Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng: Lý thuyết tàu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BÀI GIẢNG MÔN HỌC
LÝ THUYẾT TÀU
DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH KHÔNG CHUYÊN

PHẦN I:

TĨNH HỌC TÀU THỦY
Chuyên ngành áp dụng:
Cán bộ giảng dạy:
Thời gian thực hiện:

ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN
KS. Đỗ Hùng Chiến
Từ 15/12/2006 đến 07/05/2007.

Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2007
23/10/2007

1

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

BÀI MỞ ĐẦU
VÀI NÉT VỀ SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH TÀU THUYỀN
Tàu thủy: Ra đời cách đây ba, bốn ngàn năm.
- Cuối năm 1999 người ta đã tìm thấy xác tàu gỗ, chôn vùi
dưới đáy biển cách đây khoảng 2500 năm.
- Tàu thủy đã và đang được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo
phục vụ vào nhiều mục đích khác nhau, đáp ứng nhu cầu
ngày càng cao của nhân loại..
- Các chủng loại tàu chủ yếu bao gồm: Tàu làm việc trên
nguyên tắc khí động học, thủy động lực, định luật
Archimesdes
23/10/2007

2

Các loại tàu thông dụng hiện nay::
1. Tàu khách:

23/10/2007

3

2. Tàu chở hàng tổng hợp:

23/10/2007

4

3. Tàu chở container:

23/10/2007

5

3. Góc nghiêng động.
• Nghiêng tàu thật lâu đến khi động năng biến thành thế năng,
•
•
•
•
•

thời điểm công mô men nghiêng bằng công mô men phục hồi
Φ
Φ
(Ln = Ld). Ln = ∫ M n (Φ )dΦ = Ld = ∫ M ph (Φ )dΦ
0
0
Xác định góc nghiêng động bằng tính toán thỏa mãn phương
trình trên hầu như không xác định được. Góc nghiêng này có
thể tìm được nhờ đồ thị mô men hồi phục và mô men nghiêng.
Sau khi tàu đạt đến góc Φd, cả động năng biến thành thế năng,
tàu bắt đầu trở về trạng thái ban đầu. Tích tụ thế năng lại biến
thành động năng.
Tại góc nghiêng tĩnh mô men nghiêng bằng mô men hồi phục.
Mô men tác động động làm tàu nghiêng góc lớn hơn, tuy cùng
trị số mô men.
Φd ≈ 2 Φt.
Đối với góc nghiêng lớn hơn thì: Φd > 2 Φt.
23/10/2007

67

3. Góc nghiêng động.
• Nghiêng tàu thật lâu đến khi động năng biến thành thế năng,
•
•
•
•
•

thời điểm công mô men nghiêng bằng công mô men phục hồi
Φ
Φ
(Ln = Ld). Ln = ∫ M n (Φ )dΦ = Ld = ∫ M ph (Φ )dΦ
0
0
Xác định góc nghiêng động bằng tính toán thỏa mãn phương
trình trên hầu như không xác định được. Góc nghiêng này có
thể tìm được nhờ đồ thị mô men hồi phục và mô men nghiêng.
Sau khi tàu đạt đến góc Φd, cả động năng biến thành thế năng,
tàu bắt đầu trở về trạng thái ban đầu. Tích tụ thế năng lại biến
thành động năng.
Tại góc nghiêng tĩnh mô men nghiêng bằng mô men hồi phục.
Mô men tác động động làm tàu nghiêng góc lớn hơn, tuy cùng
trị số mô men.
Φd ≈ 2 Φt.
Đối với góc nghiêng lớn hơn thì: Φd > 2 Φt.
23/10/2007

68

...
23/10/2007
23/10/2007
1
1
B
B
À
À
I
I
GI
GI
NG MÔN H
NG MÔN H
C
C
LÝ THUY
LÝ THUY
T T
T T
À
À
U
U
D
D
À
À
NH CHO SINH VIÊN NG
NH CHO SINH VIÊN NG
À
À
NH KHÔNG CHUYÊN
NH KHÔNG CHUYÊN
PHN I:
TĨNH HC TÀU THY
Chuyên
ngành
áp
dng: ĐIU KHIN TÀU BIN
Cán
b
ging
dy:
KS. Đỗ
Hùng
Chiến
Thigianthchin: T
15/12/2006 đến
07/05/2007.
Thành
ph
H
Chí
Minh
tháng
9 năm
2007
Bài giảng: Lý thuyết tàu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng: Lý thuyết tàu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng: Lý thuyết tàu 9 10 417