Ktl-icon-tai-lieu

Các kỹ năng cần thiết trong học tập, làm việc theo nhóm

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 3009 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP, LÀM VIỆC THEO NHÓM
"Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng…
chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh
mẽ lên được"
HERBERT SPENCER

PHẦN 1: CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP, LÀM VIỆC NHÓM
CỘNG TÁC TRONG HỌC TẬP
Cộng tác trong học tập là một quá trình làm việc theo nhóm, mỗi thành viên đóng góp và giúp đỡ nhau
để cùng đạt được một mục đích chung. Lớp học chính là một môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ
năng làm việc theo nhóm mà sẽ rất cần cho bạn trong cuộc sống sau này.
Cộng tác trong học tập là hoạt động tương tác, là một thành viên của nhóm, bạn sẽ có trách nhiệm:
•

Phát triển và cùng chia sẻ một mục đích chung

•

Đóng góp ý kiến vào việc giải quyết vấn đề, đặt ra các câu hỏi hay tìm giải pháp

•

Tham gia, nỗ lực làm việc để hiểu quan điểm của các thành viên khác, cũng như ý kiến của họ.
Mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu người khác phải trình bày ý kiến, phát biểu và đóng góp.

•

Có trách nhiệm với các thành viên khác và họ cũng có trách nhiệm đối với bạn

•

Quyền lợi và nghĩa vụ gắn liến chặt chẽ với mọi người và ngược lại

Điều gì tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả?
•

Các hoạt động của nhóm nên bắt đầu cho các thành viên làm quen, và hiểu rõ cách thức làm
việc của cả nhóm. Người hướng dẫn cũng có thể bắt đầu bằng việc đưa ra các gợi ý cho thảo
luận mà không cần phải áp đặt câu trả lời cho cả đội, đặc biệt với những đội gặp khó khăn khi
làm việc cùng nhau.

•

Nhóm gồm 3 đến 5 người. nếu nhóm có đông người hơn thì sẽ khó quản lý và giao công việc

•

Các nhóm dưới chỉ định của giáo viên thì sẽ hiệu quả hơn nhóm tự chỉ định lẫn nhau

•

Các thành viên có sự đa dạng trong kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm
o

Mỗi thành viên sẽ có khả năng đóng góp riêng cho toàn đội

o

Các thành viên không chỉ chịu trách nhiệm đóng góp trong sở trường của mình mà còn
có thể giúp các thành viên khác tìm hiểu thêm về lĩnh vực đó.

o

Thành viên nào gặp khó khăn hoặc còn chưa thoải mái khi làm việc trong nhóm nên
được các thành viên khác động viên, giúp đỡ.

o

Sự đa dạng trong kiến thức và kinh nghiệm sẽ có tác động tích cực đến việc học. tăng
thêm các phương thức giải quyết vấn đề tăng thêm chi tiết để cân nhắc

•

Đóng góp của mỗi người cho công việc phải được thống nhất.
o

Các nhận xét nội bộ nên được giữ kín, và đó là cách khác tốt để đánh giá ai đang đóng
góp hoặc không đóng góp.

o

Nhóm có quyền “sa thải” các cá nhân không tích cực đóng góp nếu sau khi mọ...
CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP, LÀM VIỆC THEO NHÓM
"Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng…
chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh
mẽ lên được"
HERBERT SPENCER
PHẦN 1: CÁC KỸ NĂNG CẦN THIẾT TRONG HỌC TẬP, LÀM VIỆC NHÓM
CỘNG TÁC TRONG HỌC TẬP
Cộng tác trong học tập là một quá trình làm việc theo nhóm, mỗi thành viên đóng góp và giúp đỡ nhau
để cùng đạt được một mục đích chung. Lớp học chính một môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ
năng làm việc theo nhóm mà sẽ rất cần cho bạn trong cuộc sống sau này.
Cộng tác trong học tập là hoạt động tương tác, là một thành viên của nhóm, bạn sẽ có trách nhiệm:
Phát triển và cùng chia sẻ một mục đích chung
Đóng góp ý kiến vào việc giải quyết vấn đề, đặt ra các câu hỏi hay tìm giải pháp
Tham gia, nỗ lực làm việc để hiểu quan điểm của các thành viên khác, cũng như ý kiến của họ.
Mỗi thành viên đều có quyền yêu cầu người khác phải trình bày ý kiến, phát biểu và đóng góp.
Có trách nhiệm với các thành viên khác và họ cũng có trách nhiệm đối với bạn
Quyền lợi và nghĩa vụ gắn liến chặt chẽ với mọi người và ngược lại
Điều gì tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả?
Các hoạt động của nhóm nên bắt đầu cho các thành viên làm quen, hiểu cách thức làm
việc của cả nhóm. Người hướng dẫn cũng thể bắt đầu bằng việc đưa ra các gợi ý cho thảo
luận không cần phải áp đặt câu trả lời cho cả đội, đặc biệt với những đội gặp khó khăn khi
làm việc cùng nhau.
Nhóm gồm 3 đến 5 người. nếu nhóm có đông người hơn thì sẽ khó quản lý và giao công việc
Các nhóm dưới chỉ định của giáo viên thì sẽ hiệu quả hơn nhóm tự chỉ định lẫn nhau
Các thành viên có sự đa dạng trong kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm
o
Mỗi thành viên sẽ có khả năng đóng góp riêng cho toàn đội
o
Các thành viên không chỉ chịu trách nhiệm đóng góp trong sở trường của mình còn
có thể giúp các thành viên khác tìm hiểu thêm về lĩnh vực đó.
o
Thành viên nào gặp khó khăn hoặc còn chưa thoải mái khi làm việc trong nhóm nên
được các thành viên khác động viên, giúp đỡ.
o
Sự đa dạng trong kiến thức kinh nghiệm sẽ tác động tích cực đến việc học. tăng
thêm các phương thức giải quyết vấn đề tăng thêm chi tiết để cân nhắc
Các kỹ năng cần thiết trong học tập, làm việc theo nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các kỹ năng cần thiết trong học tập, làm việc theo nhóm - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các kỹ năng cần thiết trong học tập, làm việc theo nhóm 9 10 887