Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tuần

Được đăng lên bởi Lê Tiến Dương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGUỒN NHÂN LỰC ÂU LẠC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày gửi báo cáo:………………………

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

Báo cáo mẫu

TUẦN ….. (Từ ngày 10/3/2013 đến ngày 15/3/2014)
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Bộ phận công tác: Phòng Đào tạo
TT

Tên công việc
1. Kiểm tra tình hình nề nếp
giảng dạy

2. Ra soát hồ sơ quản lý giảng

Thời gian làm việc
Buổi sáng từ 7-8h
Buổi chiều từ 15-17h
các ngày trong tuần
Ngày 10,11/3

Kết quả làm được
Báo cáo đánh giá thực hiện
nề nếp

Chưa làm được

Hướng giải quyết

Đã kiểm tra được hai khoá

Chưa làm báo cáo kết quả
gửi lãnh đạo phụ trách

Sẽ nộp báo cáo vào sáng
thứ 4 ngày 19/3

Ngày 15/3

Hoàn thành 4 môn đã giáo
cho giáo viên 2 môn

2 môn giao cho giáo viên

Giao vào sáng thứ 3
(18/3)

dạy học tập tháng 3

3. Cắt phách, giáo bài thi kết

thúc học phần cho giáo viên

4.
5.
6.
7.

8.
9.
Người báo cáo
Ghi chú: Nội dung ghi cụ thể, chi tiêt

...
CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
NGUỒN NHÂN LỰC ÂU LẠC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ngày gửi báo cáo:………………………
BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
TUẦN ….. (Từ ngày 10/3/2013 đến ngày 15/3/2014)
Họ và tên: Nguyễn Văn A
Bộ phận công tác: Phòng Đào tạo
TT Tên công việc Thời gian làm việc Kết quả làm được Chưa làm được Hướng giải quyết
1.
Kiểm tra tình hình nề nếp
giảng dạy
Buổi sáng từ 7-8h
Buổi chiều từ 15-17h
các ngày trong tuần
Báo cáo đánh giá thực hiện
nề nếp
2.
Ra soát hồ sơ quản lý giảng
dạy học tập tháng 3
Ngày 10,11/3 Đã kiểm tra được hai khoá Chưa làm báo cáo kết quả
gửi lãnh đạo phụ trách
Sẽ nộp báo cáo vào sáng
thứ 4 ngày 19/3
3.
Cắt phách, giáo bài thi kết
thúc học phần cho giáo viên
Ngày 15/3 Hoàn thành 4 môn đã giáo
cho giáo viên 2 môn
2 môn giao cho giáo viên Giao vào sáng thứ 3
(18/3)
4.
5.
6.
7.
Báo cáo mẫu
Báo cáo tuần - Trang 2
Báo cáo tuần - Người đăng: Lê Tiến Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Báo cáo tuần 9 10 909