Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo về six sigma

Được đăng lên bởi Hai Nguyen Van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1413 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


Giáo viên hướng dẫn : cô Nguyễn Thị Bích
Sinh viên thực hiện :
Đỗ Tuấn Anh - 0212013
Phạm Thị Mi Mi - 0212174

TP HCM, 3-2005

Lời cám ơn
Chúng em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Bích, người đã tận tình giúp
đỡ và hướng dẫn chúng em thực hiện bài báo cáo này.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2005
Nhóm thực hiện báo cáo
Đỗ Tuấn Anh – Phạm Thi Mi Mi

Lời giới thiệu
Six Sigma là một phương pháp giúp những công ty có thể giảm thiểu những sai
sót trong quá trình sản xuất của mình. Được áp dụng đầu tiên tại hãng Motorola và sau
đó được phổ biến rộng rãi trong các công ty khác, Six Sigma đã chứng tỏ được giá trị
của mình trong suốt những năm 1990. Bài báo cáo này được thực hiện nhằm giới thiệu
về phương pháp này.
Bài báo cáo gồm 5 chương. Chương 1 cho ta một cái nhìn tổng quát về Six
Sigma. Qua chương này ta sẽ có khái niệm Six Sigma là gì, tại sao gọi phương pháp
này là Six Sigma, những thành công mà Six Sigma đã đem lại cho các công ty áp dụng
Six Sigma,…
Chương 2 nói về DMAIC. Một phương pháp Six Sigma nhằm cải thiện hiệu
quả làm việc của một qui trình có sẵn. Trong chương này ta sẽ nghiên cứu 5 giai đoạn
cần thiết để cải tiến một qui trình đó là Định nghĩa (Define), Đo lường (Measure),
Phân tích (Analyze), Cải tiến (Improve) và Kiểm soát (Control). Ngoài ra chương này
còn giới thiệu một số công cụ hữu ích hỗ trợ các giai đoạn trên.
Trong chương 3 ta sẽ nghiên cứu một nhánh khác của phương pháp Six Sigma
là DFSS (Design For Six Sigma). Đó là những phương pháp Six Sigma dùng để thiết
kế hoặc thiết kế lại từ đầu một qui trình sản xuất. Chương này sẽ giới thiệu một số các
phương pháp đó như DMADV, IDOV, DCCDI,…Cuối chương sẽ là phần so sánh 2
nhánh trên của Six Sigma.
Chương 4 cho chúng ta thấy việc ứng dụng phương pháp Six Sigma này vào
trong ngành Công nghệ phầm mềm như thế nào. Cuối cùng, chương 5 sẽ giới thiệu
một phương pháp Six Sigma mới, phương pháp này được xây dựng từ Six Sigma và
được bổ sung thêm nhằm thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt của
ngày nay.
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn bài báo cáo của chúng em còn nhiều sai
sót, kính mong cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài báo cáo hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cám ơn.

Mục lục
Lời cám ơn........................................................................................................................2
Lời giới thiệu...................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Giáo viên hướng dẫn : cô Nguyễn Thị Bích
Sinh viên thực hiện :
Đỗ Tuấn Anh - 0212013
Phạm Thị Mi Mi - 0212174
TP HCM, 3-2005
Báo cáo về six sigma - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo về six sigma - Người đăng: Hai Nguyen Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Báo cáo về six sigma 9 10 119