Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tử vi

Được đăng lên bởi giaoducchinhtri
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

1.

Tử Vi Nhập Môn

2.

Định Cung

3.

Tìm Bản Mệnh

4.

Phân Âm Dương
A. Phân Âm Dương theo hàng Can
B. Phân Âm Dương theo hàng Chi

5.

Định Giờ
A. Định giờ Ngọ ở Ngoại Quốc
B. Định giờ Ngọ ở Việt Nam
I.

Giờ Ngọ theo vệ tinh

II.

Giờ Ngọ theo vùng

III. Giờ Ngọ qua các giai đoạn
C. Định giờ dùng xoáy đầu
D. Kinh nghiệm của Cụ Thiên Lương
E. Định giờ theo thứ bậc
F. Định giờ theo tính chất sao

6.

Lập Lá Số
A. Ý Nghĩa 12 Cung Trong Lá Số
B. An Mệnh
C. An Thân

7.

Lập Cục

8.

Thiên Bàn

9.

An Sao
A. Tử Vi Tinh Hệ
B. Thiên Phủ Tinh Hệ
C. Vòng Sao Tràng Sinh
D. Vòng Sao Bác Sĩ
E. Vòng Sao Lộc Tồn
F. Vòng Sao Thái Tuế
G. Tả Phụ, Hữu Bật
H. Long Trì, Phượng Các
I. Văn Khúc, Văn Xương
J. Ân Quang, Thiên Quý
K. Thai Phụ, Phong Cáo
L. Tam Thai, Bát Toạ
M. Đào Hoa
N. Hoa Cái
O. Kiếp Sát
P. Hỏa Tinh, Linh Tinh
Q. Thiên Khôi, Thiên Việt
R. Thiên Quan, Thiên Phúc
S. Lưu Hà
T. Thiên Trù
U. Kình Dương, Đà La

10.

Định Hướng Chiếu
A. Tam Hợp
B. Xung Chiếu
C. Nhị Hợp

Khởi Vận
A. Đại Vận
B. Tiểu Vận

1. TỬ VI NHẬP MÔN
Xin các bạn học viên chú ý, trong đoạn viết về Nhâm là Thận, Quý là Bàng Quang lộn,
xin sửa lại là Nhâm là Bàng Quang, Quý là Thận. Mong rằng dù tôi viết lộn các bạn cũng
không bị sai lầm bởi tôi đã ghi rõ: "Số lẻ là phủ, thí dụ: Giáp là 1 (lẻ); số chẵn là tạng, thí
dụ: Ất là 2 (chẵn)". Đây cũng chính là lý do xưa nay tôi học gì cũng phải hiểu rõ nguyên lý
và nguồn gốc. Bởi sách xưa để lại cũng có thể bị lộn như trường hợp vừa xảy ra.
Đây là điểm các bạn cần lưu ý!
2. ĐỊNH CUNG

Mỗi ô là một cung, gọi là 12 cung Địa Bàn.
Bắt đầu từ cung Tý (1) đi đến Sửu (2), Dần (3), Mão (4), ..., Tuất (11), Hợi là (12) cung
để làm tên của cung mà vị trí không bao giờ thay đổi.
Khoảng trống ở giữa là cung Thiên Bàn, chỗ để ghi năm, tháng, ngày, và giờ sinh.
3. TÌM BẢN MỆNH
Lục Thập Hoa Giáp
Hải Lô Đại Lộ Kiếm đường
Sơn Giản Thành Bạch khí Dương
Tuyền Ốc Tích Tùng Trường lượng
Sa Sơn Bình Bích Kim đương
Phú Thiên Đại Thoa Tang thượng
Đại Sa Thiên Thạch Đại tường
Sáu câu ở trên là Ngũ Hành Nạp Âm của 6 con Giáp: Giáp Tí, Giáp Tuất, Giáp Thân, Giáp
Ngọ, Giáp Thìn, và Giáp Dần. Vì chúng ta biết những hai Địa Chi: Tí Sửu, Dần Mão, Thìn
Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi, có Hành Thiên Can giống nhau thì sẽ có Nạp Âm giống
nhau. Do đó, chỉ cần nhớ 30 chữ ở trên thì có thể tính ra được Nạp Âm của Lục Thập Hoa

Giáp. Các bạn hãy đọc phần dưới đây sẽ hiểu được 30 chữ ở trên.
Giáp Tí Ất Sửu Hải Trung Kim (Hải)
Bính Dần Đinh Mão Lô Trung Hỏa (Lô)
Mậu Thìn Kỷ Tỵ Đại L...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tử vi - Người đăng: giaoducchinhtri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Bài giảng tử vi 9 10 29