Ktl-icon-tai-lieu

Các đặc trưng tâm lý trong tập thể

Được đăng lên bởi hehehihi4496
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI THUYẾT TRÌNH

QTDN18A

NHÓM C2

Chủđềtìmhiểu:
“Đặcđiểmtâmlý
tậpthể”

?

Thếnàolàtâmlýtậpthể?

?

Nhữnghiệntượngtâmlýnàophổ
biếntrongtậpthể?
Mốiquanhệqualạigiữacác
thànhviêntrongtậpthể

Sựhoàhợp

Nhântốảnhhưởng
đếnhiệuquảquảntrị

Mốiquanhệqualạigiữacác
thànhviêntrongtậpthể

Quanhệchínhthức

Mốiquanhệqualạigiữacác
thànhviêntrongtậpthể


Quanhệkhôngchínhthức



Bầukhôngkhíxãhộitrongtậpthể

Dưluậnxãhộitrongtậpthể

Dưluậnchínhthức

Dưluậnxãhộitrongtậpthể

Dưluận
khôngchínhthức

Xungđộtchứcnăng

Xungđộttrongtậpthể

Xungđộttrongtậpthể

Xungđộtphichứcnăng

Sựlâylantâmlýtrongtậpthể

Sựlâylantâmlýtrongtậpthể

Hiệntượngáplựcnhóm

Truyềnthốngtrongtậpthể

Bàithuyếttrình
đếnđâylàkếtthúc

Chânthànhcảmơncô
vàcácbạnđãlắngnghe!

...
QTDN18A
NHÓM C2
BÀI THUYẾT TRÌNH
Các đặc trưng tâm lý trong tập thể - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các đặc trưng tâm lý trong tập thể - Người đăng: hehehihi4496
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Các đặc trưng tâm lý trong tập thể 9 10 946