Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 3442 lần   |   Lượt tải: 34 lần
TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU

CHUYÊN ĐỀ

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

__ĐÀ NẴNG 3/2010__

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT VỀ GIAO TIẾP.............................................................................. 3
1.1.

Khái niệm về giao tiếp ................................................................................................ 3

1.2.

Tầm quan trọng của giao tiếp ..................................................................................... 3

1.3.

Các yếu tố cấu thành của hoạt động giao tiếp ............................................................ 3

1.4.

Nguyên nhân của giao tiếp thất bại ............................................................................ 4

CHƯƠNG II. CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP..................................................................... 5
2.1. Giao tiếp ngôn ngữ: ......................................................................................................... 5
2.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ: ................................................................................................... 8
CHƯƠNG III. CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CƠ BẢN.......................................................... 10
3.1. Kỹ năng định hướng .................................................................................................. 10
3.2. Kỹ năng định vị: ........................................................................................................ 13
3.3. Kỹ năng nghe:............................................................................................................ 14
3.4. Kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp: .................................................................... 15
CHƯƠNG IV. VẬN DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG BỐI CẢNH KHÁC NHAU 16
4.1. Giao tiếp trong lần gặp đầu tiên..................................................................................... 16
4.2. Giao tiếp qua điện thoại................................................................................................. 19
4.3. Giao tiếp nhằm hỗ trợ, điều chỉnh người khác .............................................................. 20



2

CHƯƠNG I

KHÁI QUÁT VỀ GIAO TIẾP
1.1.

Khái niệm về giao tiếp

Giao tiếp xã hội là quá trình phát và nhận thông tin giữa các cá nhân. Quá
trình giao tiếp diễn ra có hiệu quả hay không là do người phát và người nhận
thông tin có có chung hệ thống mã hoá và giải mã hay không. Những khác biệt
về ngôn ngữ, về quan điểm, về định hướng giá trị khiến cho quá trình giao tiếp
bị ách tắc, hiểu lầm ...
TS. NGUYN TH BÍCH THU
CHUYÊN ĐỀ
K NĂNG GIAO TIP
__ĐÀ NNG 3/2010__
Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng: Kỹ năng giao tiếp 9 10 124