Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng kỹ năng bán hàng

Được đăng lên bởi Cao Thùy Hân
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 829 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KỸ NĂNG
BÁN HÀNG

THS. ĐỖ MINH THỤY

ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

NỘI DUNG MÔN HỌC
1. TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG
2. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN BÁN HÀNG
3. HÀNH VI MUA SẮM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
VÀ CỦA CÁC TỔ CHỨC
4. PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG
VÀ CÁCH THỨC MARKETING NHẰM TIẾP CẬN
VÀ THU HÚT KHÁCH HÀNG
5. BÁN HÀNG TRỰC TIẾP

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC BÁN HÀNG
1.1. Bản chất:
Bán hàng liên quan đến năng lực giao tiếp của nhân viênngười đại diện cho bên bán (DN) với khách hàng nhằm làm cho
khách hàng nhận thức được Sản phẩm và Dịch vụ của DN, qua
đó khách hàng quyết định mua hàng và dịch vụ để mang lại lợi
ích cho khách hàng và lợi ích của DN.


Cần hiểu một hệ thống các khái niệm sau:
- Nhu cầu/Mong muốn/Yêu cầu -> SP -> Tổng Lợi ích/Tổng
chi phí/Sự hài lòng -> Trao đổi/Giao dịch/Quan hệ -> Thị trường
->Marketing/ Người làm marketing.
- Năng lực giao tiếp -> Kỹ năng bán hàng.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC BÁN HÀNG
1.2. Vai trò:
- Hàng hóa sx mang tính xã hội, Tiêu dùng có tính cá nhân
- Hàng hóa được sx liên tục, Tiêu dùng thì không liên tục
- Hàng hóa được sx ở 1 nơi, Bán ở nhiều nơi
-> Nhân viên bán hàng là Cầu nối, giải quyết các mâu thuẫn trên

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
2. CÁC LoẠI NGHỀ NGHIỆP BÁN HÀNG
2.1. Những người tiếp nhận đơn hàng
- Nhân viên bán hàng tại chỗ: trao đổi, giao hàng, nhận tiền
- Nhân viên giao hàng: đi giao sản phẩm (VD: sữa, báo, tạp chí…)
- Nhân viên bán hàng bên ngoài: tiếp xúc, thuyết phục mua hàng
(VD: bán sàn gỗ tại công trường xây dựng,…)

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
2. CÁC LoẠI NGHỀ NGHIỆP BÁN HÀNG
2.2. Nhân viên tạo nhu cầu mua (NVBH “thuyết dụ”)
Thuyết phục, tư vấn cho những người có ảnh hưởng quan trọng
đến việc chọn lựa sản phẩm hoặc dịch vụ của khách hàng
2.3. Nhân viên tìm kiếm các khách hàng mới
Thuyết phục khách hàng tiềm năng mua hàng
- Nhân viên mở đường: KH mới, chào hàng mới
- Nhân viên bán hàng cho tổ chức: Xây dựng quan hệ với tổ chức
- Nhân viên bán hàng cho người tiêu dùng: Xe hơi, BH, sức khỏe..
- Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: tư vấn kỹ thuật và sản phẩm
- Nhân viên hỗ trợ hậu cần: tư vấn, hỗ trợ cho người bán buôn, lẻ

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
3. CẤU TRÚC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

3.1. Theo địa lý
3.2. Theo sản phẩm
3.3. Theo khách hàng
3.4. Hỗn hợp

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
4. CÁC GIAI ĐoẠN PHÁT TRIỂN BÁN HÀNG

4.1. Hướng theo sản xuất: SP tự tạo n...
KỸ NĂNG
BÁN HÀNG
THS. ĐỖ MINH THỤY
ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
bài giảng kỹ năng bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng kỹ năng bán hàng - Người đăng: Cao Thùy Hân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài giảng kỹ năng bán hàng 9 10 63