Ktl-icon-tai-lieu

BÀI THUYẾT TRÌNH MẪU MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Được đăng lên bởi the_hien
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN: NGUYÊN LÝ MÁY
  

 BÀI TẬP NGUYÊN LÝ MÁY
 Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thế Hiển.

MSSV: 12138046

GVHD: TS. VƯƠNG THÀNH TIÊN

NỘI DUNG:
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?
NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỀ XUẤT

Phần 1 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?
 Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô
nhiễm bởi các chất hóa học, sinh học... gây ảnh
hưởng đến sức khỏe con người, các cơ thể sống
khác.Company Logo

CÁC DẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

Phần 2: NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.
CON NGƯỜI

CHIẾN TRANH

NGUYÊN NHÂN

DÂN SỐ

KH KỸ THUẬT

Phần 3 :

TÁC HẠI CỦA VIỆC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

c
ứ
S

TÁ

ẠI
H
C

e.
ỏ
kh

Kinh tế.

Phần 3 :

TÁC HẠI CỦA VIỆC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

Phần 3 :

TÁC HẠI CỦA VIỆC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

Phần 3 :

TÁC HẠI CỦA VIỆC Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG.

Phần 4 :

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

BIỆN PHÁP CÁ NHÂN.

BIỆN PHÁP VỚI MỖI QUỐC GIA.

BIỆN PHÁP QUỐC TẾ.

Phần 5:

1

2

ĐỀ XUẤT.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Tăng cường kiểm soát chất độc hại.

3 Ngăn chặn hành vi gây ảnh hưởng tới môi trường.

4

Xây dựng công viên,sử dụng năng lượng sạch.

VIOLET.VN

LIỆU

TRA
N

G

WEB

TÌM

TÀI

Thanks
For
Your
Attention!

...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN: NGUYÊN LÝ MÁY
BÀI TẬP NGUYÊN LÝ MÁY
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Thế Hiển. MSSV: 12138046
GVHD: TS. VƯƠNG THÀNH TIÊN
BÀI THUYẾT TRÌNH MẪU MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI THUYẾT TRÌNH MẪU MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP - Người đăng: the_hien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI THUYẾT TRÌNH MẪU MÔN KỸ NĂNG GIAO TIẾP 9 10 938