đặc trưng nhất
và cách thức để hoàn thiện chúng.
1. Có một quan điểm lạc quan
Tất cả chúng ta đã từng nghe lời khuyên hãy nhìn cốc nước còn đầy một nửa tốt
hơn là nhìn nó đã vơi đi một nửa. Ở nơi làm việc, cách nghĩ lạc quan này có thể
giúp bạn phát triển trên một chặng đường dài. Tất cả mọi cái nhìn lạc quan đều
dẫn đến một thái độ lạc quan và có thể là một vốn quý trong môi trường làm
việc, đánh bại thái độ yếm thế và bi quan.
Chìa khóa để có một thái độ lạc quan là bạn giải quyết một sự trở ngại hay
thách thức như thế nào khi gặp phải. Ví dụ, thay vì than phiền về khối lượng
công việc gây stress, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để thể hiện khả năng làm
việc tích cực và hiệu quả của bạn.
2. Hòa đồng với tập thể
Các nhà tuyển dụng rất thích những nhân viên thể hiện được khả năng làm việc
tốt trong tập thể. Hòa đồng với tập thể ko chỉ có nghĩa là có tính cộng tác mà
còn thể hiện được khả năng lãnh đạo tốt khi có thời điểm thích hợp.
Có thể tới một lúc nào đó, sự xung đột xuất hiện trong tập thể của bạn, hãy tỏ ra
chủ động dàn xếp. Khi bạn thấy tập thể của mình đang bị sa lầy trong một dự
án, hãy cố gắng xoay chuyển tình thế, đưa cách g...
9 KỸ NĂNG
"MỀM" ĐỂ THÀNH CÔNG
Thế nào là những kỹ năng “mềm”?
Kỹ năng “mềm” chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người, không
mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá tính đặc
biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo, thính giả,
nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng “cứng” ở nghĩa
trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch-khả năng học vấn của bạn, kinh
nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.
Bạn có phải là một người dễ chịu? Tận tâm? Bạn giao tiếp có ấn tượng không?
Giải quyết các vấn đề có hiệu quả không? Đây chính là các dạng câu hỏi ưa
dùng để xác định được mức độ kỹ năng “mềm” của bạn.
Tại sao người sử dụng lao động lại quan tâm tới các kỹ năng này?
Những người sử dụng lao động coi trọng các kỹ năng “mềm”, bởi vì các nghiên
cứu cho thấy chúng là một nhân tố đánh giá rất hiệu quả bên cạnh những kỹ
năng công việc truyền thống hay còn gọi là kỹ năng “cứng”. Một cuộc nghiên
cứu mới đây cho thấy những tiêu chuẩn để đánh giá con người như sự tận tâm,
tính dễ chịu cũng là những nhân tố dự báo quan trọng đối với sự thành công
trong nghề nghiệp giống như khả năng về nhận thức và kinh nghiệm làm việc.
Các kỹ năng “mềm”
Vì vậy, làm thế nào để bạn khám phá ra các kỹ năng này và tận dụng chúng
một cách tối đa? Sau đây là danh sách những tính cách “mềm” đặc trưng nhất
và cách thức để hoàn thiện chúng.
1. Có một quan điểm lạc quan
Tất cả chúng ta đã từng nghe lời khuyên hãy nhìn cốc nước còn đầy một nửa tốt
hơn là nhìn nó đã vơi đi một nửa. Ở nơi làm việc, cách nghĩ lạc quan này có thể
giúp bạn phát triển trên một chặng đường dài. Tất cả mọi cái nhìn lạc quan đều
dẫn đến một thái độ lạc quan và có thể là một vốn quý trong môi trường làm
việc, đánh bại thái độ yếm thế và bi quan.
Chìa khóa để có một thái độ lạc quan là bạn giải quyết một sự trở ngại hay
thách thức như thế nào khi gặp phải. Ví dụ, thay vì than phiền về khối lượng
công việc gây stress, hãy nghĩ về nó như một cơ hội để thể hiện khả năng làm
việc tích cực và hiệu quả của bạn.
2. Hòa đồng với tập thể
Các nhà tuyển dụng rất thích những nhân viên thể hiện được khả năng làm việc
tốt trong tập thể. Hòa đồng với tập thể ko chỉ có nghĩa là có tính cộng tác mà
còn thể hiện được khả năng lãnh đạo tốt khi có thời điểm thích hợp.
Có thể tới một lúc nào đó, sự xung đột xuất hiện trong tập thể của bạn, hãy tỏ ra
chủ động dàn xếp. Khi bạn thấy tập thể của mình đang bị sa lầy trong một dự
án, hãy cố gắng xoay chuyển tình thế, đưa cách giải quyết theo một hướng
9 kĩ năng mềm - Trang 2
9 kĩ năng mềm - Người đăng: sangtt04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
9 kĩ năng mềm 9 10 17