Ktl-icon-tai-lieu

Cách thiết lập chiến dịch nâng cao cho googleadword

Được đăng lên bởi bangchongloa
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1319 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến dịch nâng cao
Ngày 11/07/2013
Thùy Linh & Quang Huy

Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền sở
sở hữu
hữu của Google

Nội dung buổi học
1

Xu hướng người dùng trong bối cảnh kỹ thuật số

2

Giới thiệu Chiến dịch Nâng Cao và Mạng tìm kiếm

3

Chiến dịch Nâng Cao cho Mạng hiển thị

4 Chiến dịch nâng cao cho Ứng dụng di dộng
5

Thực hành tốt nhất trước khi nâng cấp

6

Hướng dẫn cách nâng cấp

Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền sở
sở hữu
hữu của Google

Xu hướng người dùng trong
bối cảnh kỹ thuật số phát triển

Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền sở
sở hữu
hữu của Google

Một thế giới kết nối, đa phương tiện
Hành vi người dùng thay đổi

Chúng ta được kết nối liên tục

Hành vi và yêu cầu của chúng ta tương ứng
với hoàn cảnh cụ thể
Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền sở
sở hữu
hữu của Google

Chúng ta tìm kiếm mọi thứ
Hàm lượng calo trong cà phê

Máy ATMs

Dự báo thời tiết

Máy hút bụi mới nhất

Đường tới Nhà Hát Lớn

Giờ mở cửa siêu thị

Du lịch Hạ Long

Giờ chiếu phim

Trung tâm làm đẹp

Bán nệm

Tai nghe điện thoại

Tiệm bánh quận 1

Đánh giá phim

February 2013

Google Confidential
and sở
Proprietary
5
Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền
sở hữu
hữu của Google

Chúng ta tìm kiếm mọi thứ… trong bất cứ lúc nào
Hàm lượng calo trong cà phê
7:26 am

Máy hút bụi mới nhất

Máy ATMs

Dự báo thời tiết

9:06 am

8:12 am

7:10 am

Đường tới Nhà Hát Lớn
11:22 am

Giờ mở cửa siêu thị

Du lịch Hạ Long
9:18 pm

2:35 pm

Trung tâm làm đẹp
12:40 pm

Bán nệm

Giờ chiếu phim

2:30 pm

3:40 pm

Tai nghe điện thoại
2:42 pm

Tiệm bánh quận 1
1:45 pm

Đánh giá phim
4:30 pm

February 2013

Google Confidential
and sở
Proprietary
6
Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền
sở hữu
hữu của Google

Chúng ta tìm kiếm mọi thứ… trên nhiều phương tiện
Hàm lượng calo trong cà phê
7:26 am

Máy hút bụi mới nhất

Máy ATMs

Dự báo thời tiết

9:06 am

8:12 am

7:10 am

Đường tới Nhà Hát Lớn

Pizza
7:30 pm

Du lịch Hạ Long

11:22 am

Giờ mở cửa siêu thị

9:18 pm

2:35 pm

Trung tâm làm đẹp
12:40 pm

Bán nệm

Giờ chiếu phim

2:30 pm

3:40 pm

Tai nghe điện thoại
2:42 pm

Tiệm bánh quận 1
1:45 pm

Đánh giá phim
4:30 pm

February 2013

Google Confidential
and sở
Proprietary
7
Bảo
Bảomật
mật và
vàquyền
quyền
sở hữu
hữu của Google

Chúng ta tìm kiếm mọi thứ… tại bất kỳ đâu
Hàm lượng calo trong cà phê
7:26 am

Máy hút bụi mới nhất

Máy ATMs

Dự báo thời tiết

9:06 am

8:12 am

7:10 am

Đường tới Nhà Hát Lớn

Pizza
7:30 pm

Du lịch Hạ Long

11:22 am

Giờ mở cửa siêu thị

9:18 pm

2:35 pm

Trung tâm làm đẹp
12:40 pm

Bán nệm

...
Bo mt và quyn s hu ca Google
Bo mt và quyn s hu ca Google
Bo mt và quyn s hu ca Google
Chiến dch nâng cao
Ngày 11/07/2013
Thùy Linh & Quang Huy
Cách thiết lập chiến dịch nâng cao cho googleadword - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách thiết lập chiến dịch nâng cao cho googleadword - Người đăng: bangchongloa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Cách thiết lập chiến dịch nâng cao cho googleadword 9 10 695