Ktl-icon-tai-lieu

Các bước lập kế hoạch chiến lược

Được đăng lên bởi Hòa Lê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các bước lập kế hoạch chiến lược

Bước 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức
Sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức được xác định thông qua việc trả lời câu hỏi "chúng
ta là ai?", "Mục tiêu định hướng cho chúng ta là gì?" Những mục tiêu chung này tạo ra
những phương hướng rộng lớn cho ra quyết định và nó không thay đổi trong nhiều
năm.
Bước 2: Phân tích những đe dọa và cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu.
Chúng ta phải phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh, đánh giá các cơ
hội và đe dọa có thể có trong tương lai. Nhờ xem xét một cách toàn diện rõ ràng, chúng
ta có thể biết được ta đang đứng ở đâu trên cơ sở điểm mạnh và điểm yếu gì, hiểu rõ
tại sao chúng ta phải quyết những điều không chắc chắn, và biết được chúng ta hi vọng
thu được những gì.
Bước 3: Xác định các tiền đề cho kế hoạch.
Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược.

Sau khi phân tích, đánh giá doanh nghiệp một cách toàn diện, những người tham gia
hoạch định cần vạch ra các chiến lược dự thảo để lựa chọn một chiến lược thích hợp
nhất đối với tổ chức.
Có thể có các dạng chiến lược sản xuất - kinh doanh sau:
-Chiến lược thâm nhập thị trường: Tìm kiếm cơ hội phát triển trong các thị trường
mà doanh nghiệp đang hoạt động với những hàng hóa hoặc dịch vụ hiện có. Một
doanh nghiệp có thể gia tăng thị phần bằng các biện pháp Marketing như giảm giá,
quảng cáo bán hàng có thưởng, có quà tặng... Từ đó doanh nghiệp có thể biến
khách hàng tiềm năng thành khách hàng hiện tại của mình.
-Chiến lược mở rộng thị trường: Tìm kiếm những thị trường mới cho sản phẩm
hiện có.
-Chiến lược phát triển sản phẩm: Phát triển những sản phẩm mới, cải tiến những
sản phẩm hiện có về tính năng, tác dụng, cải tiến bao bì, cải tiến nhãn hiệu, nâng
cao chất lượng sản phẩm...
-Chiến lược đa dạng hóa trong kinh doanh: Doanh nghiệp có thể mở ra các lĩnh
vực sản xuất - kinh doanh mới, vừa sản xuất ra sản phẩm, vừa mở ra nhiều dịch vụ
mới để hấp dẫn khách hàng, bỏ vốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác
nhau.
-Chiến lược tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ: Chiến lược tạo ra sự khác biệt
về sản phẩm hoặc dịch vụ là một chiến lược có sức cạnh tranh rất lớn.Các doanh
nghiệp cần tạo ra những hàng hóa - dịch vụ mà các đối thủ không có. Ví dụ các
hiệu ăn có các món ăn đặc biệt, có cách phục vụ đặc biệt, sản phẩm có chất lượng
đặc biệt, kiểu dán đặc biệt có màu sắc riêng mà không đối thủ nào có.
-Chiến lược dẫn đầu về giá thấp: Muốn có hàng hóa - dịch vụ giá thấp, các doanh
nghiệp phải tổ chức sản xuất với số lượng lớn...
Các bước lp kế hoch chiến lược
Bước 1: Xác định sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức
Sứ mệnh mục tiêu của tchức được xác định thông qua việc trả lời câu hỏi "chúng
ta ai?", "Mục tiêu định hướng cho chúng ta là gì?" Những mục tiêu chung này tạo ra
những phương hướng rộng lớn cho ra quyết định không thay đổi trong nhiều
năm.
Bước 2: Phân tích những đe dọa và cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu.
Chúng ta phải phân tích được các yếu tố của môi trường kinh doanh, đánh giá các
hội và đe dọa có thể có trong tương lai. Nhờ xem xét một cách toàn diện rõ ràng, chúng
ta thể biết được ta đang đứng đâu trên sở điểm mạnh điểm yếu gì, hiểu
tại sao chúng ta phi quyết những điều không chắc chắn, và biết được chúng ta hi vọng
thu được những gì.
Bước 3: Xác định các tiền đề cho kế hoạch.
Bước 4: Xây dựng các phương án chiến lược.
Các bước lập kế hoạch chiến lược - Trang 2
Các bước lập kế hoạch chiến lược - Người đăng: Hòa Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Các bước lập kế hoạch chiến lược 9 10 809