Ktl-icon-tai-lieu

bài học vỡ lòng

Được đăng lên bởi tviet-nd
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Where Life Gets Better

BÀI HỌC VỠ LÒNG CHO
NHÀ PHÂN PHỐI MỚI

Hà Nội 7/12/2009
Platinum Trường Thanh

Where Life Gets Better

Where Life Gets Better

1. Tìm hiểu Amway có phải là cơ hội không ?
Trả lời được 4 câu hỏi ?
 Sản

phẩm Amway có thị trường không ?
 Công ty Amway là công ty như thế nào ?
 Chế độ trả thưởng có tốt không ?
 Có thầy dạy thành công không ?

Where Life Gets Better

Công việc Thông Thường
Mất
.5 năm đi học
. Thời gian
. Sức khoẻ
. Vốn
. Hạnh Phúc
… tự mình
liệt kê thêm

Được
. Khoản tiền
cuối tháng
. Lương hưu
. Luồng tiền
. Cảm giác
an toàn

Công việc AmWay
Mất
. 15 ngày đi
học
. Thời gian
. 1 ít vốn

Được
. Luồng tiền
. Sức khoẻ
. Sắc đẹp
. Hạnh Phúc
. Du Lịch
. Tôn vinh
……..vv

Được tự do về tài chính

Where Life Gets Better

Dài Hạn

3 – 5 năm lên Kim cương

Trung Hạn

4 – 6 tháng lên 21%

Ngắn Hạn

Tháng đầu tiên đạt 6-9% (bán
hàng và hỗ trợ 4 người)

Where Life Gets Better

Ngắn hạn:
 Bán 200 PV
 Hỗ trợ 4 người bạn, mỗi người bán 100 PV

U
200PV

6%
D4
100PV

D1
100PV
D2
100PV

D3
100PV

Where Life Gets Better

1. Có từ 50- 100 người trong hệ thống
2. Có từ 20 - 30 người tầng 1 theo xác suất cứ 3 người
mình nói chuyện thì có 1 người tham gia do đó mình
phải nói chuyện với 60 -90 người trong vòng 6 tháng
Tức là 180 ngày / 60-90 người = 2 đến 3 ngày ta nói
chuyện với 1 người mới

Where Life Gets Better

Công cụ để làm việc
 Học

và thử ít nhất
10 loại sản phẩm
 Bộ thử sản phẩm

Học và nói về cơ hội
kinh doanh
 Slide cơ hội kinh
doanh (OPP)


Where Life Gets Better

Thu Nhập Tiềm Năng

Trên 10 loại hoa hồng

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lợi nhuận bán lẻ
Hoa hồng thành tích
Hoa hồng Ruby
Hoa hồng lãnh đạo 4%
Hoa hồng lãnh đạo quốc tế 2%
Hoa hồng phát triển hệ thống hàng tháng
Hoa hồng Emerald
Hoa hồng Diamond
Hoa hồng Diamond Plus
Phần thưởng tiền mặt một lần

Where Life Gets Better

Where Life Gets Better

Where Life Gets Better

1. Lợi nhuận bán lẻ = DSBH * 15%
Là khoản tiền chênh lệch giữa giá bán cho NPP và giá
bán cho khách hàng, khoản tiền này NPP nhận ngay khi
bán cho khách hàng

Ví dụ: thực phẩm bổ sung vitamin C
 Giá bán cho NPP (VAT): 257000 VNĐ
 Giá bán cho khách hàng: 297000 VNĐ
 Khoản chênh lệch: 40000 VNĐ (15%)
NPP nhận ngay khi bán cho khách hàng

Where Life Gets Better

1 PV ≈ 11.000 BV
1 BV ≈ 1 Đồng

U
600PV

Y
700PV

D
200PV

U:

990.000 Đồng

Y:

1.155.000 Đồng

D:

330.000 Đồng

Where Life Gets Better

Doanh Số (tr.đồng)
6.600
13.200
28.600
44.000
77.000
110.000

Điểm(PV)
600
1.200
2.4...
Where Life Gets Better
BÀI HỌC VỠ LÒNG CHO
NHÀ PHÂN PHỐI MỚI
Hà Nội 7/12/2009
Platinum Trường Thanh
bài học vỡ lòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài học vỡ lòng - Người đăng: tviet-nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
bài học vỡ lòng 9 10 209