Ktl-icon-tai-lieu

Cẩm Nang Khởi Nghiệp Kinh Doanh

Được đăng lên bởi nvpha99
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SỐ HOÁ NỀN TRI THỨC.

Cẩm nang khởi sự kinh doanh
Phần đầu
Tác giả:Trần Phương Minh
Quá trình khởi sự kinh doanh của bạn bắt đầu
từ lúc có một ý tưởng lóe lên và có thể tạm gọi
là kết thúc khi công ty bạn đã đi vào hoạt động
ổn định. Thời gian này có thể chỉ kéo dài vài
tháng, có khi lại buộc bạn phải xoay xở hàng
năm trời. Việc phải đối diện với bản liệt kê
(chưa đầy đủ) danh sách những việc cần làm
như lên kế hoạch kinh doanh chi tiết, đặt tên
công ty, tuyển dụng nhân viên, tìm nguồn
vốn… làm bạn hoa mắt, nhức đầu vì không
biết bắt đầu từ đâu và việc gì cần ưu tiên làm
trước. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng. Tuần tự thực hiện theo 75 bước dưới đây, bạn sẽ
cảm thấy dường như quy trình này không quá phức tạp và khó khăn như bạn tưởng.
Bước đầu tiên bạn cần làm là: Đọc và suy ngẫm.
PHẦN 1: KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU
1 - 5: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh của bạn
Soạn thảo bản kế hoạch kinh doanh là một trong những việc đầu tiên bạn cần tiến hành
trước khi bắt tay vào những việc khác. Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết được xem như
“kim chỉ nam” cho các quyết định của bạn trong suốt cả quá trình hoạt động kinh doanh
sau này, giúp bạn tìm ra lời đáp cho câu hỏi về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh. Một
“tác dụng phụ” của bản kế hoạch kinh doanh là tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư tiềm
năng trước khi họ đồng ý cho bạn vay tiền. Bản kế hoạch kinh doanh còn là một công cụ
hỗ trợ trong khi bạn giao tiếp với các đối tác tiềm năng, các bên liên doanh, nhà cung cấp,
nhân viên và thậm chí là cả khách hàng.
1. Trước khi lập kế hoạch kinh doanh, bạn hãy nghiên cứu các nguồn lực và công cụ
có thể giúp đỡ bạn. Ngoài các cuốn sách kinh doanh, bạn nên nghĩ đến một số chương
trình phần mềm chuyên dụng. Bạn cũng có thể nhờ cậy sự trợ giúp trực tiếp từ các tổ
chức kinh doanh, hiệp hội ngành nghề địa phương, hoặc tham gia các khóa đào tạo tại các
trường cao đẳng, đại học hoặc các cuộc hội thảo kinh doanh. Nếu khả năng tài chính chưa
cho phép, bạn không nhất thiết phải thuê dịch vụ của các nhà tư vấn với mức giá tối thiểu
300 USD/giờ.
2. Quan tâm tới những con số. Bạn cần biết rằng một bản kế hoạch kinh doanh phải
đảm bảo cả hai yếu tố là định tính và định lượng. Bản kế hoạch doanh của bạn không chỉ
bao gồm những viễn cảnh về sự tăng trưởng của công ty bạn trong tương lai, mà nó còn
cần được diễn giải trong các thuật ngữ và số liệu tài chính có thể tính toán được. Các con

diasach1000@yaho.com

SỐ HOÁ NỀN TRI THỨC.
số ở đây càng rõ ràng và chính xác bao nhiêu, chúng sẽ càng giúp bạ...
SỐ HOÁ NỀN TRI THỨC.
Cẩm nang khởi sự kinh doanh
Phần đầu
Tác giả:Trần Phương Minh
Quá trình khởi sự kinh doanh của bạn bắt đầu
từ lúc có một ý tưởng lóe lên và có thể tạm gọi
là kết thúc khi công ty bạn đã đi vào hoạt động
ổn định. Thời gian này có thể chỉ kéo dài vài
tháng, có khi lại buộc bạn phải xoay xở hàng
năm trời. Việc phải đối diện với bản liệt kê
(chưa đầy đủ) danh sách những việc cần làm
như lên kế hoạch kinh doanh chi tiết, đặt tên
công ty, tuyển dụng nhân viên, tìm nguồn
vốn… làm bạn hoa mắt, nhức đầu vì không
biết bắt đầu từ đâu và việc gì cần ưu tiên làm
trước. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng. Tuần tự thực hiện theo 75 bước dưới đây, bạn sẽ
cảm thấy dường như quy trình này không quá phức tạp và khó khăn như bạn tưởng.
Bước đầu tiên bạn cần làm là: Đọc và suy ngẫm.
PHẦN 1: KẾ HOẠCH VÀ MỤC TIÊU
1 - 5: Soạn thảo kế hoạch kinh doanh của bạn
Soạn thảo bản kế hoạch kinh doanh là một trong những việc đầu tiên bạn cần tiến hành
trước khi bắt tay vào những việc khác. Bản kế hoạch kinh doanh chi tiết được xem như
“kim chỉ nam” cho các quyết định của bạn trong suốt cả quá trình hoạt động kinh doanh
sau này, giúp bạn tìm ra lời đáp cho câu hỏi về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh. Một
“tác dụng phụ” của bản kế hoạch kinh doanh là tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư tiềm
năng trước khi họ đồng ý cho bạn vay tiền. Bản kế hoạch kinh doanh còn là một công cụ
hỗ trợ trong khi bạn giao tiếp với các đối tác tiềm năng, các bên liên doanh, nhà cung cấp,
nhân viên và thậm chí là cả khách hàng.
1. Trước khi lập kế hoạch kinh doanh, bạn hãy nghiên cứu các nguồn lực và công cụ
có thể giúp đỡ bạn. Ngoài các cuốn sách kinh doanh, bạn nên nghĩ đến một số chương
trình phần mềm chuyên dụng. Bạn cũng có thể nhờ cậy sự trợ giúp trực tiếp từ các tổ
chức kinh doanh, hiệp hội ngành nghề địa phương, hoặc tham gia các khóa đào tạo tại các
trường cao đẳng, đại học hoặc các cuộc hội thảo kinh doanh. Nếu khả năng tài chính chưa
cho phép, bạn không nhất thiết phải thuê dịch vụ của các nhà tư vấn với mức giá tối thiểu
300 USD/giờ.
2. Quan tâm tới những con số. Bạn cần biết rằng một bản kế hoạch kinh doanh phải
đảm bảo cả hai yếu tố là định tính và định lượng. Bản kế hoạch doanh của bạn không chỉ
bao gồm những viễn cảnh về sự tăng trưởng của công ty bạn trong tương lai, mà nó còn
cần được diễn giải trong các thuật ngữ và số liệu tài chính có thể tính toán được. Các con
diasach1000@yaho.com
Cẩm Nang Khởi Nghiệp Kinh Doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cẩm Nang Khởi Nghiệp Kinh Doanh - Người đăng: nvpha99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Cẩm Nang Khởi Nghiệp Kinh Doanh 9 10 826