Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 914 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp tập huấn
Kỹ năng TEAMWORK

HRI Việt Nam & Trường đại học Đông Á

Copyright ©HR Institute Vietnam

Teamwork là gì?

Copyright ©HR Institute Vietnam

Hình dung về teamwork
Trong thể thao,
nghệ thuật

Dàn nhạc,

Đội vũ công
Đội bóng đá
Trong học tập

Làm bài tập nhóm
Nghiên cứu khoa học

Trong công việc

Brain Storming
Thực hiện các project
Công việc của từng phòng ban…

Teamwork trong hình dung của bạn như thế nào?
Copyright ©HR Institute Vietnam

Hình dung về Teamwork
• 10 người với năng lực hết sức bình thường kết hợp cùng làm
việc với nhau có thể cho ra thành quả đáng kinh ngạc
• Để đạt được mục tiêu chung cần có tinh thần phê bình đóng
góp ý kiến mang tính xây dựng; hỗ trợ lẫn nhau (không phải
phó thác cho người khác). Thừa nhận ưu điểm và biết được
nhược điểm của các thành viên khác trong nhóm là thành
công bước đầu của Teamwork.
• Mỗi cá nhân có một điểm mạnh riêng tạo nên tính đa dạng
cho tập thể, các cá nhân phải nhìn nhận sự khác biệt của
nhau. Không phải chỉ nhìn nhận mặt tốt của nhau mà còn
dám nói lên những điều mà mình cho là không đúng. Thêm
vào đó, để tăng sức mạnh đoàn kết cần thiết phải phân chia
nhiệm vụ thích hợp sao cho mỗi người phát huy điểm mạnh
của mình, bổ sung hỗ trợ điểm yếu của người khác.
Copyright ©HR Institute Vietnam

Ba điều kiện để hình thành teamwork
Xác lập những mục tiêu có thể
chia sẻ cùng nhiều người

Chia sẻ mục
đích, mục tiêu

Hướng đến mục tiêu mang lại
lợi ích chung cho cộng đồng
Không thể đạt được mục tiêu nếu
không dốc toàn lực

Teamwork

Cùng hợp tác
hướng về mục
tiêu chung

Vai trò của
mỗi thành
viên trong
nhóm
Copyright ©HR Institute Vietnam

Tin tưởng lẫn nhau
Trao đổi thông tin thường xuyên
và chi tiết

Phê bình thẳng thắn

Những việc bản thân có thể làm
được, đóng góp được là gì?
Bản thân có thể hỗ trợ những
gì cho ai đó trong nhóm?
Tất cả cùng hợp tác thì có thể
vượt qua mọi khó khăn

So sánh giữa Teamwork và những hình thái khác
Độc tài

Teamwork

Bạn bè

Chia sẻ mục
tiêu chung

Tôn thờ cá nhân.
Mục tiêu của một cá
nhân (thủ lĩnh)

Mỗi cá nhân tìm
được mục tiêu của
mình trong mục
tiêu chung.

Hợp tác hướng
về mục tiêu
chung
(đối thoại)

Loại bỏ những tư
tưởng trái ngược

Cùng điều hòa, lắng Có những cá nhân
nghe, đồng cảm,
ỷ lại, những cá
chia sẻ và hợp tác. nhân khác sẵn sàng
bỏ qua những sai
lầm của người
khác…

Sự đóng góp
của mỗi người

Tuân theo chỉ thị, Nỗ lực hết sức
không thể đóng
mình vì mục tiêu
góp
chung.

Copyright ©HR Institute Vietnam

Mang yếu tố tình
cảm, vị nể.

Không phát huy
đ...
Lp tp hun
K năng TEAMWORK
HRI Vit Nam & Trường đi hc Đ󲚀ng Á
Copyright ©HR Institute Vietnam
Bài giảng KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài giảng KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 9 10 417