Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên tắc tiết kiệm tiền

Được đăng lên bởi 1354040208thu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các nguyên tắc tiết kiệm tiền
Để trở nên giàu có, việc đầu tiên và cũng rất quan trọng bạn cần làm là tiết kiệm tiền. Hãy đề ra
cho mình những nguyên tắc nhất định và kiên trì thực hiện chúng.
Bất kể bạn kiếm được nhiều đến đâu, bạn vẫn phải đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của sự giàu có:
thu nhập của bạn luôn luôn lớn hơn các khoản chi tiêu.
Cách duy nhất giúp bạn đạt được điều này là tăng nguồn thu và giảm nguồn chi. Vì vậy, nếu
ngay bây giờ bạn chưa thể tiết kiệm được tiền từ khoản thu hậu hĩnh, bạn không có sự lựa chọn
nào khác là hạn chế chi tiêu.
Câu hỏi rõ ràng nhất bạn phải đặt ra cho mình khi quyết định chi tiêu là: "Tôi có thực sự cần thứ
này ngay bây giờ không?" Thực ra không có quá nhiều thứ đặc biệt cần thiết cho sự tồn tại của
chúng ta. Tuy nhiên, mọi người lại luôn tìm ra lý do hợp lý để thỏa mãn việc sắm sửa một món
đồ không cần thiết. Hãy từ bỏ thói quen này. Xác định một cách chính xác và kiên quyết những
gì bạn cần và không cần.
Việc tiếp theo bạn phải làm là sáng tạo và kiên trì với các nguyên tắc chi tiêu từ ngân quỹ của
mình. Bạn có thể phân loại khoản chi nhất định cho những việc không thực sự cần thiết và kiên
quyết không vượt quá số tiền đó.
Những khoản còn dư sẽ được đóng góp toàn bộ cho quỹ tiết kiệm của bạn. Bạn sẽ phải ngạc
nhiên khi kiểm tra lại tài sản của mình nếu thực hiện đúng nguyên tắc trên.
Một trong những nguyên tắc hiệu quả khác là bạn hãy trích 10% của bất kỳ khoản thu nhập nào
và dành riêng cho tiết kiệm. Có 2 sự gợi ý cho bạn: gửi tiết kiệm ngân hàng hay dùng số tiền đó
như một khoản đầu tư. Vấn đề là ở chỗ số tiền 10% thu nhập ấy phải được cất giữ ở nơi bạn rất
khó lấy ra. Điều này sẽ ngăn cản bạn tiêu pha lãng phí khi không thực sự cần thiết.
Khi tài khoản tiết kiệm của bạn đạt đến một lượng nhất định, bạn có thể sử dụng số tiền đó cho
các khoản đầu tư sinh lời thay vì để nó nằm im trong ngân hàng - nơi chỉ có thể trả cho bạn mức
lãi suất vừa phải.
Như vậy, có thể tóm tắt quá trình tiết kiệm tiền bạc và tích lũy sự giàu có như sau:
1. Trích 10% thu nhập của bạn.
2. Gửi số tiền 10% đó vào tài khoản tiết kiệm hay một quỹ nào đó tương tự.

3. Khi tích lũy tới một mức nhất định, sử dụng tiền tiết kiệm đầu tư sinh lời.
4. Lặp lại quá trình trên.
Nếu bạn có thể thực hiện tốt các nguyên tắc trên, bạn có thể đảm bảo an toàn tài chính cho mình
và tiến gần hơn nữa tới các mục tiêu làm giàu trong tương lai.

...
Các nguyên tắc tiết kiệm tiền
Để trở nên giàu có, việc đầu tiên và cũng rất quan trọng bạn cần làm là tiết kiệm tiền. Hãy đề ra
cho mình những nguyên tắc nhất định và kiên trì thực hiện chúng.
Bất kể bạn kiếm được nhiều đến đâu, bạn vẫn phải đảm bảo nguyên tắc cốt lõi của sự giàu có:
thu nhập của bạn luôn luôn lớn hơn các khoản chi tiêu.
Cách duy nhất giúp bạn đạt được điều này là tăng nguồn thu và giảm nguồn chi. Vì vậy, nếu
ngay bây giờ bạn chưa thể tiết kiệm được tiền từ khoản thu hậu hĩnh, bạn không có sự lựa chọn
nào khác là hạn chế chi tiêu.
Câu hỏi rõ ràng nhất bạn phải đặt ra cho mình khi quyết định chi tiêu là: "Tôi có thực sự cần thứ
này ngay bây giờ không?" Thực ra không có quá nhiều thứ đặc biệt cần thiết cho sự tồn tại của
chúng ta. Tuy nhiên, mọi người lại luôn tìm ra lý do hợp lý để thỏa mãn việc sắm sửa một món
đồ không cần thiết. Hãy từ bỏ thói quen này. Xác định một cách chính xác và kiên quyết những
gì bạn cần và không cần.
Việc tiếp theo bạn phải làm là sáng tạo và kiên trì với các nguyên tắc chi tiêu từ ngân quỹ của
mình. Bạn có thể phân loại khoản chi nhất định cho những việc không thực sự cần thiết và kiên
quyết không vượt quá số tiền đó.
Những khoản còn dư sẽ được đóng góp toàn bộ cho quỹ tiết kiệm của bạn. Bạn sẽ phải ngạc
nhiên khi kiểm tra lại tài sản của mình nếu thực hiện đúng nguyên tắc trên.
Một trong những nguyên tắc hiệu quả khác là bạn hãy trích 10% của bất kỳ khoản thu nhập nào
và dành riêng cho tiết kiệm. Có 2 sự gợi ý cho bạn: gửi tiết kiệm ngân hàng hay dùng số tiền đó
như một khoản đầu tư. Vấn đề là ở chỗ số tiền 10% thu nhập ấy phải được cất giữ ở nơi bạn rất
khó lấy ra. Điều này sẽ ngăn cản bạn tiêu pha lãng phí khi không thực sự cần thiết.
Khi tài khoản tiết kiệm của bạn đạt đến một lượng nhất định, bạn có thể sử dụng số tiền đó cho
các khoản đầu tư sinh lời thay vì để nó nằm im trong ngân hàng - nơi chỉ có thể trả cho bạn mức
lãi suất vừa phải.
Như vậy, có thể tóm tắt quá trình tiết kiệm tiền bạc và tích lũy sự giàu có như sau:
1. Trích 10% thu nhập của bạn.
2. Gửi số tiền 10% đó vào tài khoản tiết kiệm hay một quỹ nào đó tương tự.
Các nguyên tắc tiết kiệm tiền - Trang 2
Các nguyên tắc tiết kiệm tiền - Người đăng: 1354040208thu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các nguyên tắc tiết kiệm tiền 9 10 483