Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết Tư duy triệu phú

Được đăng lên bởi Thảo Mốc
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 2505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí Quyết Tư Duy Triệu Phú
Secrets of the Millionaire Mind

LỜI GIỚI THIỆU
Viết một cuốn sách thường là công việc của cá nhân, nhưng thực ra là nếu bạn muốn
nó được hàng ngàn hay hàng triệu người đọc, công việc đó cần nỗ lực của cả một đội
ngũ. Tôi muốn trước tiên cảm ơn vợ tôi, Rochelle, con gái tôi, Madison, và con trai
tôi, Jesse. Cảm ơn vì đã dành cho tôi môi trường để làm những công việc tôi sinh ra
để làm. Tôi cũng muốn được cảm ơn cha mẹ tôi, Sam và Sara, cũng như chị tôi, Mary,
và anh rể tôi, Harvey, vì tình yêu và sự ủng hộ không bao giờ hết. Tiếp theo, tôi rất
cảm ơn Gail Balsillie, Michelle Burr, Shelley Wenus, Robert và Roxanne Riopel,
Donna Fox, A.Cage, Lorry Kouwenberg, Kris Ebbesen, và toàn thể nhân viên của
Peak Potentials Trainning vì cố gắng và sự tận tụy trong công việc tạo ra những đóng
góp tích cực cho cuộc sống con người cũng như trong việc làm cho Peak Potentials
trở thành công ty đào tạo nhân lực phát triển nhanh nhất thế giới.
Cảm ơn đại lý xuất bản tài giỏi của tôi, Bonnie Solow, vì sự trợ giúp và động viên liên
tục, và vì đã hướng dẫn tôi mọi ngóc ngách trong ngoài của nghề làm sách. Cảm ơn
sâu sắc nữa là dành cho nhóm làm việc tại Harper Business: người xuất bản Steve
Hanselman, người đã có một tầm nhìn cho dự án này và đã bỏ ra rất nhiều thời gian
và công sức vào đó; cho người biên tập tuyệt vời của tôi, Herb Schaffner; cho giám
đốc tiếp thị keith Pfeffer; và cho giám đốc quan hệ công chúng Larry Hughes. Một sự
cảm ơn đặc biệt dành cho các bạn tôi, Jack Canfield, Robert G.Allen, and Mark Victor
Hansen vì tình bạn và sự ủng hộ không ngừng tù đầu.
Cuối cùng, tôi cảm ơn chân thành và sâu sắc tất cả học viên đã tham gia các buổi đào
tạo của Peak Potentials, nhân viên hỗ trợ và các đối tác trong các sự kiện chung.
Không có các bạn, sẽ không có các buổi đào tạo làm thay đổi cuộc sống.
T.Harv Eker

Tuduytrieuphu.vn – Biến tư duy thành hành động!

LỜI NGƯỜI DỊCH:
Có một sự thôi thúc nội tâm buộc tôi phải dịch lại cuốn sách này. Cho bản thân tôi,
cho gia đình, cho bạn bè và các đối tác của tôi, vì mọi người đều rất quan trọng (tất
nhiên ở các mức độ khác nhau) đối với hạnh phúc và thành công của tôi.
Tôi đã cố gắng dịch không bỏ sót, không thêm thắt, không cố dịch ―hay hơn‖, mà chỉ
cố gắng dịch đúng, dịch đủ, dịch sát với nội dung và tinh thần nguyên bản của T.Harv
Eker nhất mà tôi có thể, nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi còn rất nhiều sai sót.
Vì vậy, nếu ai nhận được bản dịch này mà không thích, cho tôi xin lỗi vì tôi không có
ý gì...
Tuduytrieuphu.vn Biến tư duy thành hành động!
Bí Quyết Tư Duy Triệu Phú
Secrets of the Millionaire Mind
LỜI GIỚI THIỆU
Viết một cuốn sách thường là công việc của cá nhân, nhưng thực ra là nếu bạn muốn
nó được hàng ngàn hay hàng triu người đọc, công việc đó cần nỗ lực của cả một đội
ngũ. Tôi muốn trước tiên cảm ơn vợ tôi, Rochelle, coni tôi, Madison, và con trai
i, Jesse. Cảm ơn vì đã dành cho tôi môi trường để làm những công việc tôi sinh ra
để làm. Tôi cũng muốn được cảm ơn cha mi, Sam Sara, cũng như chịi, Mary,
anh rể tôi, Harvey, tình yêu và sự ủng h không bao gi hết. Tiếp theo, tôi rất
cảm ơn Gail Balsillie, Michelle Burr, Shelley Wenus, Robert và Roxanne Riopel,
Donna Fox, A.Cage, Lorry Kouwenberg, Kris Ebbesen, và toàn thể nhân viên của
Peak Potentials Trainning vì cố gắng và sự tận tụy trong công việc tạo ra những đóng
góp tích cực cho cuộc sống con người cũng như trong việc làm cho Peak Potentials
trở thành công ty đào tạo nhân lực phát triển nhanh nhất thế giới.
Cảm ơn đại xuất bản tài giỏi của tôi, Bonnie Solow, vì sự trợ giúp và động viên liên
tục, đã hướng dẫn tôi mi ngóc ngách trong ngoài của nghề làm sách. Cảm ơn
sâu sắc nữa lành cho nhóm làm việc tại Harper Business: người xuất bản Steve
Hanselman, người đã có một tầm nhìn cho dự án này và đã b ra rất nhiều thời gian
ng sức vào đó; cho người biên tập tuyệt vời của tôi, Herb Schaffner; cho giám
đốc tiếp thị keith Pfeffer; và cho giám đốc quan hcông chúng Larry Hughes. Một sự
cảm ơn đặc biệt dành cho các bạn tôi, Jack Canfield, Robert G.Allen, and Mark Victor
Hansen vì tình bạn và sự ủng hkhông ngừng tù đầu.
Cuốing, tôi cảm ơn chân thành và sâu sắc tt cả học viên đã tham gia các buổi đào
to của Peak Potentials, nhân viên hỗ trợ và các đối tác trong các sự kiện chung.
Không có các bạn, sẽ không có các buổi đào tạo làm thay đổi cuộc sống.
T.Harv Eker
Bí quyết Tư duy triệu phú - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết Tư duy triệu phú - Người đăng: Thảo Mốc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Bí quyết Tư duy triệu phú 9 10 136