Ktl-icon-tai-lieu

bí kíp đọc hiểu nhanh

Được đăng lên bởi Rose Heart
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC

Bí kíp đọc hiểu nhanh (Phần 1)
Thời gian là một trong những yếu tố đóng vai trò quyết định trong các kỳ thi, đặc biệt là với các
bài thi trắc nghiệm. Một số kinh nghiệm sau đây sẽ giúp bạn tìm ra lời giải đáp trong một vài tích
tắc trong bài thi đọc hiểu môn tiếng Anh.
(I) Bài giảng:
Nếu đề thi yêu cầu bạn chọn một đáp án thể hiện ý chính của cả đoạn, hãy nhớ:


Thông thường, câu chủ đạo (hay còn gọi là câu chốt) hay nằm ở vị trí đầu đoạn hoặc cuối đoạn.
Hãy đọc thật kỹ các câu ở vị trí này và bạn có thể nắm được các ý quan trọng nhất trong đoạn.
Hãy đọc các đoạn văn dưới đây và xem câu hỏi ở dưới:

Đoạn văn 1:
Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be because of something as
simple as the fact that he or she is physically similar to someone who treated you well or badly. Your
feelings about a stranger could be influenced by a smell in the air that brings to mind a place where you
were happy as a child. Since even a single word can bring back a memory such as that, you may never
realize it is happening.
What does the paragraph discuss?
A. Meanings of signals one implies towards a stranger.
B. Factors that may influence one’s feelings about a stranger.
C. How people usually behave to a stranger.
D. Factors that cause people to act differently.
Rõ ràng, ta thấy rằng câu đầu tiên của đoạn đã bao hàm ý của cả đoạn văn “Người lạ thường gợi nhớ nơi
bạn về một cuộc gặp gỡ với một người khác trước đó”. Tất cả các câu sau đều là minh chứng cho câu
chốt này. Từ đó, bạn có thể thấy rằng câu đó có ý nghĩa thích hợp nhất với đáp án B “Những nhân tố có
thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn về một người lạ”.
Đoạn văn 2:
The average home library has a number of old favourite books, many unread books, and a few very
useful books. The most useful one of all - besides the dictionary – is likely to be a world almanac. A good

 - Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC
almanac includes a wealth of information – biographical, historical, and geographical. Records of all sorts
– the highest, the lowest, the longest and the biggest – are all included in the almanac.
The main idea of the paragraph is that _____.
A. Everyone should have a home library.
B. The almanac is an unread book.
C. The dictionary is not the most useful book.
D. An almanac includes important information.
Tất cả các yếu tố như home library, useful book...
www.TaiLieuLuyenThi.com - Trang chia s tài liu luyn thi Đại hc, IELTS, TOEFL, TOEIC
Bí kíp đọc hiu nhanh (Phn 1)
Thi gian là mt trong nhng yếu t đóng vai trò quyết định trong các k thi, đặc bit là vi các
bài thi trc nghim. Mt s kinh nghiệm sau đây sẽ giúp bn tìm ra li giải đáp trong một vài tích
tắc trong bài thi đọc hiu môn tiếng Anh.
(I) Bài giảng:
Nếu đề thi yêu cầu bạn chọn một đáp án thể hiện ý chính của cả đoạn, hãy nhớ:
Thông thường, câu chủ đạo (hay n gọi câu chốt) hay nằm vị trí đầu đoạn hoặc cuối đoạn.
Hãy đọc thật kcác câu vị trí này bạn thể nắm được các ý quan trọng nhất trong đoạn.
Hãy đọc các đoạn văn dưới đây và xem câu hỏi ở dưới:
Đoạn văn 1:
Also, a stranger may remind you of a meeting with someone. This may be because of something as
simple as the fact that he or she is physically similar to someone who treated you well or badly. Your
feelings about a stranger could be influenced by a smell in the air that brings to mind a place where you
were happy as a child. Since even a single word can bring back a memory such as that, you may never
realize it is happening.
What does the paragraph discuss?
A. Meanings of signals one implies towards a stranger.
B. Factors that may influence one’s feelings about a stranger.
C. How people usually behave to a stranger.
D. Factors that cause people to act differently.
Rõ ràng, ta thấy rằng câu đầu tiên của đoạn đã bao hàm ý của cả đoạn văn “Người lạ thường gợi nhớ nơi
bạn vmột cuộc gặp gỡ với một người khác trước đó”. Tất cả các câu sau đều minh chứng cho câu
chốt này. Từ đó, bạn có thể thấy rằng câu đó ý nghĩa thích hợp nhất với đáp án B Những nhân tố
thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn về một người lạ”.
Đoạn văn 2:
The average home library has a number of old favourite books, many unread books, and a few very
useful books. The most useful one of all - besides the dictionary is likely to be a world almanac. A good
bí kíp đọc hiểu nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bí kíp đọc hiểu nhanh - Người đăng: Rose Heart
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bí kíp đọc hiểu nhanh 9 10 566