Ktl-icon-tai-lieu

Bộ câu hỏi phỏng vấn hay Anh - Việt

Được đăng lên bởi Moom' Hg
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 5396 lần   |   Lượt tải: 58 lần
BỘ CÂU HỎI 
PHÓNG VẤN HAY
PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG - ENGLISH SKILLS

Anh/Chị hãy dùng tiếng Anh để viết ra phần trả lời cho các câu hỏi bên dưới. Các câu trả lời
sẽ được viết ra trên một tờ giấy riêng, và số của câu trả lời phải tương ứng với số của câu
hỏi.

1. What are your strengths?
(Điểm mạnh của Anh/Chị là gì?)

2. What are your weaknesses?
(Nhược điểm của Anh/Chị là gì?)

3. Why are you interested in this position?
(Tại sao Anh/Chị lại quan tâm đến vị trí này?)

4. What do you believe you qualifies you for this position?
(Điều gì khiến Anh/Chị thấy rằng mình xứng đáng cho vị trí này?)

5. What have you learned from your failures?
(Anh/Chị đã học được gì từ những sai lầm trước đây?)

6. Of your previous jobs,
which one did you enjoy the most? What did you like the
most/least? Why? What was your major accomplishment? What was your bigg
est frustration?
(Về các công việc trước đây, Anh/Chị hứng thú với công việc nào nhất? Anh/Chị thích

Điều

hoặc ít thích công việc nào nhất? Tại sao? Các thành tựu chính của Anh/Chị là gì?
gì làm Anh/Chị cảm thấy căng thẳng nhất?)

7. Tell me about special projects or training you have had that would be relevant to this job.
(Hãy cho tôi biết Anh/Chị đã trải qua những dự án hay các buổi đào tạo nào để Anh/Chị
có thể phù hợp với công việc này?)

8. What are some things that you would not like your job to include?
(Điều gì Anh/Chị không thích có trong công việc của mình?)

9. What are your current work plans? Why are you thinking about leaving your present job?
(Kế hoạch nghề nghiệp của Anh/Chị là gi? Tại sao Anh/Chị lại thôi không làm công việc
hiện tại?)

10. Describe an ideal job for you.
(Hãy mô tả một công việc lý tưởng đối với Anh/Chị)

11. What are your career goals? How do you see this job affecting your goals?
(Mục đích nghề nghiệp của Anh/Chị là gì? Bằng cách nào Anh/Chị thấy rằng công việc
này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu của mình?)

12. How do you react to criticism?
(Anh/Chị phản ứng lại với những lời chỉ trích như thế nào?)

13. How would your current (or last) boss describe you?
(Xếp cũ nói về Anh/Chị như thế nào?)

14. Why do you want to work for us?
(Tại sao Anh/Chị lại muốn làm việc cho Larion?)

15. Why should we hire you over the other finalists?
ứng

(Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao chúng tôi lại chọn Anh/Chị trong những
viên khác?)

16. What is your most important contribution to your last (or current) employer?
(Anh/Chị đã đóng góp được điều gì cho công ty cũ?)

17. What strengths did you bring to you...
B CÂU H I
PHÓNG V N HAY
PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG - ENGLISH SKILLS
Anh/Ch hãy dùng ti ng Anh đ vi t ra ph n tr l i cho các câu h i bên d i. Các câu tr l i ế ế ướ
s đ c vi t ra trên m t t gi y riêng, và s c a câu tr l i ph i t ng ng v i s c a câu ượ ế ươ
h i.
1. What are your strengths?
(Đi m m nh c a Anh/Ch là gì?)
2. What are your weaknesses?
(Nh c đi m c a Anh/Ch là gì?)ượ
3. Why are you interested in this position?
(T i sao Anh/Ch l i quan tâm đ n v trí này?) ế
4. What do you believe you qualifies you for this position?
(Đi u gì khi n Anh/Ch th y r ng mình x ng đáng cho v trí này?) ế
5. What have you learned from your failures?
(Anh/Ch đã h c đ c gì t nh ng sai l m tr c đây?) ượ ướ
6. Of your previous jobs,
which one did you enjoy the most? What did you like the
most/least? Why? What was your major accomplishment? What was your bigg
est frustration?
(V các công vi c tr c đây, Anh/Chướ h ng thú v i công vi c nào nh t? Anh/Ch thích
Bộ câu hỏi phỏng vấn hay Anh - Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ câu hỏi phỏng vấn hay Anh - Việt - Người đăng: Moom' Hg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bộ câu hỏi phỏng vấn hay Anh - Việt 9 10 515