Ktl-icon-tai-lieu

Chìa khoá sống trong cân bằng

Được đăng lên bởi Nam Cường Ukr
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
|

OSHO

OSHO

Nhận biết

Awareness

Chìa khoá sống trong
cân bằng

The key to Living
in Balance

Sự sáng suốt về cách sống mới

Insights for a New Way of Living

HÀ NỘI 12/2008

OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION

|

|

Mục lục
Lời nói đầu ........................................................................................... 1
Hiểu biết ................................................................................................. 7
Về người và chuột .......................................................................... 8
Gốc rễ của khổ ............................................................................... 26
Thế giới riêng tư ............................................................................ 33
Nhận biết và định tâm .................................................................. 75
Nhiều bệnh, một đơn thuốc ............................................................ 89
Nhà phân tích và nhân chứng ................................................... 90
Căng thẳng và thảnh thơi ......................................................... 126
Tâm trí và thiền ............................................................................ 135
Lối mòn và bánh xe .................................................................... 163
Nhận biết trong hành động ........................................................... 181
Bắt đầu từ trung tâm .................................................................. 182
Tự phát ........................................................................................... 192
Tính quyết định ............................................................................ 196
Trọn vẹn từng khoảnh khắc ..................................................... 203
Dừng việc cố gắng là tốt ........................................................... 209
Thực nghiệm trong quan sát ........................................................ 231
Điều chỉnh bản thân bạn vào vô thời gian ........................... 233
Cái chạm vô hình ........................................................................ 236
Vipassana ...................................................................................... 238
Dịch chuyển ban đêm ................................................................ 242
Lời bạt ................................................................................................. 255
Treo trên đầu sợi chỉ .................................................................. 255
Về Tác giả .............
|
|
OSHO
Nhn biết
Chìa khoá sng trong
cân bng
S sáng sut v cách sng mi
HÀ NI 12/2008
OSHO
Awareness
The key to Living
in Balance
Insights for a New Way of Living
OSHO INTERNATIONAL FOUNDATION
Chìa khoá sống trong cân bằng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chìa khoá sống trong cân bằng - Người đăng: Nam Cường Ukr
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Chìa khoá sống trong cân bằng 9 10 44